ДСТУ EN 61010-2-081:2017 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного устатковання для ан...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ
КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНОГО
ТА ЛАБОРАТОРНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО
УСТАТКОВАННЯ
Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного
й напівавтоматичного устатковання
для аналізування та інших потреб

ДСТУ EN 61010-2-081:2017
(EN 61010-2-081:2015, IDT;
IEC 61010-2-081:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48), Інститут технічної теплофізики НАН України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 22 грудня 2017 р. № 453 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 61010-2-081:2015 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use — Part 2-081: Particular requirements Tor automatic and semi-automatic laboratory equipment for analysis and other purposes (Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного устатковання для аналізування та інших потреб) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 61010-2-081:2015 (EN 61010-2-081:2015, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІЕС 61010-2-081:2015

1 Сфера застосування та призначеність

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Випробування

5 Маркування та документування

6 Захист від ураження електричним струмом

7 Захист від механічних небезпечних чинників

8 Стійкість до механічних навантаг

9 Захист від поширення вогню

10 Температурні межі устатковання та термотривкість

11 Захист проти небезпечних чинників, спричинених флюїдами

12 Захист від радіації, зокрема лазера, і від звукового та ультразвукового тиску

13 Захист від виділених газів і речовин, вибухів узагалі та вибухів, спрямованих усередину

14 Складники та складальні вузли

15 Захист за допомогою блокувальних пристроїв

16 Небезпечні чинники, що виникають унаслідок застосування

17 Оцінювання ризиків

Додатки

Додаток ZA (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні публікації та відповідні їм європейські публікації

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 61010-2-081:2017 (EN 61010-2-081:2015, IDT; ІЕС 61010-2-081:2015, IDT) «Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного устатковання для аналізування та інших потреб», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 61010-2-081:2015 (версія en) «Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use — Part 2-081: Particular requirements for automatic and semi-automatic laboratory equipment for analysis and other purposes».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 48 «Енергозбереження».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 61010-2-081:2015 (EN 61010-2-081:2015, IDT) «Вимоги щодо безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного лабораторного устатковання для аналізування та інших потреб», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей міжнародний стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— слова «частина 1» замінено на «EN 61010-1»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у пункті 1.1.2 «Устатковання, вилучене зі сфери застосування» та в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— зі «Вступу» до EN 61010-2-081:2015 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN 61010-2-081:2015 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Текст міжнародного стандарту ІЕС 61010-2-081:2015 прийнято CENELEC як EN 61010-2-081:2015 без будь-яких змін.

Цей стандарт поширюється на основні вимоги щодо безпечності електроустатковання, призначеного для використання в певних межах напруги (LVD — 2006/95/ЕС).

Цей стандарт застосовують разом з EN 61010-1:2010, який прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ EN 61010-1:2014 «Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61010-1:2010, IDT)».

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів у цьому стандарті збігається з відповідними розділами, підрозділами, пунктами та підпунктами з EN 61010-1:2010. Якщо в цьому стандарті зазначено «заміна», «доповнення» чи «вилучення»,— текст EN 61010-1:2010 треба відповідно змінити.

«Заміна» означає, що розділ, підрозділ або визначений абзац EN 61010-1 треба замінити текстом цього стандарту.

«Доповнення» — означає, що текст цього стандарту є доповненням до вимог EN 61010-1.

«Вилучення» — означає, що розділ, підрозділ або визначений абзац EN 61010-1 треба вилучити з цього стандарту.

У цьому стандарті:

а) використано такі типи друку:

— вимоги: прямий шрифт;

— примітки: малий прямий шрифт;

— відповідність і випробування: курсив;

б) підрозділи, рисунки, таблиці та примітки, які є додатковими до тих, що є в EN 61010-1:2010, нумеровано зі 101, а додаткові пункти переліку нумерують від аа).

ВСТУП до IEC 61010-2-081:2015

Цей стандарт має статус публікації групової безпеки згідно з ІЕС Guide 104.

Цей стандарт застосовують разом з ІЕС 61010-1:2010.

Цей стандарт доповнює або змінює відповідні розділи в ІЕС 61010-1:2010, щоб перетворити цю публікацію в стандарт ІЕС «Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного устатковання для аналізування та інших потреб».

Якщо певний підрозділ ІЕС 61010-1:2010 не наведено в цьому стандарті, то підрозділ застосовують за доцільності. Там, де в цьому стандарті зазначено «доповнення», «зміна», «заміна» або «вилучення», відповідну вимогу, технічні випробування або примітку треба відповідно змінити.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНОГО
ТА ЛАБОРАТОРНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного
устатковання для аналізування та інших потреб

SAFETY REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT FOR
MEASUREMENT, CONTROL AND LABORATORY USE
Part 2-081. Particular requirements for automatic and semi-automatic
laboratory equipment and other purposes

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕНІСТЬ

Застосовують цей розділ з EN 61010-1, за винятком зазначеного нижче:

1.1.1 Устатковання, охоплене сферою застосування

Заміна:

Замінити текст на такий:

Цей стандарт застосовують до автоматичного й напівавтоматичного устатковання для аналізу­вання та інших потреб.

Автоматичне й напівавтоматичне лабораторне устатковання складається з приладів або систем для вимірювання або зміни однієї чи більше характеристик або параметрів зразків, що виконують повний процес або частини процесу без ручного втручання. Устатковання, що утворює таку систему, охоплено сферою застосування цього стандарту.

Приклади устатковання, охоплені сферою застосування цього стандарту:

— аналітичне устатковання;

— автоматичний пробовідбірник (піпетка, дозатор);

— устатковання для копіювання й посилення зразка.

1.1.2 Устатковання, вилучене зі сфери застосування

Доповнення:

Долучити таку позицію переліку:

аа) ІЕС 61010-2-101 (IVD Equipment).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

аа) ІЕС 61010-2-101 Устатковання лабораторної діагностики (IVD).

1.2 Призначеність

1.2.1 Аспекти, охоплені сферою застосування

Доповнення:

Долучити такі позиції переліку:

аа) біологічні небезпечні чинники;

bb) небезпечні хімічні речовини.

1.2.2 Аспекти, вилучені зі сфери застосування

Доповнення:

Долучити таку позицію переліку та примітку:

аа) поводження або маніпуляція з матеріалом за межами устатковання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Застосовують цей розділ EN 61010-1.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online