ДСТУ ISO 80000-8:2016 Величини та одиниці. Частина 8. Акустика (ISO 80000-8:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO 80000-8:2016
(ISO 80000-8:2007, IDT)

ВЕЛИЧИНИ ТА ОДИНИЦІ
Частина 8. Акустика

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології»), Технічний комітет стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), м. Харків

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 27 грудня 2016 р. № 439 з 2018—01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 80000-8:2007 Quantities and units — Part 8: Acoustics (Величини та одиниці. Частина 8. Акустика)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3651.1-97 у частині додатка А.7

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO 80000-8:2007

0 Вступ до ISO 80000-8:2007

0.1 Розташування таблиць

0.2 Таблиці величин

0.3 Таблиці одиниць

0.3.1 Загальні відомості

0.3.2 Зауваження щодо одиниць для величин із розмірністю один або безрозмірних величин

0.4 Числові вирази, що застосовано в цьому стандарті

0.5 Особливі примітки

0.5.1 Загальні положення

0.5.2 Примітка щодо логарифмічних величин та Тх одиниць

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Назви, позначення та визначення

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 80000-8:201_ (ISO 80000-8:2007; Сог.8.2007, IDТ) «Величини та одиниці. Частина 8. Акустика», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 80000-8:2007; Сог.8.2007 (версія en) Quantities and units — Part 8: Acoustics.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 63 «Метрологія та вимірювання».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ 3651.1-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення» в частині додатка А.7.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у Вступі до ISO 80000-8:2007 та у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— у таблиці, крім міжнародного позначення, наведено українське позначення одиниць фізичних величин;

— таблиці оформлено згідно з ДСТУ 1.5:2015.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до ISO 80000-8:2007

ISO 80000-8 розроблено Технічним комітетом ISO/TC 12 «Величини, одиниці, позначення, перекладні коефіцієнти» спільно з Технічним комітетом ІЕС/ТС 25 «Величини та одиниці та їх буквені позначення».

Перше видання цього стандарту скасовує та замінює друге видання ISO 31-7:1992 та ISO 31-7:1992/Amd.1:1998. Основні технічні зміни порівняно з попередніми стандартами полягають у такому:

— змінено представлення числових виразів;

— у Вступі змінені спеціальні зауваження;

— змінені нормативні посилання;

— до переліку величин додані деякі величини, а деякі величини видалені з цього переліку.

Скоригована версія ISO 80000-8:2007 містить такі поправки:

0.3.1 е) Речення було змінено.

8-3.6 У визначенні після скорочення «дек» знак «=» замінено на знак «:=».

8-18 У визначенні та у примітках видалено нижній індекс «f».

У визначенні видалені слова «зважений за частотою».

8-22 У визначенні та у примітках видалено нижній індекс «ft».

У визначенні видалені слова «зважений за частотою і часом».

У примітках у кінці першого рядка додані слова «чи як те й інше».

У примітках у другому рядку слова «та/або окремі діапазони частот» замінені на слова «або окремі діапазони частот чи як те й інше».

8-23 У поясненні після слів «опорне значення» додано «тире».

8-24 У поясненні після слів «опорне значення» додано «тире».

ISO 80000 складається з таких частин із загальною назвою «Величини та одиниці»:

— Частина 1. Загальні положення.

— Частина 2. Математичні знаки й символи, що їх використовують у природничих науках і технологіях.

— Частина 3. Простір і час.

— Частина 4. Механіка.

— Частина 5. Термодинаміка.

— Частина 7. Світло.

— Частина 8. Акустика.

— Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика.

— Частина 10. Атомна та ядерна фізика.

— Частина 11. Характеристичні числа.

— Частина 12. Фізика твердого тіла.

ІЕС 80000 складається з таких частин із загальною назвою «Величини та одиниці»:

— Частина 6. Електромагнітні явища.

— Частина 13. Інформатика та інформаційні технології.

— Частина 14. Телебіометрія, що стосується фізіології людини.

0 ВСТУП до ISO 80000-8:2007

0.1 Розташування таблиць

Таблиці величин і одиниць в ISO/IEC 80000 розташовано так, що величини, наведені в таблицях на сторінках з лівого боку, відповідають одиницям, наведеним на сторінках з правого боку.

Усі одиниці між двома суцільними лініями в таблицях на правих сторінках відносять до величин, розташованих між відповідними суцільними лініями в таблицях на лівих сторінках.

Там, де нумерацію пункту було змінено під час перегляду частини ISO 31, номер цього пункту в попередньому виданні показано в дужках у таблиці на лівій сторінці під новим номером величин; тире використовують для позначення того, що цей пункт у попередньому виданні відсутній.

0.2 Таблиці величин

Назви найбільш важливих величин англійською та французькою мовами, що належать до сфери застосування цього документа, наведені разом з їх символами і, в більшості випадків, з їх визначеннями. Ці назви і символи носять рекомендаційний характер. Визначення надано для ідентифікації величин у Міжнародній системі величин (ISQ), наведених у таблиці на лівих сторінках; список цих величин не є вичерпним.

Зазначено скалярний, векторний або тензорний характер величин, особливо якщо це необхідно для визначень.

У більшості випадків наведено лише одну назву і лише один символ для величини; якщо для однієї величини наведено дві або більше назв чи два або більше символів і немає спеціальних відмінностей між ними, то вони перебувають у рівному статусі. Якщо існує два типи курсивного шрифту (наприклад S і 0, ф і ф, а і а, д і д), то використовують лише один із них. Це не означає, що інший тип курсивного шрифту є неприйнятним. Не рекомендовано використовувати ці варіанти у різних сенсах.

Символ у круглих дужках означає, що він є резервним символом для використання у певному контексті, якщо основний символ використовують за іншим значенням.

В англійському виданні назви величин французькою мовою надруковано курсивним шрифтом і їм передують літери fr. Рід назви французькою мовою вказано буквою (т) для чоловічого роду і буквою (f) для жіночого роду безпосередньо після іменника.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

У цьому стандарті наведено назви лише українських величин. В Україні не прийнято дублювання назв величин іншими мовами, а також зазначення роду іменника назви величини.

0.3 Таблиці одиниць 0.3.1 Загальні відомості

Назви одиниць для відповідних величин подано разом з міжнародними позначеннями і визначеннями. Ці назви одиниць залежать від мови, але позначення є міжнародними та однаковими на всіх мовах. Для отримання додаткової інформації див. Брошуру SI (8-е видання 2006 року) від ВІРМ та ISO 80000-1.

— Частина 5. Термодинаміка.

— Частина 7. Світло.

— Частина 8. Акустика.

— Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика.

— Частина 10. Атомна та ядерна фізика.

— Частина 11. Характеристичні числа.

— Частина 12. Фізика твердого тіла.

ІЕС 80000 складається з таких частин із загальною назвою «Величини та одиниці»:

— Частина 6. Електромагнітні явища.

— Частина 13. Інформатика та інформаційні технології.

— Частина 14. Телебіометрія, що стосується фізіології людини.

0 ВСТУП до ISO 80000-8:2007

0.1 Розташування таблиць

Таблиці величин і одиниць в ISO/IEC 80000 розташовано так, що величини, наведені в таблицях на сторінках з лівого боку, відповідають одиницям, наведеним на сторінках з правого боку.

Усі одиниці між двома суцільними лініями в таблицях на правих сторінках відносять до величин, розташованих між відповідними суцільними лініями в таблицях на лівих сторінках.

Там, де нумерацію пункту було змінено під час перегляду частини ISO 31, номер цього пункту в попередньому виданні показано в дужках у таблиці на лівій сторінці під новим номером величин; тире використовують для позначення того, що цей пункт у попередньому виданні відсутній.

0.2 Таблиці величин

Назви найбільш важливих величин англійською та французькою мовами, що належать до сфери застосування цього документа, наведені разом з їх символами і, в більшості випадків, з їх визначеннями. Ці назви і символи носять рекомендаційний характер. Визначення надано для ідентифікації величин у Міжнародній системі величин (ISQ), наведених у таблиці на лівих сторінках; список цих величин не є вичерпним.

Зазначено скалярний, векторний або тензорний характер величин, особливо якщо це необхідно для визначень.

У більшості випадків наведено лише одну назву і лише один символ для величини; якщо для однієї величини наведено дві або більше назв чи два або більше символів і немає спеціальних відмінностей між ними, то вони перебувають у рівному статусі. Якщо існує два типи курсивного шрифту (наприклад 9 і 0, ер і ф, а і а, д і д), то використовують лише один із них. Це не означає, що інший тип курсивного шрифту є неприйнятним. Не рекомендовано використовувати ці варіанти у різних сенсах.

Символ у круглих дужках означає, що він є резервним символом для використання у певному контексті, якщо основний символ використовують за іншим значенням.

В англійському виданні назви величин французькою мовою надруковано курсивним шрифтом і їм передують літери fr. Рід назви французькою мовою вказано буквою (т) для чоловічого роду і буквою (f) для жіночого роду безпосередньо після іменника.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

У цьому стандарті наведено назви лише українських величин. В Україні не прийнято дублювання назв величин іншими мовами, а також зазначення роду іменника назви величини.

0.3 Таблиці одиниць 0.3.1 Загальні відомості

Назви одиниць для відповідних величин подано разом з міжнародними позначеннями і визначеннями. Ці назви одиниць залежать від мови, але позначення є міжнародними та однаковими на всіх мовах. Для отримання додаткової інформації див. Брошуру SI (8-е видання 2006 року) від ВІРМ та ISO 80000-1.

Одиниці розташовано у такий спосіб:

a) Спочатку наведено когерентні одиниці SI. Одиниці SI схвалено Генеральною конференцією

з  мір та ваг ((Conf6rence Gen6rale des Poids et Mesures). Рекомендовано застосовувати когерентні одиниці SI; десяткові кратні та частинні від одиниць SI, утворені за допомогою префіксів, хоча про десяткові кратні й частинні в явному вигляді не згадано.

b) Далі наведено деякі позасистемні одиниці, схвалені Міжнародним комітетом з мір та ваг (Comity International des Poids et Mesures, СІРМ), або Міжнародною організацією законодавчої метрології (Organisation Internationale de Metrologie L6gale, OIML), або ISO та ІЕС, для використання разом із SI. Такі одиниці відокремлено в пункті від одиниць SI пунктирною лінією.

c) Позасистемні одиниці, схвалені СІРМ, для використання разом з одиницями SI наведено дрібним шрифтом (меншим, ніж розмір шрифту в основному тексті) в колонці «Перевідні коефіцієнти та примітки».

d) Позасистемні одиниці та ті, які не рекомендовано до використання, надано лише в додатках до деяких частин ISO/IEC 80000. Ці додатки є довідковими, в першу чергу стосовно перевідних коефіцієнтів, і не є невід’ємними частинами цього стандарту. Одиниці, які не рекомендовано до використання, скомпоновано у дві групи:

1) одиниці в системі CGS (система сантиметр-грам-секунда) зі спеціальними назвами;

2) одиниці, засновані на футі, фунті, секунді та деяких інших пов’язаних з ними одиницях.

e) Інші позасистемні одиниці, наведені для інформації, особливо стосовно перевідних коефіцієнтів, надано в іншому довідковому додатку.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online