ДСТУ EN 10216-3:2016 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 3. Труби з легованої дрібнозернистої сталі (EN 10216-3:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРУБИ СТАЛЕВІ БЕЗШОВНІ
ДЛЯ РОБОТИ ПІД ТИСКОМ
Технічні умови постачання
Частина 3. Труби з легованої дрібнозернистої сталі

ДСТУ ЕN 10216-3:2016
(ЕN 10216-3:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Труби сталеві та балони» (ТК 8)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 27 грудня 2016 р. № 446 з 2017–10–01

3 Національний стандарт відповідає EN 10216-3:2013 Seamless steel tubes for pressure pur-poses - Technical delivery conditions - Part 3: Alloy fine grain steel tubes (Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 3. Труби з легованої дрібнозернистої сталі) і внесений з дозволу СЕN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за СЕN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 10216-3:2015 (EN 10216-3:2013, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

5 Класифікація та позначення

5.1 Класифікація

5.2 Позначення

6 Інформація, яку надає покупець

6.1 Обов’язкові вимоги

6.2 Додаткові вимоги

6.3 Приклад замовлення

7 Процеси виготовлення

7.1 Процес виплавляння сталі

7.2 Виготовлення та стан постачання труб

8 Технічні вимоги

8.1 Загальні положення

8.2 Хімічний склад

8.3 Механічні властивості

8.4 Якість поверхні та внутрішні дефекти

8.5 Прямолінійність

8.6 Обробляння кінців

8.7 Розміри, маса та граничні відхили

9 Контролювання

9.1 Види контролювання

9.2 Документи контролю

9.3 Програма контролювання та випробовування

10 Відбирання проб

10.1 Періодичність випробовування

10.2 Готування проб і випробних зразків

11 Методи випробовування

11.1 Хімічний аналіз

11.2 Випробовування на розтяг

11.3 Випробовування на сплющування

11.4 Випробовування на розтяг кільця

11.5 Випробовування на роздавання

11.6 Випробовування на роздавання кільця

11.7 Випробовування на ударний вигин

11.8 Випробовування на герметичність

11.9 Контролювання розмірів

11.10 Візуальне контролювання

11.11 Неруйнівне контролювання

11.12 Ідентифікація матеріалу

11.13 Повторні випробовування, сортування та повторне оброблення

12 Маркування

12.1 Обов’язкове маркування

12.2 Додаткове маркування

13 Захисний покрив поверхні труб і пакування

Додаток А Властивості за підвищених температур для сталі марок Р275NL1 і NL2

Додаток В Технічні зміни порівняно з попереднім виданням

Додаток ZA Взаємозв’язок між цим стандартом і основними вимогами положень Директиви 97/23/EС

Бібліографія

Додаток НA Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 10216-3:2016 (EN 10216-3:2013, IDT) «Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 3. Труби з легованої дрібнозернистої сталі», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 10216-3:2013 (версія en) «Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 3: Alloy fine grain steel tubes».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 8 «Труби сталеві та балони».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 10216-3:2015 (EN 10216-3:2013, IDT).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- вилучено «Передмову» до EN 10216-3:2013 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРУБИ СТАЛЕВІ БЕЗШОВНІ ДЛЯ РОБОТИ ПІД ТИСКОМ
Технічні умови постачання
Частина 3. Труби з легованої дрібнозернистої сталі

SEAMLESS STEEL TUBES FOR PRESSURE PURPOSES
Technical delivery conditions
Part 3. Alloy fine grain steel tubes

Чинний від 2017–10–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює технічні умови постачання безшовних труб круглого поперечного пере- різу двох категорій випробовувань, виготовлених зі зварюваної легованої дрібнозернистої сталі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено нормативні документи, необхідні для застосування цього стандарту і на які є посилання в тексті. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 10020 Definitions and classification of grades of steel

EN 10021 General technical delivery conditions for steel products

EN 10027-1 Designation systems for steels - Part 1: Steel names

EN 10027-2 Designation systems for steels - Part 2: Numerical system

EN 10052 Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products

EN 10168:2004 Steel products - Inspection documents - List of information and description

EN 10204:2004 Metallic products - Types of inspection documents

EN 10220 Seamless and welded steel tubes - Dimensions and masses per unit length

EN 10266 Steel tubes, fittings and structural hollow sections — Symbols and definitions of terms for use in product standards

CEN/TR 10261 Iron and steel - Review of available methods of chemical analysis

EN ISO 148-1:2010 Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 1: Test method (ISO 148-1:2009)

EN ISO 377:2013 Steel and steel products - Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing (ISO 377:2013)

EN ISO 643 Steel - Micrographic determination of the apparent grain size (ISO 643)

EN ISO 2566-1 Steel - Conversion of elongation values - Part 1: Carbon and low alloy steels (ISO 2566-1)

EN ISO 6892-1:2009 Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature (ISO 6892-1:2009)

EN ISO 6892-2:2011 Metallic materials - Tensile testing - Part 2: Method of test at elevated tempera- ture (ISO 6892-2:2011)

EN ISO 8492:2004 Metallic materials - Tube - Flattening test (ISO 8492:1998)

EN ISO 8493:2004 Metallic materials - Tube - Drift expanding test (ISO 8493:1998)

EN ISO 8495:2004 Metallic materials - Tube - Ring expanding test (ISO 8495:1998)

EN ISO 8496:2004 Metallic materials - Tube - Ring tensile test (ISO 8496:1998)

EN ISO 10893-1 Non-destructive testing of steel tubes - Part 1: Automated electromagnetic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the verifi cation of hydraulic leak-tightness (ISO 10893-1)

EN ISO 10893-3 Non-destructive testing of steel tubes - Part 3: Automated full peripheral flux leakag e testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections (ISO 10893-3)

EN ISO 10893-8 Non-destructive testing of steel tubes - Part 8: Automated ultrasonic testing of seam- less and welded steel tubes for the detection of laminar imperfections (ISO 10893-8)

EN ISO 10893-10 Non-destructive testing of steel tubes - Part 10: Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections (ISO 10893-10)

EN ISO 14284:2002 Steel and iron - Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition (ISO 14284)

EN ISO 11484:2009 Steel products - Employer’s qualification system for non-destructive testing (NDT) personnel

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10020 Визначання та класифікація марок сталі

EN 10021 Загальні технічні вимоги постачання сталевих виробів

EN 10027-1 Системи позначання сталей. Частина 1. Назви сталі

EN 10027-2 Системи позначання сталей. Частина 2. Система нумерації

EN 10052 Словник термінів щодо термічного обробляння виробів із чорних металів

EN 10168:2004 Вироби сталеві. Документи контролю. Перелік та опис

EN 10204:2004 Вироби металеві. Види документів контролю

EN 10220 Труби сталеві безшовні та зварні. Розміри та маса на одиницю довжини

EN 10266 Труби сталеві, фітинги та конструкційні порожнисті профілі. Символи та визначення термінів для використання у стандартах на продукцію

CEN/TR 10261 Чавун та сталь. Огляд наявних методів хімічного аналізу

EN ISO 148-1:2010 Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробовування (ISO 148-1:2009)

EN ISO 377:2013 Сталь і сталеві вироби. Розташування й готування проб і випробних зразків для механічного випробовування (ISO 377:2013)

EN ISO 643 Сталь. Мікрографічне визначення видимого розміру зерна (ISO 643)

EN ISO 2566-1 Сталь. Значення відносного видовження під час розтягування. Частина 1. Нелеговані та низьколеговані сталі (ISO 2566-1)

EN ISO 6892-1:2009 Матеріали металеві. Випробовування на розтяг. Частина 1. Метод випробовування за кімнатної температури (ISO 6892-1:2009)

EN ISO 6892-2:2011 Матеріали металеві. Випробовування на розтяг. Частина 2. Метод випробовування за підвищеної температури (ISO 6892-2:2011)

EN ISO 8492:2004 Матеріали металеві. Труба. Випробовування на сплющування (ISO 8492:1998)

EN ISO 8493:2004 Матеріали металеві. Труба. Випробовування на роздавання (ISO 8493:1998)

EN ISO 8495:2004 Матеріали металеві. Труба. Випробовування на роздавання кільця конусом (ISO 8495:1998)

EN ISO 8496:2004 Матеріали металеві. Труба. Випробовування на розтяг кільця (ISO 8496:1998)

EN ISO 10893-1 Неруйнівне контролювання сталевих труб. Частина 1. Автоматичне електромагнітне контролювання безшовних і зварних (крім зварених дуговим зварюванням під флюсом) сталевих труб на герметичність (ISO 10893-1)

EN ISO 10893-3 Неруйнівне контролювання сталевих труб. Частина 3. Автоматичне контролювання методом розсіювання магнітного потоку по всьому колу безшовних і зварних (крім зварених дуговим зварюванням під флюсом) труб з феромагнітної сталі для виявляння поздовжніх та/або поперечних дефектів (ISO 10893-3)

EN ISO 10893-8 Неруйнівне контролювання сталевих труб. Частина 8. Автоматичне ультразву- кове контролювання безшовних і зварних сталевих труб для виявляння розшарувань (ISO 10893-8)

EN ISO 10893-10 Неруйнівне контролювання сталевих труб. Частина 10. Автоматичне ультразвукове контролювання безшовних і зварних (крім зварених дуговим зварюванням під флюсом) сталевих труб по всьому колу для виявляння поздовжніх та/або поперечних дефектів (ISO 10893-10)

EN ISO 14284:2002 Сталь та чавун. Відбирання проб і готування зразків для визначення хімічного складу (ISO 14284)

ISO 11484:2009 Вироби сталеві. Система кваліфікації роботодавця для персоналу з неруйнівного контролювання.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online