ДСТУ EN ISO 12100:2016 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 12100:2016
 (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT)

Безпечність машин

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ

Оцінювання ризиків та зменшення ризиків

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації' та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 13 грудня 2016 р. № 426 з 2017-10-01; наказом від 15 вересня 2017 р. № 281 термін надання чинності перенесено з 2017-10-01 на 2018-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (Безпечність маііин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 292-1-2001, ДСТУ EN 292-2-2001, ДСТУ EN 1050:2003, ДСТУ EN ISO 12100:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативне посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Стратегія оцінювання та зменшення ризику

5 Оцінювання ризику

5.1 Загальні положення

5.2 Інформація для оцінювання ризику

5.3 Визначення граничних даних машини

5.4 Ідентифікація небезпек.

5.5 Виявлення ризиків

5.6 Окреслення ризиків

6 Зменшення ризиків

6.1 Загальні положення

6.2 Невід’ємні конструктивні заходи захисту

6.3 Захисні та додаткові запобіжні заходи

6.4 Інформація для користувача

7 Документація щодо оцінювання та зменшення ризику

Додаток А (довідковий) Схематичне зображення машини

Додаток В (довідковий) Приклади небезпек, небезпечних ситуацій та небезпечних подій

Додаток С (довідковий) Двомовний покажчик термінів та визначень понять, ужитих у цьому стандарті

Додаток ZA (довідковий) Відповідність цього стандарту основним вимогам Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 12100:2016 (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT) «Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 12100:2010 (версія en) «Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, — «Верстати» (ТК 75).

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 292-1-2001, ДСТУ EN 292-2-2001, ДСТУ EN 1050:2003 та ДСТУ EN ISO 12100:2014, які технічно застарілі і не відповідають міжнародним вимогам, та ДСТУ EN ISO 12100:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN ISO 12100:2010 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

Копії нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ
Оцінювання ризиків та зменшення ризиків

SAFETY OF MACHINERY
GENERAL PRINCIPLES FOR DESIGN
Risk assessment and risk reduction

Чинний від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає основну термінологію, принципи та методологію щодо безпечності машин та машинного устатковання.

Цей стандарт установлює принципи оцінювання та зменшення ризиків і допомагає проектантам досягнути цієї мети. Ці принципи ґрунтуються на знаннях і досвіді проектування, використання, аналізування нещасних випадків та ризиків, пов’язаних з машинами. У стандарті описано процедури ідентифікації та виявлення небезпек і визначення ризиків на відповідних фазах життєвого циклу машини, а також процедури усування небезпек чи забезпечення достатнього зменшення ризику. Наведено вимоги стосовно нормативних документів і перевіряння процесу оцінювання та зменшення ризиків.

Цей стандарт можна застосовувати як основу для розроблення стандартів з безпеки типу В чи С.

Стандарт не поширюється на шкоди, які можуть бути завдані домашнім тваринам, майну та навколишньому середовищу.

Примітка 1. У додатку В в окремих таблицях наведено приклади небезпек, небезпечних ситуацій та небезпечних подій, для пояснення цих концепцій та допомоги проектанту в ідентифікації небезпек.

Примітка 2. ISO/TR 14121-2 описує використання на практиці методів для кожної стадії оцінювання ризику.

2 НОРМАТИВНЕ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ потрібен для застосування цього стандарту. У разі датованого посилання застосовують тільки наведене видання. У разі недатованого посилання потрібно користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

ІЕС 60204-1:2005 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60204-1:2005 Безпечність машин. Електричне устатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи