ДСТУ ГОСТ 29298:2008 Тканини бавовняні і змішані побутові. Загальні технічні умови (ГОСТ 29298-2005, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТКАНИНИ БАВОВНЯНІ
І ЗМІШАНІ ПОБУТОВІ
Загальні технічні умови
(ГОСТ 29298-2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ 29298:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ваніфатова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 квітня 2008 р. № з 2008-10-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные быто вые. Общие технические условия (Тканини бавовняні і змішані побутові. Загальні технічні умови)

Ступінь відповідності до ГОСТ 29298-2005 — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 29298-92)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия (Тканини бавовняні і змішані побутові. Загальні технічні умови).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавсту України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 3 «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

— на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

— у розділі 2 «Нормативные ссылки» ГОСТ 30157.0-93 прийнято як національний стандарт ДСТУ ГОСТ 30157.1:2003;

— вилучено інформацію стосовно коду УДК, ОКП, групи згідно з МКГ.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ
 И СМЕШАННЫЕ БЫТОВЫЕ
Общие технические условия

ГОСТ 29298-2005

Соответствует официальному тексту

По вопросам приобретения официального издания обращайтесь
к национальному органу стандартизации
(ГП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар тизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе ния» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, при менения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный научно-исследовательский институт хлопчатобумажной промышленности» (ФГУП ЦНИХБИ)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 28 от 9 декабря 2005 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения AM Армгосстандарт
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Российская Федерация RU Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Таджикистан YJ Таджикстандарт
Туркменистан TM Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Украина UA Госстандарт Украины

4 ВЗАМЕН ГОСТ 29298—92

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Технические требования

5 Правила приемки

6 Методы испытаний

7 Требования безопасности

8 Транспортирование и хранение.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ И СМЕШАННЫЕ БЫТОВЫЕ
Общие технические условия

Cotton and mixed domestic fabrics. General specifications

Дата введения в Украине 2008-10-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на готовые и суровые хлопчатобумажные и смешанные ткани, используемые для изготовления изделий плательного, сорочечного и бельевого назначений, а также изделий вещевого имущества.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 15.007—88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция лег кой промышленности. Основные положения

ГОСТ 161—86 Ткани хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон. Определение сортности

ГОСТ 3811—72 (ИСО 3801—77, ИСО 3932—76, ИСО 3933—76) Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей

ГОСТ 3812—72 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения плотностей нитей и пучков ворса

ГОСТ 3813—72 (ИСО 5081—77, ИСО 5082—82) Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении

ГОСТ 3816—81 (ИСО 811—81) Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств

ГОСТ 6904—83 Пряжа хлопчатобумажная суровая крученая для ткацкого производства. Технические условия

ГОСТ 7000—80 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 8737—77 Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Первичная упаковка и маркировка

ГОСТ 9733.0—83 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям

ГОСТ 9733.1—91 (ИСО 105-В01—88) Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету

ГОСТ 9733.3—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету в условиях искусственного освещения (ксеноновая лампа)

ГОСТ 9733.4—83 Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к стиркам

ГОСТ 9733.6—83 Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к поту

ГОСТ 9733.7—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению

ГОСТ 9733.13—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям

ГОСТ 9733.27—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению

ГОСТ 12088—77 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости

ГОСТ 14067—91 Материалы текстильные. Метод определения величины перекоса

ГОСТ 16537—83 Пряжа хлопчатобумажная аппаратного прядения. Технические условия

ГОСТ 16958—71 Изделия текстильные. Символы по уходу

ГОСТ 18054—72 (ИСО 105-J02—87) Материалы текстильные. Метод определения белизны

ГОСТ 18976—73 Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию

ГОСТ 19616—74 Ткани и трикотажные изделия. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления

ГОСТ 20566—75 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб

ГОСТ 21768—76 Ткани и штучные изделия военного ассортимента. Правила приемки

ГОСТ 25617—83 Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний

ГОСТ 30084—93 Материалы текстильные. Первичная маркировка

ГОСТ 30157.0—95 Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения

ГОСТ 30157.1—95 Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработок

ИСО 1833—77 Текстиль. Двухкомпонентные смеси волокон. Количественный химический анализ

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online