ДСТУ EN 55014-1:2016 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/А1:2009; EN 5...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 55014-1:2016
 (EN 55014-1:2006;
EN 55014-1:2006/А1:2009;
EN 55014-1:2006/А2:2011, IDT)

Електромагнітна сумісність

ВИМОГИ ДО ПОБУТОВИХ
 ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ, ЕЛЕКТРИЧНИХ
ІНСТРУМЕНТІВ ТА АНАЛОГІЧНОЇ
АПАРАТУРИ

Частина 1. Емісія завад

Відповідає офіційному тексту

Київ
 З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
 2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелек­тронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 27 грудня 2016 р. № 441 з 2018-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 55014-1:2006; EN 55014-2006/А1:2009; EN 55014-1:2006/ А2:2011 Electromagnetic compatibility — Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus — Part 1: Emission (Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електро­приладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад) і внесений з    дозволу CEN, rue de Stassart 36, D-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стан­дартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 55014-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Призначення та сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Гранично допустимі норми електромагнітних збурень

4.1 Безперервні збурення

4.2 Переривчасті електромагнітні збурення

5 Методи вимірювання напруг, обумовлених збуреннями, на затискачах (148,5 кГц—30 МГц)

5.1 Вимірювальні пристрої

5.2 Методика вимірювання та розташування обладнання

5.3 Зменшення рівня електромагнітних збурень, не створених випробним обладнанням

6 Методи вимірювання потужності електромагнітних збурень (діапазон частот від 30 МГц до 300 МГц)

6.1 Вимірювальні прилади

6.2 Методика вимірювання на шнурі мережі електроживлення

6.3 Спеціальні вимоги до побутових електроприладів, що мають допоміжне обладнання, яке з’єднують проводами, що відрізняються від шнура мережі електроживлення

6.4 Оцінювання результатів вимірювання

7 Умови виконання випробування та аналізування результатів

7.1 Загальні положення

7.2 Умови випробування для окремого обладнання та інтегрованих частин

7.3 Стандартні умови випробування та номінальне навантаження

7.4 Інтерпретація результатів

8 Пояснення норм, запропонованих CISPR стосовно радіочастотних електромагнітних збурень

8.1 Значення норм, запропонованих CISPR

8.2 Типові випробування

8.3 Відповідність нормам для приладів великосерійного виробництва

8.4 Невідповідність

9 Методи вимірювання випромінюваної електромагнітної енергії (в діапазоні частот від 30 МГц до 1000 МГц)

9.1 Вимірювальні прилади

9.2 Розташування обладнання під час вимірювання

10 Похибка вимірювання

Додаток А (обов’язковий) Гранично допустимі рівні збурень, що виникають внаслідок перемикальних операцій в окремих побутових

Додаток В (довідковий) Приклад застосування методу верхнього квартиля для визначення відповідності гранично допустимим рівням збурень (див. 7.4.2.Є)

Додаток С (довідковий) Рекомендації стосовно вимірювання переривчастих збурень (кліків)

Додаток ZA (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні видання та відповідність їх європейським виданням

Додаток ZZ (довідковий) Охоплення основних вимог директив ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних з європейськими нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

Рисунок 1 — Графічні залежності гранично допустимих рівнів електромагнітних збурень для побутової техніки та електроінструментів

Рисунок 2 — Графічні залежності гранично допустимих рівнів електромагнітних збурень, кіл контролю

Рисунок 3 — Приклади переривчастих збурень, класифікованих як кліки

Рисунок 4 — Приклади переривчастих збурень, для яких застосовують норми безперервного збурення

Рисунок 5 — Схема з’єднання обладнання під час випробування пристроїв коливання (реуляторів)

Рисунок 6 — Схема вимірювання напруги збурень на затискачах блока живлення електричної огорожі

Рисунок 7 — Схема розташування обладнання для випробування іграшок, які функціюють із застосуванням напрямних елементів конструкції (трас)

Рисунок 8 — Схеми застосування еквівалента руки

Рисунок 9 — Схема алгоритму для вимірювання параметрів переривчастих збурень

Рисунок 10 — Схема перевіряння емісії в діапазоні частот від 30 МГц до 1000 МГц побутового обладнання із живленням від електромережі

Рисунок 11 — Схема перевіряння емісії в діапазоні частот від 30 МГц до 1000 МГц побутового обладнання із живленням від батареї

Таблиця 1 — Норми напруги збурень на затискачах у частотному діапазоні від 148,5 кГц до 30 МГц (див. рисунки 1 та 2)

Таблиця 2а — Норми потужності електромагнітних збурень у частотному діапазоні від 30 МГц до 300 МГц

Таблиця 2b — Перевищення норми під час вимірювання потужності електромагнітних збурень у діапазоні частот від 30 МГц до 300 МГц

Таблиця 3 — Норми випромінюваних електромагнітних збурень та методи випробування для частотного діапазону від 30 МГц до 1000 МГц

Таблиця 4 — Загальний допуск щодо норми для статистичного оцінювання

Таблиця 5 — Значення коефіцієнта к для застосування нецентрального розподілу Стьюдента

Таблиця 6 — Застосування біноміального розподілу

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-2006/А1:2009; EN 55014-1:2006/А2:2011, IDТ) «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 55014-1:2006; EN 55014-2006/А1:2009; EN 55014-1:2006/А2:2011 (версія en) «Electromagnetic compatibility — Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus — Part 1: Emission».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 22 «Електро­магнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 55014-1:2014 «Електромагнітна сумісність. Вимоги до по­бутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ІЕС 55014-1», «EN 55014-1», «цей європейський стандарт», замінено на «цей стандарт»;

— з «Передмови» до EN 55014-1:2006 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпо­середньо стосується цього стандарту: «Цей стандарт підготовлено в рамках доручення, виданого Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі CENELEC та у межах своєї сфери стандарт охоплює основні вимоги Директив ЄС 89/336/ЕЕС та 2004/108/ЕС. Див. додаток ZZ»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті».

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
ВИМОГИ ДО ПОБУТОВИХ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ, ЕЛЕКТРИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА АНАЛОГІЧНОЇ АПАРАТУРИ
Частина 1. Емісія завад

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
REQUIREMENTS FOR HOUSEHOLD APPLIANCES,
ELECTRIC TOOLS AND SIMILAR APPARATUS
Part 1. Emission

Чинний від 2018-01-01

1 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на кондуктивні та випромінювані радіочастотні збурення від облад­нання, основні функції якого виконують двигуни та перемикальні або регулювальні пристрої і в яких радіочастотну енергію не генерують навмисно або її не призначено для системи освітлення.

Таким обладнанням є: побутові електроприлади, електричні інструменти, в яких регулювання здійснюють із застосуванням напівпровідникових приладів, електричні медичні апарати з приводом від двигуна, електричні/електронні іграшки, парціальні автомати, а також кіно- або слайд-проектори. До такого обладнання належить обладнання, яке живлять від електромережі змінного струму, та обладнання, яке живлять від електричних батарей.

Також цей стандарт поширюється на:

— окремі частини вказаного вище обладнання такого, як електронні двигуни, комутаційні при­строї, наприклад (силові або захисні) реле, однак ніякі вимоги щодо емісії не треба застосовувати, якщо це не передбачено цим стандартом.

Вилучено зі сфери застосування цього стандарту:

— пристрої, для яких усі вимоги стосовно випромінювання в радіочастотному діапазоні явно сформульовано в інших ІЕС або CISPR;

Примітка 1. Прикладами є:

— світильники, зокрема й переносні світильники для дітей, газорозрядні лампи та інші освітлювальні прилади: CISPR 15;

— аудіо- та відеотехніка й електронні музичні інструменти, крім іграшок: CISPR 13 та CISPR 20 (див. також 7.3.5.4.2);

— пристрої для зв’язку через мережу живлення, а також системи спостереження за дітьми: ІЕС 61000-3-8;

— обладнання для генерації та використання радіочастотної енергії' для нагрівання та для терапевтичного застосування: CISPR 11 ;

— мікрохвильові печі: CISPR 11 (але треба брати до уваги 1.3 для багатофункціонального обладнання);

— обладнання Інформаційних технологій, наприклад домашні комп’ютери, персональні комп’ютери, електронні копіювальні машини: CISPR 22;

— електронне обладнання, що використовують у транспортних засобах: CISPR 12;

— засоби радіокерування, індивідуальні приймально-передавальні пристрої, рації та інші типи радіопередавачів, зокрема й такі, що застосовують в іграшках;

— обладнання для дугового зварювання: CISPR 11;

— регулятори систем керування та обладнання з регуляторами систем керування, які містять напівпровідникові прилади з номінальним вхідним струмом більше ніж 25 А на фазу;

— автономні джерела живлення.

Примітка 2. На іграшки, які живлять від енергетичної системи моторизованого транспортного засобу, судна або літака, цей стандарт не поширюється.

1.2 Цей стандарт застосовують у діапазоні частот від 9 кГц до 400 ГГц.

1.3 Треба, щоб багатофункційне обладнання, на яке одночасно поширюються вимоги різних розді­лів цього та/або інших стандартів, задовольняло відповідні вимоги стосовного функційних можливостей, передбачених у кожному з цих розділів/стандартів; детальні пояснення наведено в 7.2.1.

1.4 Гранично допустимі рівні, зазначені в цьому стандарті, визначено за ймовірнісними характе­ристиками, щоб зробити витрати на зменшення збурень економічно прийнятними й досягти необхідно­го захисту радіосигналів. У виняткових випадках радіочастотні завади можуть виникати, незважаючи на дотримання норм. За таких умов можуть знадобитися додаткові заходи.

1.5 У цьому стандарті не розглядають дію електромагнітних явищ, що можуть призвести до по­шкодження обладнання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі дато­ваних посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно корис­туватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60050-161:1990 International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 161: Electromagnetic compatibility Amendment 1:1997 Amendment 2:1998

IEC 60335-2-76:2002 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers.

IEC 60598-2-4:1997 Luminaires — Part 2-4: Particular requirements — Section 4: Portable general purpose luminaires

IEC 60598-2-10:2003 Luminaires — Part 2-10: Particular requirements — Portable luminaires for children

IEC 61000-4-20:2003 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-20: Testing and measurement techniques — Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (ТЕМ) waveguides

CISPR 15:2000 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics electrical lighting and similar equipment

CISPR 16-1-1:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-1 : Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring apparatus

CISPR 16-1-2:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods —• Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus —Ancillary equipment — Conducted disturbances

CISPR 16-1-3:2004 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus —Ancillary equipment — Disturbance power

CISPR 16-1-4:2007 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus —Ancillary equipment — Radiated disturbances Amendment 1 (2007)

CISPR 16-2-1:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 2-1 : Methods of measurement of disturbances and immunity — Conducted disturbance measurements

CISPR 16-2-2:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and immunity — Measurement of disturbance power

CISPR 16-2-3:2006 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity — Radiated disturbance measurements

CISPR 16-4-2:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling — Uncertainty in EMC measurements

CISPR 22:2005 Information technology equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60050-161:1990 Міжнародний електротехнічний словник. Глава 161. Електромагнітна сумісність

Виправлення 1:1997 Виправлення 2:1998

ІЕС 60335-2-76:2002 Домашні та інші подібні побутові пристрої. Безпечність. Частина 2-76. Особливі вимоги до блоків живлення електрифікованих огорож

ІЕС 60598-2-4:1997 Світильники. Частина 2-4. Особливі вимоги. Розділ 4. Портативні світильники загальної призначеності

ІЕС 60598-2-10:2003 Світильники. Частина 2-10. Додаткові вимоги. Портативні світильники для дітей

ІЕС 61000-4-20:2003 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-20. Методи випробувань і вимірювань. Дослідження випромінювання і несприйнятливості щодо впливу електромагнітних хвиль із застосуванням поперечних (ТЕМ) хвилеводів

CISPR 15:2000 Допустимі граничні рівні та методи вимірювання характеристик радіозавад систем електричного освітлення й аналогічного обладнання

CISPR 16-1-1:2003 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і не­сприйнятливості. Частина 1-1. Апаратура для вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Вимірювальні прилади

CISPR 16-1-2:2003 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і не­сприйнятливості. Частина 1-2. Апаратура для вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Допоміжне обладнання. Кондуктивні збурення

CISPR 16-1-3:2004 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і не­сприйнятливості. Частина 1-3. Апаратура для вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Допоміжне обладнання. Енергія збурень

CISPR 16-1-4:2007 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і не­сприйнятливості. Частина 1-3. Апаратура для вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Допоміжне обладнання. Випромінювані завади Виправлення 1(2007)

CISPR 16-2-1:2003 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і не­сприйнятливості. Частина 2-1. Методи вимірювання радіозавад та несприйнятливості. Вимі­рювання кондуктивних завад

CISPR 16-2-2:2003 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і не­сприйнятливості. Частина 2-2. Методи вимірювання радіозавад та несприйнятливості. Вимі­рювання потужності завад

CISPR 16-2-3:2006 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і не­сприйнятливості. Частина 2-3. Методи вимірювання радіозавад та несприйнятливості. Вимі­рювання випромінюваних завад

CISPR 16-4-2:2003 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і не­сприйнятливості. Частина 4-2. Похибки, статистика й моделювання граничних допустимих рівнів. Невизначеність вимірювань щодо EMC

CISPR 22:2005 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online