ДСТУ EN 13524:2016 Машини для утримання автомобільних доріг. Вимоги щодо безпеки (EN 13524:2003 + А2:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ДЛЯ УТРИМАННЯ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Вимоги щодо безпеки

ДСТУ EN 13524:2016
(EN 13524:2003 + А2:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» (ДП «ДержавтотрансНДІпроект») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Дорожній транспорт» (ТК 80)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 27 грудня 2016 р. № 443 зі змінами, внесеними наказом ДП «УкрНДНЦ» від 15 вересня 2017 р. № 282 термін надання чинності перенесено з 2017-10-01 на 2018-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13524:2003 + А2:2014 Highway maintenance machines — Safety requirements (Машини для утримання автомобільних доріг. Вимоги щодо безпеки) і внесений із дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 13524:2016 (EN 13524:2003 + А2:2014, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 13524:2003 + А2:2014

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Загальні положення

5.2 З’єднання шасі КТЗ та машин для утримання автомобільних доріг

5.3 Органи керування

5.4 Доступи та майданчики для обслуговування

5.5 Заходи захисту від небезпек, спричинених рухомими частинами

5.6 Гарячі поверхні

5.7 Засоби кріплення

5.8 Механізми безпеки для знімних машин

5.9 Підйомне устатковання

5.10 Перевезення

5.11 Підтримувальне устатковання для машин та їхніх складових частин

5.12 Системи відбирання потужності та передавання сигналів

5.13 Вимоги щодо пневматичних та гідравлічних систем

5.14 Спеціальний захист від викидання части

5.15 Органи керування машин, у яких використовують устатковання, що обертається/рухається

5.16 Захисні огорожі від рухомих частин

5.17 Спеціальні заходи захисту для унеможливлення випадкового контактування з обертовими інструментами в робочій зоні машин для скошування та мульчування

5.18 Конструктивне зменшення рівня шуму

5.19 Зниження вібрації

6 Інформація для користування

6.1 Загальні положення

6.2 Настанова для оператора

6.3 Перелік запасних частин

7 Маркування

8 Перевіряння

Додаток А (довідковий) Плита для кріплення на вантажному автомобілі

Додаток В (обов’язковий) Вимоги до проектування та випробування машин для скошування та мульчування

Додаток С (довідковий) Протоколи випробування щодо викидання предметів. Машини

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 13524:2003 + А2:2014 та обов’язковими вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13524:2016 (EN 13524:2003 + А2:2014, IDT) «Машини для утримання автомобільних доріг. Вимоги щодо безпеки», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13524:2003 + А2:2014 (версія en) «Highway maintenance machines — Safety requirements».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 80 «Дорожній транспорт».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 13524:2016 (EN 13524:2003 + А2:2014, IDT) (прийнятого методом підтвердження).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни, визначення понять, познаки та скорочення» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— текст змін А1. А2:2014, долучений до цього стандарту, виділено в тексті подвійною рискою на березі;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 13524:2003 + А2:2014 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— англійський термін «vehicle» перекладено як «колісний транспортний засіб» та замінено на скорочення «КТЗ» відповідно до прийнятої в Україні термінології, для приведення у відповідність Закону України від 10.02.2000 № 1448-111 «Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та машин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року»;

— замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в EN 13524:2003 + А2:2014 Познаки в цьому стандарті
mm мм
m2 м2
m3 м3
Pa Па
kPa кПа
µPa мкПа
dB дБ
min-1 хв-1
km/h км/год
kW кВт
kg кг
mN мН
bar бар
g/m2 г/м2

 — познаки одиниць вимірювання, зазначені в тексті, відповідають серії стандартів ДСТУ 3651 «Метрологія. Одиниці фізичних величин»;

— долучено додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним або європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— у таблицях додатка С замінено квадратні дужки, наведені біля познак одиниць вимірювання фізичних величин на круглі дужки.

Міжнародні стандарти ISO 536:2012, ISO 1974:2012, ISO 6405-1:2004 та ISO 6750:20005, посилання на які є в цьому стандарті, не чинні як національні стандарти в Україні, чинних натомість документів немає.

ВСТУП до EN 13524:2003 + А2:2014

Цей стандарт належить до стандартів типу С відповідно до EN ISO 12100.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від положень, наведених у стандартах типу А чи В для машин, спроектованих та побудованих відповідно до положень цього стандарту типу С, його положення мають перевагу над положеннями інших стандартів.

У сфері застосування цього стандарту наведено відповідні машини та небезпеки, небезпечні ситуації та випадки, пов’язані з ними.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ДЛЯ УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Вимоги щодо безпеки

HIGHWAY MAINTENANCE MACHINES
Safety requirements

Чинний від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовують до машин, використовуваних для утримання автомобільних доріг, які приєднують або встановлюють на базовий КТЗ та наведених у розділі 3. Стандарт не поширюється на вимоги щодо ходової частини КТЗ, зазначені як «базові КТЗ» у цьому стандарті, щодо них діють окремі відповідні директиви та стандарти, навіть якщо їх спеціально модифіковано задля застосування з машинами для утримання автомобільних доріг. Використання цих машин у циклі дорожнього руху регулюється національними правилами.

У цьому стандарті наведено всі суттєві небезпеки (див. розділ 4), виявлені під час оцінювання ризиків, що виникають у процесі використання машин для утримання автомобільних доріг, за умови їхнього використання за призначенням і в умовах, передбачених виробником. Стандарт не стосується суттєвих небезпек, пов'язаних з EMC. У цьому стандарті визначено відповідні технічні заходи для усунення або зниження ризиків, пов'язаних із суттєвими небезпеками, що виникають лише під час експлуатування, установлення та налаштування, від’єднання та поточного технічного обслуговування цих машин.

Цей стандарт не містить вимог до базових КТЗ (наприклад, вантажних автомобілів, тракторів, будівельної техніки та промислових вантажних автомобілів), а також їхніх знімних кузовів. Такі вимоги наведено в інших стандартах, що стосуються конструкції КТЗ.

Стандарт не поширюється на:

— машини, якими керує піший оператор і які тримають у руках;

— машини для прибирання спортивних майданчиків;

— машини для сільського господарства, садівництва та лісового господарства;

— снігоприбиральні машини;

— машини для прибирання вулиць, крім підмітальних машин;

— техніки для земляних робіт;

— КТЗ/машини для риття та прочищення каналізаційних систем;

— підйомні платформи;

— КТЗ для збирання сміття;

— устатковання для огляду мостів;

— навантажувальних кранів;

— лісорубних машин (машин для вирубування кущів).

Машини, у яких поєднано кілька частин різного призначення, мають відповідати вимогам всіх стандартів, які стосуються відповідних частин машини.

Стандарт не стосується ризиків, пов’язаних з експлуатуванням машин у потенційно вибухонебезпечних середовищах.

Цей стандарт застосовують лише до машин, виготовлених після дати опублікування цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

видалено текст
EN 953:1997+А1:2009 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

видалено текст
EN ISO 2867:2011 Earth-moving machinery — Access systems (ISO 2867:2011)

EN ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010 Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13732-1:2008 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-12006:2010)

ISO 536:2012 Paper and board — Determination of grammage ISO 730:2009 Agricultural wheeled tractors — Rear-mounted three-point linkage — Categories 1N, 1, 2N, 2, 3N, 3, 4N and 4

ISO 789-1:1990 Agricultural tractors — Test procedures — Part 1: Power tests for power take-off

ISO 1974:2012 Paper— Determination of tearing resistance — Elmendorf method

видалено текст
ISO 2758:2001 Paper — Determination of bursting strength ISO 6405-1:2004 Earth-moving machinery — Symbols for operator controls and other displays — Part 1: Common symbols

ISO 6750:2005 Earth-moving machinery — Operator’s manual — Content and format

видалено текст
ISO 11001-1:1993 Agricultural wheeled tractors and implements — Tree-point hitch couplers — Part 1: U-frame coupler

ISO 11001-2:1993 Agricultural wheeled tractors and implements — Tree-point hitch couplers — Part 2: A-frame coupler ISO 11001-3:1993 Agricultural wheeled tractors and implements — Tree-point hitch couplers — Part 3: Link coupler

ISO 11001-4:1994 Agricultural wheeled tractors and implements — Tree-point hitch couplers — Part 4: Bar coupler.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 953:1997 + A1:2009 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих і рухомих огорож

EN ISO 2867:2011 Землерийні машини. Системи доступу (ISO 2867:2011)

EN ISO 4413:2010 Гідроприводи об’ємні. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їхніх складових частин (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010 Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їхніх складових частин (ISO 4414:2010)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи для проектування. Оцінювання ризи ків та зниження ризиків (ISO 12100:2010)

EN ISO 13732-1:2008 Ергономіка термального середовища. Методи оцінювання реакції людини під час контактування з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні (ISO 13732-12006:2010)

ISO 536:2012 Папір і картон. Визначення щільності

ISO 730:2009 Сільськогосподарські колісні трактори. Пристрій триточковий навісний задній. Категорії 1N, 1,2N, 2, 3N, З, 4N та 4

ISO 789-1:1990 Сільськогосподарські трактори. Методики випробування. Частина 1. Силове випробування механізмів відбирання потужності

ISO 1974:2012 Папір. Визначення міцності на розрив. Метод Елмендорфа

ISO 2758:2001 Папір. Визначення опору продавлювання

ISO 6405-1:2004 Землерийні машини. Символи для органів керування та інші познаки. Частина 1. Загальні символи

ISO 6750:2005 Землерийні машини. Настанова з експлуатування. Зміст і формат

ISO 11001-1:1993 Сільськогосподарські колісні трактори та знаряддя. Зчіпні триточкові пристрої. Частина 1. Зчеп з U-подібною рамою

ISO 11001-2:1993 Сільськогосподарські колісні трактори та знаряддя. Зчіпні триточкові пристрої. Частина 2. Зчеп з A-подібною рамою

ISO 11001-3:1993 Сільськогосподарські колісні трактори та знаряддя. Зчіпні триточкові пристрої. Частина 3. Зчеп шарнірний

ISO 11001-4:1994 Сільськогосподарські колісні трактори та знаряддя. Зчіпні триточкові пристрої. Частина 4. Зчіпний брус.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online