ДСТУ 7969:2015 Пшениця озима. Методи визначання вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА
Методи визначання вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущення

ДСТУ 7969:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
 національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут рослинництва їм. В. Я. Юр’єва НААН (IP), Селекційно-генетичний інститут — Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення

РОЗРОБНИКИ: В. Долгополова; В. Іванова; В. Кириченко, д-р с.-г. наук; О. Курдін; М. Литвиненко, д-р с.-г. наук; В. Петренкова, д-р с.-г. наук (науковий керівник); А. Попереля; Н. Рябчун, канд. с.-г. наук; П. Феоктістов, канд. біол. наук; О. Четверик

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і
розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини
на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 2017

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Метод визначання вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущення за відновленням окисної міді

5 Визначання вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущення за антроновим методом

6 Контролювання результатів

7 Оформлювання результатів випробування

8 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

9 Вимоги до оператора

Додаток А Форма запису результатів у робочому журналі

Додаток Б Рівень загартування сортів озимої м’якої пшениці залежно від вмісту розчинних вуглеводів

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА
Методи визначання вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущення

ПШЕНИЦА ОЗИМАЯ
Методы определения содержания растворимых углеводов в узлах кущения

WINTER WHEAT
Method for estimation content of soluble carbohydrates in tillering node

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на сорти і селекційні лінії озимої пшениці та встановлює методи визначання вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2295-93 (ГОСТ 16317-95) Прилади холодильні електричні побутові. Загальні технічні умови (ІЕС 60335-2-24:1984, NEQ; ISO 5155:1983, NEQ; ISO 7371:1985, IDТ)

ДСТУ 2949-94 Насіння сільськогосподарських культур. Терміни та визначення

ДСТУ 3768:2010 Пшениця. Технічні умови

ДСТУ 4749:2007 Пшениця озима. Метод визначання морозостійкості сортів

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ ГОСТ 29298:2008 Тканини бавовняні і змішані побутові. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.041-86 ССБТ. Применение пестицидов для защиты растений. Требования безопасности (ССБП. Застосування пестицидів для захисту рослин. Вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 1027-67 Реактивы. Свинец (II) уксуснокислый 3-водный. Технические условия (Реактиви. Свинець (II) оцтовокислий 3-водний. Технічні умови)

ДСТУ 7969:2015 ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ОСТ 3769-78 Реактивы. Аммоний сернокислый. Технические условия (Реактиви. Амоній сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4165-78 Реактивы. Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия (Реактиви. Мідь (II) сірчанокисла 5-водна. Технічні умови)

ГОСТ 4166-76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия (Реактиви. Натрій сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4201-79 Реактивы. Натрий углекислый кислый. Технические условия (Реактиви. Натрій вуглекислий кислий. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 5789-78 Реактивы. Толуол. Технические условия (Реактиви. Толуол. Технічні умови)

ГОСТ 5845-79 Реактивы. Калий-натрий виннокислый 4-водный. Технические условия (Реактиви. Калій-натрій виннокислий 4-водний. Технічні умови)

ГОСТ 6038-79 Реактивы. D-глюкоза. Технические условия (Реактиви. D-глюкоза. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і обладнання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 11109-90 Марля бытовая хлопчатобумажная. Общие технические условия (Марля побутова бавовняна. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 20081-74 Семеноводческий процесе сельскохозяйственных культур. Основные понятия. Термины и определения (Насінницький процес сільськогосподарських культур. Основні поняття. Терміни та визначення)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные парамет ры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online