ДСТУ-П 8706:2017 Автомобільні дороги. Визначення границь пластичності ґрунтів методом багатоступеневої пенетрації

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ-П 8706:2017

Автомобільні дороги
ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЦЬ ПЛАСТИЧНОСТІ ҐРУНТІВ
 МЕТОДОМ БАГАТОСТУПЕНЕВОЇ ПЕНЕТРАЦІЇ

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

 

ПЕРЕДМОВА

1   РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307)

2   ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 03 травня 2017 р. № 106 з 2017-09-01 до 2020-09-01

3   Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4   УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1   Сфера застосуванняa

2   Нормативні посилання

3   Терміни та визначення понять

4   Познаки та скорочення

5   Загальні положення

6   Визначення границь пластичності зв’язних ґрунтів методом багатоступеневої пенетрації

6.1       Підготування зразків до випробування

6.2       Метод багатоступеневої пенетрації

6.3       Оброблення результатів випробування

7   Вимоги щодо безпеки

8   Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А (довідковий) Загальний вигляд пристрою для водонасичення та вакуумної камери для водонасичення ґрунтів

Додаток Б (довідковий) Загальний вигляд ґрунтового пенетрометра та його схема

Додаток В (довідковий) Бібліографія

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ
ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЦЬ ПЛАСТИЧНОСТІ ҐРУНТІВ МЕТОДОМ БАГАТОСТУПЕНЕВОЇ ПЕНЕТРАЦІЇ

MOTOR ROADS
DETERMINING PLASTICITY LIMITS OF SOILS BY MULTISTAGE PENETRATION

Чинний від 2017-09-01 до 2020-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1    Цей стандарт поширюється на визначення границь пластичності зв’язних ґрунтів методом багатоступеневої пенетрації.

1.2     Застосування методу багатоступеневої пенетрації для визначення верхньої та нижньої границь пластичності зв’язних ґрунтів рекомендовано для влаштування земляного полотна автомобільних доріг під час нового будівництва, реконструкції чи капітального ремонту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ Б А. 1.1-25-94 Ґрунти. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будівників і споруд. Ґрунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000) Основи та фундаменти споруд. Ґрунти. Відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та обладнання порцелянові. Технічні умови)

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації — каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online