ДСТУ 4140-2002 Шини пневматичні для тракторів та сільськогосподарських машин. Технічні умови. Зі Зміною та Поправкою

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШИНИ ПНЕВМАТИЧНІ ДЛЯ ТРАКТОРІВ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
Технічні умови

ДСТУ 4140-2002

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2003

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Технічним комітетом стандартизації «Шини та вироби шинної промисловості» (ТК 46) ВНЕСЕНО Міністерством промислової політики України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держспоживстандарту України від 28 грудня 2002 р. № 31

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: О. Смирнов, канд. техн. наук; О. Науменко, д-р техн. наук; Л. Двадненко (керівник розробки); Л. Майорова; В. Вербас; В. Варивода; Л. Грудзинська; Л. Дал і к; М. Єрьомов

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація, познаки, основні параметри і розміри

5 Технічні вимоги

6 Правила приймання

7 Методи випробовування

8 Транспортування і зберігання

9 Вказівки щодо експлуатації

10 Гарантії виробника

Додаток А Познаки, основні параметри і розміри, норми експлуатаційних режимів шин

Додаток Б Норми навантаги на шини для вибирання режиму роботи за різного внутрішнього тиску

Додаток В Допустимі зміни навантаги на шини напрямних і ведучих коліс залежно від швидкості

Додаток Г Символи швидкості та відповідні їм швидкості, застосовувані під час експлуатації шин

Додаток Д Індекси навантаги та відповідні їм навантаги

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШИНИ ПНЕВМАТИЧНІ ДЛЯ ТРАКТОРІВ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
Технічні умови

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
Технические условия

PNEUMATIC TYRES FOR TRACTORS AND AGRICALTURAL MACHINERY
Specifications

Чинний від 2004-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на пневматичні шини (далі - шини) для тракторів, самохідних шасі» тракторних причепів та сільськогосподарських машин, призначених виконувати роботи на сільськогосподарському виробництві.

Вид кліматичного виконання У1 згідно з ГОСТ 15150.

Стандарт не поширюється на шини, призначені для комплектації тракторів і тракторних причепів, що працюють у промисловості, будівництві, лісовому господарстві та інших умовах експлуатації.

Обов’язкові вимоги до якості шин викладено у 4.4 (в частині познаки, розміри, норми експлуатаційних режимів), 4.8, 5.2.1, 5.2.3, 5.4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2150-93 (ISO 4251-4:1992) (ГОСТ ИСО 4251-4-94) Шини (серії з маркуванням норми шарування) для сільськогосподарських тракторів і машин. Класифікація і номенклатура шин

ДСТУ 2219-93 Шини пневматичні. Конструкція. Терміни та визначення

ДСТУ 2220-93 (ГОСТ 4.494-94) Система показників якості продукції. Шини для позадорожніх кар’єрних автомобілів, тракторів, будівельних, дорожніх, піднімально-транспортних, рудникових та сільськогосподарських машин. Номенклатура показників

ДСТУ 2749-94 (ГОСТ 25641.2-94) (ISO 4251-2:1992) Шини (серії з маркуванням норми шарування) та ободи для сільськогосподарських тракторів і машин. Номінальні навантаження на шини

ДСТУ 3037-95 (ГОСТ 25641.1-94) (ISO 4251-1:1992) Шини (серії з маркуванням норми шарування) та ободи для сільськогосподарських тракторів і машин. Позначення та розміри шин

ДСТУ 3323-96 (ГОСТ 30191-96) (ISO 8664:1992) Шини ведучих коліс сільськогосподарських тракторів. Шини з маркуванням експлуатаційних характеристик (індекс навантаження, символ швидкості). Основні параметри та розміри

ДСТУ 3324-96 (ГОСТ 30238.1-96) (ISO 7867-1:1992) Шини та ободи (метричні серії) для сільськогосподарських тракторів і машин. Позначення, розміри та маркування шин

ДСТУ 3654-97 (ГОСТ 30238.2-98) (ISO 7867-2:1996) Шини та ободи (метричні серії) для сільськогосподарських тракторів і машин. Експлуатаційні характеристики та номінальні навантаження

ДСТУ 3780-98 Шини пневматичні великогабаритні та надвеликогабаритні. Метод визначення основних розмірів шин із зовнішнім діаметром, більшим 1600 мм

ДСТУ 3321-96 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

ДСТУ 3993-2000 Товарознавство. Терміни та визначення

ГОСТ 2.124-85 Единая система конструкторской документации. Порядок применения покупных изделий

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 4754-97 Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8107-75 Вентили для пневматических камер и шин постоянного давления. Общие технические условия

ГОСТ 10410-82 Ободья колес неразборные тракторов, самоходных шасси, сельскохозяйственных машин, тракторных прицепов и полуприцепов. Технические условия

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 24779-81 Шины пневматические. Упаковка, транспортирование, хранение ГОСТ 26000-83 Шины пневматические. Метод определения основных размеров Правила ЕЭК ООН № 106 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин для сельскохозяйственных транспортных средств и их прицепов

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни та визначення понять - згідно з ДСТУ 2220 (ГОСТ 4.494), ГОСТ 16504, ДСТУ 2219, ДСТУ 2749 (ГОСТ 25641.2) (ISO 4251/2), ДСТУ 3324 (ГОСТ 30238.1) (ISO 7867-1) та Правилами ЕЭК ООН № 106. Крім того, використано такі терміни з відповідними визначеннями: нова шина

Шина, що не була в експлуатації протягом гарантійного строку зберігання, навантага (на пневматичну шину) (en tyre load)

Фактична маса в кілограмах, що припадає на окрему шину, від суми мас заправленого паливом транспортного засобу, вантажу, додаткових пристроїв (за їх наявності) та водія.

Примітка. Згідно з ДСТУ 3966: навантажування (навантажувати) - процес прикладання навантаги; навантаження (навантажити) - подія прикладення навантаги.

марковання (товару) (en marking)

Ідентифікаційна умовна познака на кожній одиниці товару з інформацією відповідно до вимог чинних нормативних документів (ДСТУ 3993).

Примітка. Згідно з ДСТУ 3966: маркування (маркувати) - процес наношення марковання; помаркування (помаркувати) - подія нанесення марковання.

познака

Код чи сукупність кодів, літер і цифр та інших знаків, які ідентифікують предмет за прийнятими методами та правилами (див. також ДСТУ 3321).

Примітка. Згідно з ДСТУ 3966: позначання (позначати) - процес наношення познаки; позначення (позначити) - подія нанесення познаки.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online