ДСТУ 4954:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначання цукрів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ
Методи визначання цукрів

ДСТУ 4954:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

РОЗРОБНИКИ: Д. Бабіна; Л. Зубарева (науковий керівник); Т. Лавренко; І. Мазуренко, канд. техн. наук; Г. Сталімбовська; Л. Філіпова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 березня 2008 р. № 101

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8756.13-87)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перманганатний метод

4.1 Суть методу

4.2 Засоби та допоміжні пристрої

4.3 Правила готування до випробовування

4.4 Правила проведення випробовування

4.5 Правила опрацьовування результатів

4.6 Контролювання результатів

4.7 Правила оформлювання результатів

5 Фотоколориметричний метод

5.1 Суть методу

5.2 Засоби та допоміжні пристрої

5.3 Правила готування до випробовування

5.4 Визначання редукувальних цукрів

5.5 Визначання цукрів у вигляді інвертного цукру

5.6 Правила опрацьовування результатів

5.7 Контролювання результатів

5.8 Правила оформлювання результатів

6 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Таблиця співвідношення кількості редукувальних цукрів у взятому об’ємі випробувального розчину

Додаток Б Форма журналу результатів визначення цукрів за перманганатним методом

Додаток В Форма протоколу випробування

Додаток Г Форма журналу результатів визначення цукрів за фотоколориметричним методом

Додаток Д Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ
Методи визначання цукрів

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
Методы определения сахаров

FRUITS AND VEGETABLES PRODUCTS
Methods for determination of sugars

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на продукти перероблення фруктів та овочів і встановлює перманганатний та фотоколориметричний методи визначання масової частки редукувальних цукрів, загального цукру і сахарози.

Діапазон визначання масової частки цукрів становить від 3 % до 80 %.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4683:2006 Цукор білий. Технічні умови

ДСТУ1) Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Правила приймання, методи відбирання проб

ДСТУ2) Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб до лабораторного аналізування

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 83-79 Натрий углекислый. Технические условия (Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 1027-67 Свинец (II) уксуснокислый 3-водный. Технические условия (Свинець (II) оцтовокислий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 4165-78 Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия (Мідь (II) сірчанокисла 5-водна. Технічні умови)

ГОСТ 4171-76 Натрия сульфат 10-водный. Технические условия (Натрію сульфат 10-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4172-76 Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный. Технические условия (Натрій фосфорнокислий двозаміщений 12-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4174-77 Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия (Цинк сірчанокислий 7-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4206-75 Калий железосинеродистый. Технические условия. (Калій залізистосиньородистий. Технічні умови)

ГОСТ 4207-75 Калий железистосинеродистый 3-водный. Технические условия (Калій залізистосиньородистий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 5823-78 Цинк уксуснокислый 2-водный. Технические условия (Цинк оцтовокислий 2-водний. Технічні умови)

ГОСТ 5833-75 Сахароза. Технические условия (Сахароза. Технічні умови)

ГОСТ 5845-79 Калий-натрий виннокислый 4-водный. Технические условия (Калій-натрій виннокислий 4-водний. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20490-75 Калий марганцовокислый. Технические условия (Калій марганцевокислий. Технічні умови)

ГОСТ 22180-76 Кислота щавелевая. Технические условия (Кислота щавлева. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб (Продукти перероблення плодів та овочів. Правила приймання, методи відбирання проб)

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясо-растительные. Подготовка проб для лабораторных анализов (Продукти перероблення плодів і овочів. Консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб для лабораторного аналізування)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29251-91(ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги).

1), 2) На розгляді.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online