ДСТУ EN 10217-1:2016 Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з властивостями за кімнатної температури (EN 10217-1:2002; EN 10217-1:2002/A1:...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРУБИ СТАЛЕВІ ЗВАРНІ ДЛЯ
РОБОТИ ПІД ТИСКОМ
Технічні умови постачання
Частина 1. Труби з нелегованих сталей
з нормованими властивостями
за кімнатної температури

ДСТУ ЕN 10217-1:2016
(ЕN 10217-1:2002; ЕN 10217-1:2002/А1:2005, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Труби сталеві та балони» (ТК 8)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 27 грудня 2016 р. № 446 з 2017–10–01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 10217-1:2016 ідентичний EN 10217-1:2002/А1:2005 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specifi ed room temperature properties (Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температури) і внесений з дозволу СЕN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за СЕN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 10217-1:2015 (EN 10217-1:2002, IDT) та ДСТУ EN 10217-1:2015/Зміна № 1:2015 (EN 10217-1:2002/А1:2005, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

5 Класифікація та позначення

5.1 Класифікація

5.2 Позначення

6 Інформація, яку надає покупець

6.1 Обов’язкові вимоги

6.2 Додаткові вимоги

6.3 Приклад замовлення

7 Процеси виготовлення

7.1 Процес виплавляння сталі

7.2 Процес розкислення сталі

7.3 Виготовлення та стан постачання труб

8 Технічні вимоги

8.1 Загальні положення

8.2 Хімічний склад

8.3 Механічні властивості

8.4 Якість поверхні та внутрішні дефекти

8.5 Прямолінійність

8.6 Обробляння кінців

8.7 Розміри, маса та граничні відхили

9 Контролювання

9.1 Види контролювання

9.2 Документи контролю

9.3 Програма контролювання та випробовування

10 Відбирання проб

10.1 Періодичність випробовування

10.2 Готування проб і випробних зразків

11 Методи випробовування

11.1 Хімічне аналізування

11.2 Випробовування на розтяг основного металу

11.3 Випробовування на розтяг зварного шва

11.4 Випробовування на сплющування

11.5 Випробовування на роздавання

11.6 Випробовування зварного шва на загин

11.7 Випробовування на ударний вигин

11.8 Випробовування на герметичність

11.9 Контролювання розмірів

11.10 Візуальне контролювання

11.11 Неруйнівне контролювання

11.12 Повторні випробовування, сортування та повторне обробляння

12 Маркування

12.1 Обов’язкове марковання

12.2 Додаткове марковання

13 Захисний покрив поверхні труб

Додаток А Кваліфікація процесу зварювання труб, зварених дуговим зварюванням під флюсом (SAW)

Додаток ZA Взаємозв’язок між європейським стандартом і основними вимогами положень Директиви 97/23/EС

Бібліографія

Додаток НA Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 10217-1:2016 (EN 10217-1:2002; EN 10217-1:2002/А1:2005, IDT) «Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температури», прийнятий методом перекладу, ідентичний щодо EN 10217-1:2002 (версія en) «Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specifi ed room temperature properties» та зміни EN 10217-1:2002/А1:2005.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 8 «Труби сталеві та балони».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- вилучено «Передмову» до EN 10217-1:2013 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

- замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків;

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті).

Текст зміни EN 10217-1:2002/А1:2005, долучений до цього стандарту, у тексті позначено рискою на лівому березі сторінки.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 10217-1:2015 (EN 10217-1:2002, IDT) «Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температури та ДСТУ EN 10217-1:2015 зміна № 1 (EN 10217-1:2002/А1:2005, IDT)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРУБИ СТАЛЕВІ ЗВАРНІ ДЛЯ РОБОТИ ПІД ТИСКОМ
Технічні умови постачання
Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями
за кімнатної температури

WELDED STEEL TUBES FOR PRESSURE PURPOSES
Technical delivery conditions
Part 1. Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties

Чинний від 2017–10–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює технічні умови постачання зварних труб круглого поперечного перерізу з нелегованих сталей двох груп якості TR1 і ТR2 з нормованими властивостями за кімнатної температури.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-яких з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки, коли їх уведено внаслідок зміни чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватися останнім виданням наведених нормативних документів.

У разі розбіжностей із наведеними нижче стандартами та документами пріоритетними вважають положення цього стандарту.

EN 760 Welding consumables — Fluxes for submerged arc welding - Classification

EN 895 Destructive tests on welds in metallic materials — Transverse tensile test

EN 910 Destructive tests on weld in metallic materials — Bend test

EN 1321 Destructive tests on welds in metallic materials — Macroscopic and microscopic examination of welds

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test (at ambient temperature)

EN 10020 Definitions and classification of grades of steel

EN 10021 General technical delivery requirements for steel and iron products

EN 10027-1 Designation systems for steels — Part 1: Steel names, principle symbols

EN 10027-2 Designation systems for steels — Part 2: Numerical systems

EN 10045-1 Metallic materials — Charpy impact test — Part 1: Test method

EN 10052 Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products

EN 10204 Metallic products - Types of inspection documents

EN 10220 Seamless and welded steel tubes - Dimensions and masses per unit length

EN 10233 Metallic materials — Tubes — Flattening test

EN 10234 Metallic materials — Tubes — Drift expanding test

EN 10246-1 Non-Destructive Testing of steel tubes - Part 1: Automatic electromagnetic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for verifi cation of hydra ulic leak-tightness

EN 10246-3 Non-Destructive Testing of steel tubes - Part 3: Automatic eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of imperfections

EN 10246-5 Non-Destructive Testing of steel tubes - Part 5: Automatic full peripheral magnetic transducer/flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal imperfections

EN 10246-7 Non-Destructive Testing of steel tubes - Part 7: Automatic full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal imperfections

EN 10246-8 Non-Destructive Testing of steel tubes - Part 8: Automatic ultrasonic testing of the weld seam of electric welded tubes for the detection of longitudinal imperfections

EN 10246-9 Non-Destructive Testing of steel tubes - Part 9: Automatic ultrasonic testing of weld seam of submerged arc-welded tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections

EN 10246-10 Non-Destructive Testing of steel tubes - Part 10: Radiographic testing of the weld seam of automatic fusion arc-welded tubes for the detection of imperfections

EN 10256 Non-Destructive Testing of steel tubes - Qualifi cation and competence of level 1 and level 2 NDT personnel

EN 10266 Steel tubes, fi ttings and structural hollow sections - Symbols and defi nitions of terms for use in product standards

EN ISO 377 Steel and steel products - Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing (ISO 377:1997)

EN ISO 2566-1 Steel - Conversion of elongation values - Part 1: Carbon and low-alloy steels (ISO 2566-1:1984)

EN ISO 14284 Steel and iron - Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition

CR 10260 Designation systems for steel - Additional symbols

CR 10261 ECISS Information Circular IC 11 - Iron and steel - Review of available methods of chemical analysis.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 760 Матеріали для зварювання. Флюси для дугового зварювання під флюсом. Класифікація

EN 895 Випробовування руйнівні зварних швів металевих матеріалів. Випробовування на розтяг у поперечному напрямку

EN 910 Випробовування руйнівні зварних швів металевих матеріалів. Випробовування на загин

EN 1321 Випробовування руйнівні зварних швів металевих матеріалів. Макроскопічне та мікроскопічне контролювання зварних швів

EN 10002-1 Металеві матеріали. Випробовування на розтяг. Частина 1. Метод випробовування за кімнатної температури

EN 10020 Визначання та класифікація марок сталі

EN 10021 Загальні технічні вимоги постачання сталевих та чавунних виробів

EN 10027-1 Системи позначання сталей. Частина 1. Назви сталі, основні символи

EN 10027-2 Системи позначання сталей. Частина 2. Система нумерації

EN 10045-1 Матеріали металеві. Випробовування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробовування

EN 10052 Словник термінів щодо термічного оброблення виробів з чорних металів

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю

EN 10220 Труби сталеві безшовні та зварні. Розміри й маса на одиницю довжини

EN 10233 Матеріали металеві. Труби. Випробовування на сплющування

EN 10234 Матеріали металеві. Труби. Випробовування на роздавання

EN 10246-3 Неруйнівне контролювання сталевих труб. Частина 3. Автоматичне вихрострумове контролювання безшовних і зварних (крім зварених дуговим зварюванням під флюсом) сталевих труб для виявляння дефектів

EN 10246-5 Неруйнівне контролювання сталевих труб. Частина 5. Автоматичне контролювання магнітним перетворювачем/розсіюванням магнітного потоку по всьому колу безшовних і зварних (крім зварених дуговим зварюванням під флюсом) труб з феромагнітної сталі для виявляння поздовжніх дефектів

EN 10246-7 Неруйнівне контролювання сталевих труб. Частина 7. Автоматичне ультразвукове контролювання безшовних і зварних (крім зварених дуговим зварюванням під флюсом) по всьому периметру труб для виявляння поздовжніх дефектів

EN 10246-8 Неруйнівне контролювання сталевих труб. Частина 8. Автоматичне ультразвукове контролювання зварного шва електрозварних труб для виявляння поздовжніх дефектів

EN 10246-9 Неруйнівне контролювання сталевих труб. Частина 9. Автоматичне ультразвукове контролювання зварного шва зварених дуговим зварюванням під флюсом труб для виявляння поздовжніх і/або поперечних дефектів

EN 10246-10 Неруйнівне контролювання сталевих труб. Частина 10. Радіографічне контролювання зварного шва зварених дуговим зварюванням під флюсом труб для виявляння дефектів

EN 10256 Неруйнівне контролювання сталевих труб. Кваліфікація персоналу рівнів 1 і 2 компетентності, задіяного у проведенні неруйнівного контролювання

EN 10266:2003 Труби сталеві, фітинги та конструкційні порожнисті профілі. Символи та визначення термінів для використання в стандартах на продукцію

EN ISO 377 Сталь і сталеві вироби. Розташування й готування проб і випробних зразків для механічного випробовування (ISO 377:1997)

EN 10168 Вироби зі сталі та чавуну. Документи контролю. Перелік інформації та опис

EN ISO 2566-1 Сталь. Перерахування значень відносного видовження під час розірвання. Частина 1. Нелеговані та низьколеговані сталі (ISO 2566-1:1984)

EN ISO 14284 Сталь і чавун. Відбирання і готування зразків для визначення хімічного складу

CR 10260 Система позначень для сталей. Додаткові символи

CR 10261 Інформаційний циркуляр ECISS IC 11. Чавун і сталь. Огляд наявних методів хімічного аналізування.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи