ДСТУ 7225:2011 Метрологія. Мікроманометри рідинні типу МКМ. Методика повірки (калібрування)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
МІКРОМАНОМЕТРИ РІДИННІ ТИПУ МКМ
Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7225:2011

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») спільно з Технічним комітетом «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63) Держспоживстандарту України

РОЗРОБНИКИ. М. Винокуров, канд.фіз.-мат.наук (науковий керівник), С. Любецький

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 лютого 2011 р № 37

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 8.096-82)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Операції та засоби повірки

5 Умови повірки і підготовка до неї

6 Методика проведення повірки

7 Оформлення результатів повірки

Додаток А Методика визначення поправки до висоти стовпа води

Додаток Б Форма протоколу повірки

Додаток В Значення густини дистильованої води

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
МІКРОМАНОМЕТРИ РІДИННІ ТИПУ МКМ
Методика повірки (калібрування)

МЕТРОЛОГИЯ
МИКРОМАНОМЕТРЫ ЖИДКОСТНЫЕ ТИПА МКМ
Методика поверки (калибровки)

METROLOGY
THE LIQUID MICROMANOMETERS OF MKM-TYPE
Procedure of verification (calibration)

Чинний від 2011-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на мікроманометри рідинні типу МКМ (далі — прилади) класу точності 0,01 із діапазонами вимірювань розрідження від мінус 100 Па до мінус 4000 Па та надлишкового тиску від 100 Па до 4000 Па, встановлює методи та засоби їхньої первинної та періодичної повірки й калі­брування (далі — повірка).

Методи та засоби, що вказані в цьому стандарті, можуть бути застосовані під час проведення ме­трологічної атестації приладів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок про­ведення

ДСТУ 3711-98 Засоби вимірювань тиску. Терміни та визначення

ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів

ДСТУ ГОСТ 8.187:2009 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений разности давлений до 4 • 104 Па (ДСВ. Державний спеціальний еталон і загальносоюзна повірочна схема для засобів вимірювань різниці тисків до 4 • 104 Па)

ГОСТ 1012-72 Бензины авиационные. Технические условия (Бензини авіаційні. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9433-80 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия (Мастило ЦИАТИМ-221. Технічні умови).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення понять, установлені в ДСТУ 2681 та ДСТУ 3711.

Нижче подано терміни, додатково вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 серія спостережень

Послідовність вимірювань за різних значень висот стовпа води

3.2 бісектор

Зображення в окулярі, що складається із двох секторів

3.3 сильфонний прес

Пристрій для створення тиску (прес із рухомою частиною — сильфоном)

3.4 тіньовий рухомий індекс

Сформована за допомогою оптичного пристрою темна лінія на світлому фоні.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи