ДСТУ EN 71-5:2016 Безпечність іграшок. Частина 5. Іграшкові набори, що містять хімічні речовини та не належать до наборів для проведення хімічних дослідів (EN 71-5:2015, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИМ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 71-5:2016
(EN 71-5:2015, IDТ)

БЕЗПЕЧНІСТЬ ІГРАШОК

Частина 5. Іграшкові набори, що містять хімічні речовини
 та не належать до наборів для проведення хімічних дослідів

Відповідає офіційному тексту

Київ 
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») 
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Технічний комітет стандартизації «Легка промисловість» (ТК 125)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 27 грудня 2016 р. № 445 з 2018-01-01; наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 17 листопада 2017 р № 369 термін надання чинності перенесено з 2018-01-01 на 2018-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 71-5:2015 Safety of toys — Part 5: Chemical toys (sets) other than experimental sets (Безпечність іграшок. Частина 5 Іграшкові набори, що містять хімічні речовини та не належать до наборів для проведення хімічних дослідів) і внесений з дозволу CEN, Avenue Магпіх 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 71-5:2015 (EN 71-5:2015, IDТ)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 71-5:2015

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Набори для формування з алебастру (гіпсу)

4.1 Маркування

4.2 Інформація щодо першої допомоги

4.3 Правила безпеки

5 Набори, що містять глини для формування на основі пластифікованого ПВХ, які запікають у печі

5.1 Хімічні речовини

5.2 Маркування

5.3 Інформація щодо першої допомоги

5.4 Правила безпеки

6 Набори для формування

6.1 Набори з гранул полістиролу

6.1.1 Хімічні речовини

6.1.2 Маркування

6.1.3 Інформація щодо першої допомоги

6.1.4 Правила безпеки

6.2 Набори для вкладання

6.2.1 Загальні положення

6.2.2 Пакування

6.2.3 Маркування

6.2.4 Інформація щодо першої допомоги

6.2.5 Правила безпеки

7 Клеї, фарби, лаки, олифи, розріджувачі та очищувачі (розчинники), які постачають або рекомендують у наборах для моделювання

7.1 Загальні положення

7.2 Клеї

17.2.1 Клеї на водній основі

7.2.2 Клеї на основі розчинників

7.3 Фарби чи лаки на водній основі

7.3.1 Загальні вимоги

7.3.2 Пакування

7.3.3 Маркування

7.3.4 Інформація щодо першої допомоги

7.3.5 Правила безпеки

7.4 Фарби, лаки, розріджувачі та очищувачі на основі розчинників

7.4.1 Загальні положення

7.4.2 Пакування

7.4.3 Маркування

7.4.4 Інформація щодо першої допомоги

7.4.5 Правила безпеки

8 Маркування

8.1 Загальні положення

8.2 Маркування первинного паковання

8.2.1 Загальні положення

8.2.2 Ідентифікація виробника

8.2.3 Фрази попередження

8.3 Маркування окремих ємностей та будь-якого паковання

9 Інструкції з використання

9.1 Загальні положення

9.2 Перелік складників

9.3 Рекомендації щодо нагляду з боку дорослих осіб

9.4 Правила безпеки

9.5 Інструкції з проведення дослідів

9.6 Розлиті рідини й утилізація хімікатів

10 Методи випробування

10 1 Загальні положення

10.2 Визначення пластифікаторів у наборах, що містять глини для формування на основі пластифікованого ПВХ, які запікають у печі

10.2.1 Принцип методу

10.2.2 Стандарти та реактиви

10.2.3 Обладнання

10.2.4 Приготування стандартних розчинів

10.2.5 Відбирання зразків

10.2.6 Підготування зразка

10.2.7 Процедура

10.2.8 Оцінювання результатів

10.2.9 Протокол випробування

10.3 Визначення виділення бензолу, толуолу і ксилолу з наборів, що містять глини для формування на основі пластифікованого ПВХ, які загартовують у печі, та наборів гранул полістиролу

10.3.1 Принцип методу

10.3.2 Стандарти та реактиви

10.3.3 Обладнання

10.3.4 Приготування стандартних розчинів

10.3.5 Відбирання проб

10.3.6 Підготування зразків

10.3.7 Проведення випробувань

10.3.8 Оцінювання результатів

10.3.9 Протокол випробування

10.3.10 Критичні контрольні точки

10.4 Визначення вмісту стиролу в гранулах полістиролу

10.4.1 Принцип методу

10.4.2 Стандарти та реактиви

10.4.3 Обладнання

10.4.4 Приготування стандартних розчинів

10.4.5 Відбирання проб

10.4.6 Підготування зразка

10.4.7 Проведення випробування

10.4.8 Оцінювання результатів

10.4.9 Протокол випробування

10.5 Визначення органічних розчинників

10.5.1 Загальні положення

10.5.2 Принцип методу

10.5.3 Стандарти та реактиви

10.5.4 Обладнання

10.5.5 Приготування стандартних розчинів

10.5.6 Відбирання зразків

10.5.7 Підготування зразка

10.5.8 Проведення випробування

10.5.9 Оцінювання результатів

10.5.10 Протокол випробування

10.6 Комбінований підхід до визначення пластифікаторів у клеях на основі розчинників та у фарбах або лаках на основі розчинників, плівкоутворювальних речовин у фарбах і лаках і модифікаторів у фарбах або лаках на основі розчинників

10.6.1 Принцип визначення

10.6.2 Визначення загального екстракту

10.6.3 Визначення нітроцелюлози

10.6.4 Визначення пластифікаторів

10.6.5 Визначення плівкоутворювальних речовин

10.6.6 Визначення модифікаторів

10.6.7 Протокол випробування

Додаток А (обов’язковий) Запобіжні заходи для охорони навколишнього середовища, здоров’я та праці під час використання методів випробувань

Додаток В (довідковий) Органічні розчинники

Додаток С (довідковий) Валідація методів випробувань

Додаток D (довідковий) Обґрунтування

D.1 Загальні положення

D.2 Первинне пакування (4,1; 5,2; 6.1.2; 6.2.2; 7.2.1.2.2; 7.2.2.6; 7.3.2; 7.4.3; 8.2)

D.3 Мінімальний вік (4,1; 5,2; 6.1.2; 6.2.3; 7.2.1.2.3; 7.2.1.3.3; 7.2.2.6; 7.3.3; 7.4.3)

D.4 Бензол (5.1, таблиця 2, 7.2.2.4, таблиця 11; 7.4.1, таблиця 15)

D.5 Консерванти (6.2.1; 7.2.1.1; 7.3.1)

Додаток Е (довідковий) Істотні технічні зміни між EN 71-5:2015 і попередньою версією

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 71-5:2015 та суттєвими вимогами Директиви ЄС 2009/48/ЕС

Бібліографія
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 71-5:2016 (EN 71-5:2015, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 5. Іграшкові набори, що містять хімічні речовини та не належать до наборів для проведення хімічних дослідів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 71-5:2015 (версія en) «Safety of toys — Part 5: Chemical toys (sets) other than experimental sets».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 125 «Легка промисловість» (ПК «Іграшки» ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»),

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 71-5:2015 (EN 71-5:2015, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 5. Іграшкові набори, що містять хімічні речовини та не належать до наборів для проведення хімічних дослідів», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 71-5:2015 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту.

У стандарті є посилання на EN ISO 3696, EN 71-4, EN ISO 8317:2005, EN ISO 11885, які в Україні прийнято як національні стандарти відповідно:

ДСТУ ISO 3696-2003 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT),

ДСТУ EN 71-4:2016 (EN 71-4:2013, IDT) Безпечність іграшок. Частина 4. Набори для хімічних дослідів і подібних занять,

ДСТУ ISO 8317:2005 Паковання, безпечне для дітей. Вимоги та методи випробування паковання багаторазового закриття (ISO 8317:2003, IDT),

ДСТУ ISO 11885:2005 Якість води. Визначання 33 елементів методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою (ISO 11885:1996, IDT).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 71-5:2015

Цей стандарт призначений для зниження ризиків, які можуть представляти небезпеку для здоров’я дитини під час використання хімічних іграшок за призначенням або в передбачуваний спосіб, беручи до уваги поведінку дітей.

У разі використання цих хімічних іграшок, потенційні ризики мають бути зведені до мінімуму наданням відповідної інформації, щоб звернути особливу увагу на можливі небезпеки, ризики та інші проблеми.

Реєстраційний номер Хімічної реферативної служби (CAS) і номер Європейського переліку наявних хімічних речовин (EINECS) наведено в різних таблицях, які подано винятково як інформацію.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ІГРАШОК
Частина 5. Іграшкові набори, що містять хімічні речовини 
та не належать до наборів для проведення хімічних дослідів

SAFETY OF TOYS 
Part 5. Chemical toys (sets) other than experimental sets

Чинний від 2018-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги й методи випробувань для речовин і матеріалів, які використовують в іграшкових наборах, що містять хімічні речовини та не належать до наборів для проведення хімічних дослідів. Ці речовини і суміші:

— які класифікують як небезпечні законодавством ЄС, що стосується небезпечних речовин і небезпечних сумішей [5];

— які в надмірних кількостях можуть завдати шкоди здоров’ю дітей, що їх використовують, і які не класифіковані як небезпечні відповідно до згаданого вище законодавства; і

— будь-яка інша хімічна речовина(-и) і суміш(і), які постачають з хімічною іграшкою.

Примітка. Терміни «речовина» та «суміш» визначено в Регламенті REACH № (EC) 1907/2006 та в Регламенті (EC) CLP № 1272/2008.

Додатково встановлені вимоги до маркування, попереджень, правил безпеки, переліку складників, інструкцій з використання та інформації щодо першої допомоги.

Цю частину стандартів EN серії 71 застосовують до:

— алебастрових (гіпсових) наборів для формування;

— наборів, що містять глини для формування на основі пластифікованого ПВХ, які загартовують у печі;

— наборів гранул полістиролу;

— наборів для вкладання;

— клеїв, фарб, лаків, олиф, розріджувачів та очищувачів (розчинників), що постачаються або рекомендується в наборах для моделювання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи, на які є посилання в цьому документі частково або повністю, необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN ISO 3104 Petroleum products — Transparent and opaque liquids — Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO 3104)

EN ISO 3219 Plastics — Polymers/resins in the liquid state or as emulsions or dispersions — Determination of viscosity using a rotational viscometer with defined shear rate (ISO 3219)

EN ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (ISO 3696)

EN ISO 22854 Liquid petroleum products — Determination of hydrocarbon types and oxygenates in automotive-motor gasoline and in ethanol (E85) automotive fuel — Multidimensional gas chromatography method (ISO 22854).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 3104 Нафтопродукти. Прозорі та непрозорі рідини. Визначення кінематичної в’язкості й розрахунок динамічної в’язкості (ISO 3104)

EN ISO 3219 Пластмаси. Полімери/смоли в рідкому чи емульгованому, чи дисперсному стані. Визначення в’язкості з використанням ротаційного візкозиметра із заданою швидкістю зсуву (ISO 3219)

EN ISO 3696 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696)

EN ISO 22854 Нафтопродукти рідкі. Визначення типів вуглеводнів та оксигенатів в автомобільному бензині та паливному етанолі (Е85). Метод багатомірної газової хроматографії (ISO 22854).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online