ДСТУ 7153:2010 Мінеральні та питні води, розлиті в полімерні пляшки марки ПЕТФ. Метод визначення діоксиду вуглецю

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІНЕРАЛЬНІ ТА ПИТНІ ВОДИ, РОЗЛИТІ В ПОЛІМЕРНІ ПЛЯШКИ МАРКИ ПЕТФ
Метод визначення діоксиду вуглецю

ДСТУ 7153:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «Укрпиво» у формі закритого акціонерного товариства

РОЗРОБНИКИ: Г. Коренькова (науковий керівник); М. Лавріненко; Р. Бєлошицька; О. Матвійчук; В. Мосендз; О. Прусакова; Н. Шапошнікова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 18 лютого 2010 р. № 48

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1  Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Манометричний метод визначання діоксиду вуглецю

5 Оформлювання результатів

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги до кваліфікації оператора

Додаток А Пристрій типу Ш4-ВУЛ для визначання тиску в пляшках ПЕТФ

Додаток Б Залежність масової частки діоксиду вуглецю від тиску і температури

Додаток В Бібліографія

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІНЕРАЛЬНІ ТА ПИТНІ ВОДИ, РОЗЛИТІ В ПОЛІМЕРНІ ПЛЯШКИ МАРКИ ПЕТФ
Метод визначення діоксиду вуглецю

МИНЕРАЛЬНЫЕ И ПИТЬЕВЫЕ ВОДЫ, РАЗЛИТЫЕ В ПОЛИМЕРНЫЕ БУТЫЛКИ МАРКИ ПЭТФ
Метод определения диоксида углерода

MINERAL AND DRINK WATERS POURED IN POLYMER BOTTLES OF PETPh MARK
Determination method of dioxide carbon

Чинний від 2011-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на води мінеральні та питні газовані (фасовані) і встановлює метод визначання діоксиду вуглецю в мінеральних та питних газованих водах, розлитих у полімерні пляшки марки ПЕТФ.

Вимоги щодо безпеки персоналу під час випробовування викладено в розділі 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ 878:2006 Води мінеральні природні фасовані. Загальні технічні умови

ДСТУ 2368:2004 Напої безалкогольні. Виробництво. Терміни та визначення понять

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тяго-напоромеры. Общие технические условия (Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напоро-міри, тягоміри й тягонапороміри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3145-84 Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия (Годинники механічні із сигнальним пристроєм. Загальні технічні умови)

ГОСТ 23268.0-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Правила приемки и методы отбора проб (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування).

БІБЛІОГРАФІЯ

1  СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентилювання та кондиціювання). Затв. постановою Державного комітету з будівництва та архітектури СРСР від 28.11.91 зі змінами.

2 ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Затв. наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006 № 168.

3 ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку і інфразвуку. Затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 37.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online