ДСТУ 7183:2010 Плоди субтропічних культур свіжі. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЛОДИ СУБТРОПІЧНИХ КУЛЬТУР СВІЖІ
Технічні умови

ДСТУ 7183:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Субтропічне та декоративне рослинництво, озеленення і дизайн» (ТК 160) та Нікітський ботанічний сад — Національний науковий центр

РОЗРОБНИКИ: В. Єжов, д-р техн. наук; Г. Захаренко, д-р. біол. наук; Т. Литвинова (науковий керівник); О. Шишкіна, канд. с.-г. наук; Л. Мязіна; Н. Бакова, канд. с.-г. наук; А. Полонська, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 грудня 2010 р. № 590

З УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Правила транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А Код ДКПП

Додаток Б Харчова (поживна) та енергетична цінність (калорійність) плодів, у 100 г

Додаток В Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт поширюється на плоди свіжі субтропічних культур. Об’єктом національного стандарту є плоди зизифуса, інжиру, фейхоа та маслини як джерело біологічно активних речовин, призначених для вживання у свіжому вигляді та для переробляння й виготовляння продуктів харчування.

Зизифус (унабі, ююба, чилон, китайський фінік) належить до родини крушинових (Rhamnaceae) роду Zizyphus Mill. Головною цінністю зизифуса є плоди, що мають велике поживне, дієтичне й лікувальне значення. Плід зизифуса — соковита кістянка, що сильно варіює за величиною. Поживну цінність плодів обумовлено високим умістом цукрів (до 36 %), сухих речовин (до ЗО %). У плодах зизифуса міститься дуже велика кількість вітаміну С (250—1720 мг/100 г). Зизифус багатий на пектинові речовини (до 3 %). Плоди зизифуса містять P-активні речовини (до 650 мг/100 г). Плоди зизифуса багаті на мікро- та макроелементи.

Інжир (Ficus carica L) належить до родини тутових (Могасеае L.), походить із Малої Азії. Супліддя бувають різноманітної форми: приплюснуто!', округлої, витягнутої та грушоподібної. Середня маса плоду від 20 г до 70 г. Свіжі плоди інжиру соковиті, солодкі, дуже поживні, відрізняються ніжним смаком і містять від 8 % до 27 % цукрів (фруктозу, глюкозу), до 2,56 % пектинових речовин, вітаміни А, С, В-,, В2, Е, РР та мінеральні речовини — Fe, Р, К, Ca, Mg. Інжир є цінним дієтичним і профілактичним продуктом.

Фейхоа (Feijoa sellowiana Berg.) — вічнозелена субтропічна культура родини миртових (Mirtaceae), походить із Південної Америки. Це чагарник заввишки до 3 м. Плід — несправжня ягода. Формою плоди округлі, яйцеподібні, із гладкою або горбистою поверхнею, покритою восковим нальотом. Забарвлення плодів зелене. Маса плодів від 10 г до 100 г. Вони мають оригінальний полунично-ананасовий аромат. Плоди фейхоа вживають у свіжому та переробленому вигляді. Вони багаті на пектини (до 2,8 %), вуглеводи, вітамін С (до 90 мг%), P-активні речовини (до 690 мг%) з переважною більшістю катехінів (до 260 мг%). У плодах накопичується велика кількість йоду (від 10 мкг% до 30 мкг%).

Маслини належать до роду Olea L. родини маслинових (Oleaceae Lindl.). Культурним видом є тільки один — маслина європейська (О/еа europaea L.). Плоди — м’ясиста кістянка округлої, овальної чи еліпсоїдної форми, у зрілому стані темно-фіолетового або чорного кольору. Вони містять велику кількість жирів (50—75 % на суху речовину). До складу жирів входять гліцериди олеїнової (до 80 %), пальмітинової (до 10 %), стеаринової (5—8 %) та інших кислот. Із плодів маслини одержують оливкову олію. Крім того, плоди маслини містять білки, цукри, пектини, вітаміни В, С, Е, провітамін А (каротин), P-активні катехіни, солі калію, заліза, натрію й кальцію. Плоди маслини консервують у стиглому й нестиглому вигляді. Калорійність зрілих плодів становить 3160—3350 ккал на 1000 г продукту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЛОДИ СУБТРОПІЧНИХ КУЛЬТУР СВІЖІ
Технічні умови

ПЛОДЫ СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР СВЕЖИЕ
Технические условия

FRESH FRUITS OF SUBTROPICAL CROPS
Specification

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на свіжі плоди культурних сортів субтропічних культур зизифуса (Zizyphus jujuba Mill.), інжиру (Ficus carica L.), фейхоа (Feijoa sellowiana Berg.), маслини (Olea europaea L.), призначених для вживання у свіжому вигляді, для ресторанного господарства, дієтичних добавок, для спеціального дієтичного споживання та для промислового переробляння. Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 4.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8 і розділах 5 та 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2074-92 Продукти переробки овочів і фруктів. Терміни та визначення

ДСТУ 2789-94 Плоди свіжі. Терміни та визначення

ДСТУ 4120:2007 Органолептичний аналіз. Методологія. Трикутний метод

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила

ДСТУ 4954:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів. Метод визначення цукрів

ДСТУ ISO 874-2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбирання проб

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия (Картон гофрований. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8228-89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая, упаковочная. Технические условия (Папір-основа та папір двошаровий водонепроникний, пакувальний. Технічні умови)

ГОСТ 10113-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з деревини й деревних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства й сірників. Технічні умовив

ГОСТ 13799-81 Продукция плодовая, ягодная, овощная и грибная консервированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукція плодова, ягідна, овочева та грибна консервована. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки и методы отбора проб (Продукти переробляння плодів й овочів. Правила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28562-90 Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ (Продукти переробляння плодів й овочів. Рефрактометричний метод визначання розчинних сухих речовин)

ГОСТ 30178-97 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online