ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення. Зі Зміною № 1

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ
РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗИ
ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

ДБН В.2.5-76:2014
Зі зміною № 1

Актуалізований текст
в останній редакції із внесеними змінами

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2020

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УкрНДІЦЗ)

РОЗРОБНИКИ: О. Євдін; К. Блажчук (науковий керівник); А. Слюсар (відповідальний виконавець); А.Фомін; С. Негрієнко; Л. Ейдельштейн; О. Бутирський; Є. Кудін; Б. Платкевич; О. Лагода; П. Шаповалов; Т. Поліщук; І. Гасек

За участю: Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Громадська організація "Український союз пожежної і техногенної безпеки"; Асоціація "Техногенна безпека і цивільний захист населення" (О. Леонтієв)

РОЗРОБЛЕНО Зміну № 1: Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УкрНДІЦЗ)

РОЗРОБНИКИ Зміни № 1: Л. Калиненко; О. Кириченко, д-р техн. наук; В. Коваленко, канд. техн. наук (керівник розробки); В. Кравченко; О. Слуцька, канд. техн. наук; А. Слюсар

2 ВНЕСЕНО: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

3 ПОГОДЖЕНО:
Міністерство внутрішніх справ України (лист від 21.11.2013 № 20344),
Міністерство екології та природних ресурсів України (лист від 17.10.2013 № 15027/17/10-13),
Міністерство оборони України (лист від 10.12.2013 № 220/9921),
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 10.12.2013 № 02-14792/262)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.01.2014 р. № 29

ЗАТВЕРДЖЕНО Зміну № 1: наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 16.01.2020 р. № 10

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з 2014-06-01,

НАДАНО ЧИННОСТІ Зміни № 1: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її реєстрації та оприлюднення на офіційному вебсайті Мінрегіону (2020-06-01)

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

© Мінрегіон України, 2020

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки і скорочення

5 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення

5.1 Загальні вимоги

5.2 Виявлення загрози або виникнення НС

5.3 Оповіщення про загрозу виникнення НС

5.4 Вимоги до сигналів оповіщення та інформування

5.5 Застосування АСРВНСО для проведення та управління евакуацією людей

5.6 Вимоги до електроживлення

5.7 Склад АСРВНСО

5.8 Проектування АСРВНСО

5.9 Монтування АСРВНСО

5.10 Прийняття АСРВНСО до експлуатування

5.11 Технічне обслуговування АСРВНСО

6 Взаємодія АСРВНСО з іншими системами, які не входять до її складу

6.1 Галузь застосування

6.2 Пульт керування суміжними системами та УЛНСРС

6.3 Вимоги до систем, які не входять до складу АСРВНСО

7 Установки локалізації/ліквідації надзвичайних ситуацій на ранній стадії

7.1 Галузь застосування

7.2 Загальні вимоги

7.3 Проектування установок локалізації/ ліквідації надзвичайних ситуаційна ранній стадії

7.4 Монтування установок локалізації/ліквідації надзвичайних ситуаційна ранній стадії

8 (Розділ 8 вилучено, Зміна № 1)

Додаток А Склад систем

Додаток Б Склад та зміст картки аварії

Додаток В Вимоги до інформаційного забезпечення

Додаток Г Склад інформаційного забезпечення

Додаток Д (Додаток Д вилучено, Зміна № 1)

Додаток Е (Додаток Е вилучено, Зміна № 1)

Додаток Ж (Додаток Ж вилучено, Зміна № 1)

Додаток И Бібліографія

ВСТУП

Ці будівельні норми складаються з дев'яти розділів та восьми додатків.

Перелік нормативних документів, нормативних і нормативно-правових актів, на які є посилання в цих Нормах, наведено у розділі 2.

Для визначення обов'язковості виконання вимог цих Норм використані слова "повинно", "слід". Слова "як правило" означають, що дана вимога є переважаючою, а відступ від неї повинен бути обґрунтованим. Слово "рекомендується" означає, що дане рішення є одним із кращих, але не обов'язковим для виконання. Слово "допускається" означає, що дане рішення застосовують як виняток, наприклад, унаслідок обмеженої можливості застосування інших рішень.

ДБН В.2.5-76:2014

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗИ
ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ОПОВІЩЕННЯ
НАСЕЛЕННЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ УГРОЗЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

THE AUTOMATED SYSTEMS OF THE EARLY DETECTION THREATS OF THE
ORIGIN EMERGENCIES AND NOTIFICATION THE POPULATION

Чинні з 2020-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці будівельні норми встановлюють вимоги до проектування та монтування автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій (НС) та оповіщення населення (далі – АСРВНСО).
(Розділ 1 змінено, Зміна № 1)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі документи:

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-7-2002
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-5:2007. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.1.2-12-2008 Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.1.2-14-2009
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-24:2009
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-41:2019 Висотні будівлі. Основні положення
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ 3651.0-97
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 3651.1-97
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ ISO 80000-1:2016 Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ ISO 80000-2:2016 Величини та одиниці. Частина 2. Математичні знаки та символи, що використовують у природничих науках і технологіях
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ ISO 80000-3:2016 Величини та одиниці. Частина 3. Простір та час
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ ISO 80000-7:2016 Величини та одиниці. Частина 7. Світло
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ ISO 80000-8:2016 Величини та одиниці. Частина 8. Акустика
(Долучено, Зміна № 1)

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
(Змінено, Зміна № 1)

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online