ДСТУ ГОСТ 1135:2007 Взуття домашнє і дорожнє. Загальні технічні умови (ГОСТ 1135-2005, IDТ). Зі Зміною

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЗУТТЯ ДОМАШНЄ І ДОРОЖНЄ
Загальні технічні умови

(ГОСТ 1135-2005, IDТ)
ДСТУ ГОСТ 1135:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ваніфатова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 17 жовтня 2007 р. № 267 з 2008-04-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 1135-2005 Обувь домашняя и дорожная. Общие технические условия (Взуття домашне і дорожнє. Загальні технічні умови)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 1135-88)

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 1135-2005 Обувь домашняя и дорожная. Общие технические условия (Взуття домашне і дорожнє. Загальні технічні умови).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (п. 2 «Предисловия»);

— на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цього стандарту, в Україні;

— на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. З «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарту Росії;

— на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки» — ГОСТ 9135-2004 не чинний, а чинний ГОСТ 9135-73; на заміну ГОСТ 7296-81 розроблено ДСТУ 4142:2002 (ГОСТ 7296-2003)

— вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП, групи згідно з МКГ та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації та долучено інформацію щодо коду УКНД.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОБУВЬ ДОМАШНЯЯ И ДОРОЖНАЯ
Общие технические условия

ГОСТ 1135-2005

Соответствует официальному тексту

Москва
Стандартинформ
2006

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный научно-исследовательский институт кожевенно-обувной промышленности (ФГУП ЦНИИКП)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 28 от 9 декабря 2005 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИС0 3166) 004-97

Код страны по МК (ИС0 3166) 004-97

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азербайджанское Государственное Агентство по стандартизации, метрологии и патентам

Армения

AM

Министерство торговли и экономического развития Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстан

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Молдова-стандарт

Российская Федерация

RU

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Таджикистан

TJ

Такджикстандарт

Туркменистан

TM

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Узбекистан

UZ

Агенство «Узстандарт»

Украина

UA

Госпотребстандарт Украины

4 ВЗАМЕН ГОСТ 1135-88

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Национальные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Классификация, основные параметры и размеры

4 Общие технические требования

5 Правила приемки

6 Методы контроля

7 Транспортирование и хранение

8 Гарантии изготовителя

Приложение А (рекомендуемое) Требования к обуви, предусмотренные техническим описанием

Приложение Б (справочное) Перечень материалов, применяемых для изготовления обуви

Приложение В (рекомендуемое) Указания по эксплуатации

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОБУВЬ ДОМАШНЯЯ И ДОРОЖНАЯ
Общие технические условия

Home and light footwear.
General specifications

Дата введения в Украине 2008 - 04 - 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на домашнюю и дорожную обувь из кожи, синтетической и искусственной кожи, текстиля и с комбинированным верхом, а также сандалии, чувяки, туфли спортивные и больничные, ботинки, полуботинки, туфли облегченной конструкции и пинетки.

Требования разделов 3, 4 и 6 обеспечивают безопасность.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 15.007—88 Система а разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения

ГОСТ 485—82 Юфть для верха обуви. Технические условия

ГОСТ 939—88 Кожа для верха обуви. Технические условия

ГОСТ 940—81 Кожа для подкладки обуви. Технические условия

ГОСТ 1838—91 Кожи из спилка. Общие технические условия

ГОСТ 1903—78 Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия

ГОСТ 3927—88 Колодки обувные. Общие технические условия

ГОСТ 4661—76 Овчина меховая выделанная. Технические условия

ГОСТ 7065—81 Нитроискожа-Т обувная. Технические условия

ГОСТ 7296—81 Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 7933—89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия

ГОСТ 9134—78 Обувь. Методы определения прочности крепления деталей низа

Г ОСТ 9135—2004 Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника

ГОСТ 9136—72 Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки

ГОСТ 9182—75 Кожа для рантов. Технические условия

ГОСТ 9289—78 Обувь. Правила приемки

ГОСТ 9290—76 Обувь. Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха

ГОСТ 9292—82 Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления

ГОСТ 9542—89 Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия

ГОСТ 9718—88 Обувь. Методы определения гибкости

ГОСТ 10124—76 Пластины и детали резиновые непористые для низа обуви. Технические условия

ГОСТ 11373—88 Обувь. Размеры

ГОСТ 12632—79 Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви. Общие технические условия

ГОСТ 14226—93 Обувь. Нормы гибкости

ГОСТ 19196—93 Ткани обувные. Общие технические условия

ГОСТ 21463—87 Обувь. Нормы прочности

ГОСТ 21790—93 Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. Общие технические условия

ГОСТ 23251—83 Обувь. Термины и определенияия

ГОСТ 28143—89 Винилискожа-НТ обувная. Общие технические условия

ГОСТ 28144—89 Кожа синтетическая на нетканой основе для верха обуви. Общие технические условия

ГОСТ 28371—89 Обувь. Определение сортности

ГОСТ 28735—90 Обувь. Метод определения массы

ГОСТ 29277—92 Кожа для низа обуви. Технические условия

ГОСТ 29298—92 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online