ДСТУ EN 474-7:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Вимоги до скреперів (EN 474-7:2006 + А1:2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 474-7:2016
(EN 474-7:2006 + А1:2009, IDT)

Землерийні машини

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Частина 7. Вимоги до скреперів

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 15 серпня 2016 р. N9 239

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 листопада 2016 р. № 393 з 2017-10-01; наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 15 вересня 2017 р. № 281 термін надання чинності перенесено з 2017-10-01 на 2018-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 474-7:2006 + А1:2009 Eath-moving machinery — Safety — Part 7: Requirements for scrapers (Землерийні машини. Безпека. Частина 7. Вимоги до скреперів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт оформлено згідно з правилам, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 474-7:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік додаткових суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Загальне положення

5.2 Сидіння оператора

5.3 Гальмо-сповільнювач

5.4 Замок шарнірно-зчленованої рами

5.5 Причіпний пристрій

5.6 Шум

6 Інформація щодо використання

Додаток А (обов’язковий) Перелік додаткових суттєвих небезпек. Скрепери

Додаток В (довідковий) Ілюстрації скреперів

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 474-7:2006 + А1:2009 та основними вимогами Директиви ЄС 98/37/ЕС щодо безпечності машин

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між EN 474-7:2006 + А1:2009 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС щодо безпечності машин

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 474-7:16 (EN 474-7:2006 + А1:2009, IDT) «Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Вимоги до скреперів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 474-7:2006 + А1:2009 (версія en) «Eath-moving machinery — Safety — Part 7. Requirements for scrapers».

Відповідальне за цей стандарт в Україні — Державне підприємство «Український науково дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)), яке виконує функції HOC.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 474-7:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «Цей європейський стандарт» та «Ця частина EN 474» замінено на «цей стандарт», крім додатків ZA та ZB;

— вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN 474-7:2006 + А1:2009 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— текст зміни А1:2009, долучений до цього стандарту, у тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки;

— долучено додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗЕМЛЕРИЙНІ МАШИНИ
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Частина 7. Вимоги до скреперів

EARTH-MOVING MACHINERY
SAFETY REQUIREMENTS
Part 7. Requirements for scrapers

Чинний від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті розглянуто всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та випадки, що стосуються колісних та гусеничних скреперів, крім причіпних скреперів, визначених згідно з EN ISO 6165:2006, використовуваних за призначеністю, а також за обґрунтовано передбачуваних виробником нецільових умов (див. розділ 4).

Вимоги цього стандарту є додатковими до загальних вимог, установлених в EN 474-1:2006 + А1:2009.

Стандарт не повторює вимог, викладених у EN 474-1:2006 + А1:2009, а тільки доповнює або заміняє вимоги, які стосуються скреперів.

Цей стандарт установлює відповідні технічні заходи для усунення або зменшення ризиків, що виникають унаслідок суттєвих небезпек, небезпечних ситуацій та випадків під час уведення в експлуатацію, роботи та технічного обслуговування скреперів.

Стандарт не поширюється на скрепери, виготовлені до дати його публікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням (разом зі змінами).

EN 474-1:2006+А1:2009 Earth-moving machinery — Safety — Part 1: General requirements

EN ISO 7096:2008 Earth-moving machinery — Laboratory evaluation of operator seat vibration (ISO 7096:2000)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

ISO 6393:2008 Earth-moving machinery — Determination of sound power level - Stationary test conditions

ISO 6394:2008 Earth-moving machinery — Determination of emission sound pressure level at operator’s position — Stationary test conditions

ISO 10268:1993 Earth-moving machinery — Retargets for dumpers and tractor-scrapers — Performance tests.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 474-1:2006 + А3:2013 Землерийні машини. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

EN ISO 7096:2008 Землерийні машини. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора (ISO 7096:2000)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

ISO 6393:2008 Землерийні машини. Вимірювання рівня звукової потужності. Випробування в стаціонарних умовах

ISO 6394:2008 Землерийні машини. Вимірювання рівня тиску випромінюваного звуку на робочому місці оператора. Випробування в стаціонарних умовах

ISO 10268:1993 Землерийні машини. Сповільнювачі для землевозів-самоскидів і самохідних скреперів. Експлуатаційні випробування.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online