ДСТУ EN 60688:2014 Перетворювачі вимірювальні електричні для перетворення електричних величин змінного та постійного струму в аналогові або цифрові сигнали (EN 60688:2013, IDT; IEC 60688:2012, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ВИМІРЮВАЛЬНІ
ЕЛЕКТРИЧНІ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН
ЗМІННОГО ТА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В АНАЛОГОВІ
АБО ЦИФРОВІ СИГНАЛИ

ДСТУ EN 60688:2014
(EN 60688:2013, IDT; IEC 60688:2012, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин» (ТК 90)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 грудня 2020 р. № 500 з 2021–11–01

3 Національний стандарт відповідає EN 60688:2013 Electrical measuring transducers for converting A.C. and D.C. electrical quantities to analogue or digital signals (Перетворювачі вимірювальні електричні для перетворення електричних величин змінного та постійного струму в аналогові або цифрові сигнали) і внесений з дозволу CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 60688:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Загальні терміни

3.2 Опис перетворювачів за вимірюваною величиною

3.3 Опис перетворювачів за їх вихідною навантагою

3.4 Номінальні значення

3.5 Регулювання користувачем

3.6 Впливні величини та опорні умови

3.7 Похибки та відхили

3.8 Точність, клас точності, індекс класу

4 Індекс класу, допустимі межі основної похибки, допоміжне джерело живлення та опорні умови

4.1 Загальна структура перетворювача

4.2 Індекс класу

4.3 Індекс класу перетворювача, використовуваного з давачами

4.4 Основна похибка

4.5 Умови для визначення основної похибки

4.6 Допоміжне джерело живлення

4.7 Вимоги щодо безпеки: зазори та відстані витоків

5 Вимоги

5.1 Вхідні значення

5.2 Вихідні аналогові сигнали

5.3 Передатна функція від входу до виходу

5.4 Вихідні цифрові сигнали

5.5 Пульсації (для аналогових виходів)

5.6 Час відгуку

5.7 Відхили, коли вимірюваний сигнал є поза межами встановленого діапазону

5.8 Обмеження на значення вихідного сигналу

5.9 Обмеження на умови роботи

5.10 Межі діапазону вимірювання

5.11 Обмеження на умови зберігання й транспортування

5.12 Пломбування

5.13 Стабільність

6 Випробування

6.1 Загальні положення

6.2 Відхили, пов’язані з напругою допоміжного джерела

6.3 Відхили, пов’язані з частотою допоміжного джерела

6.4 Відхили, пов’язані з температурою навколишнього середовища

6.5 Відхили, пов’язані з частотою вхідних(-ої) величин(и)

6.6 Відхили, пов’язані із вхідною напругою

6.7 Відхили, пов’язані із вхідним струмом

6.8 Відхили, пов’язані з коефіцієнтом потужності

6.9 Відхили, пов’язані з вихідною навантагою

6.10 Відхили, пов’язані зі спотворенням вхідних(-ої) величин(и)

6.11 Відхили, пов’язані з магнітним полем зовнішнього походження

6.12 Відхили, пов’язані з незрівноваженими струмами

6.13 Відхили, пов’язані із взаємодією вимірювальних елементів

6.14 Відхили, пов’язані із самонагріванням

6.15 Відхили, пов’язані з тривалістю неперервної роботи

6.16 Відхили, пов’язані із синфазними завадами

6.17 Відхили, пов’язані з адитивними завадами

6.18 Випробування напругою, випробування ізоляції та випробування стосовно інших вимог щодо безпеки

6.19 Випробування напругою імпульсу

6.20 Випробування на високочастотні збурення

6.21 Випробування на перегрівання

6.22 Інші випробування

7 Маркування та подання інформації

7.1 Марковання на корпусі

7.2 Марковання стосовно опорних умов та номінальних діапазонів використання перетворювачів

7.3 Позначення з’єднань і клем

7.4 Інформація, яку має бути подано в окремому документі

Бібліографія

Додаток ZA (обов’язковий) Посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60688:2014 (EN 60688:2013, IDT; IEC 60688:2012, IDT) «Перетворювачі вимірювальні електричні для перетворення електричних величин змінного та постійного струму в аналогові або цифрові сигнали», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60688:2013 (версія en) «Electrical measuring transducers for converting A.C. and D.C. electrical quantities to analogue or digital signals» (IEC 60688:2012).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 90 «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 60688:2013 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у структурному елементі «Зміст» назву підрозділу 4.7 приведено у відповідність з його назвою у тексті стандарту: «4.7 Вимоги щодо безпеки» замінено на «4.7 Вимоги щодо безпеки: зазори та відстані витоків»;

— у розділі 3 виправлено нумерацію підпунктів: 3.1.22.1, 3.1.22.2 та 3.1.23 замінено на 3.1.24.1, 3.1.24.2 та 3.1.25 відповідно;

— у таблиці 4 посилання на примітку 2 замінено посиланням на виноску b;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

У стандарті використано такі познаки та скорочення:

ДН — давач напруги;

ДС — давач струму.

ВСТУП до EN 60688:2013

Сучасні перетворювачі може бути оснащено мікропроцесорами із застосуванням цифрового оброблення даних, способів обмінювання даними й допоміжними давачами. Це робить їх більш складними, ніж звичайні аналогові перетворювачі, й обумовлює їх значну додаткову вартість.

Система класифікації індексів класів, використана в цьому стандарті, відповідає стандартам серії IEC 60051 «Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові показувальні та допоміжні частини до них». За цією системою допустимі відхили вихідного сигналу, обумовлені різними впливними величинами — температурою зовнішнього середовища, напругою, частотою тощо, — передбачено класифікацією.

Користувачам, які не знайомі із системою індексів класів, треба пам’ятати таке: якщо, наприклад, перетворювач класифіковано як клас точності 1, це не означає, що похибка у практичних умовах використання буде перебувати в межах ±1 % від фактичного значення вихідного сигналу або ±1 % від повного вихідного значення. Це означає, що похибка не повинна виходити за межі ±1 від базового значення за чітко визначених умов. Якщо впливні величини змінюються в межах, визначених номінальними діапазонами використання, для кожної впливної величини може виникнути відхил величини, сумісний зі значенням індексу класу.

Допустима похибка перетворювача в робочих умовах — це сума допустимої основної похибки та допустимих відхилів, обумовлених кожною із впливних величин. Однак фактична похибка, напевно, буде значно меншою, оскільки не всі впливні величини, ймовірно, будуть одночасно досягати своїх найнебезпечніших значень, а деякі відхили можуть компенсувати один одного. Важливо, щоб ці обставини були враховані під час визначання перетворювачів для використання за певною призначеністю.

Крім того, деякі терміни, використані в цьому стандарті, відрізняються від термінів, які використано в IEC 60051, унаслідок принципових відмінностей між показувальними приладами та вимірювальними перетворювачами.

Усі твердження щодо робочих характеристик пов’язані з вихідним сигналом, для якого визначальними є два основних терміни:

— «номінальне значення», яке може мати позитивний чи негативний знак або те й інше;

— «проміжок», який є діапазоном значень вихідного сигналу від максимального позитивного до максимального негативного, якщо це доречно.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН
ЗМІННОГО ТА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В АНАЛОГОВІ
АБО ЦИФРОВІ СИГНАЛИ

ELECTRICAL MEASURING TRANSDUCERS
FOR CONVERTING A.C. AND D.C. ELECTRICAL QUANTITIES
TO ANALOGUE OR DIGITAL SIGNALS

Чинний від 2021–11–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовний до перетворювачів з електричними входами та виходами, використовуваних для вимірювання електричних величин змінного та постійного струму. Вихідний сигнал може бути у вигляді аналогового постійного струму, аналогової напруги постійного струму чи у цифровій формі. У цьому разі та частина перетворювача, яку використовують для комунікаційних цілей, має бути сумісною із зовнішньою системою.

Цей стандарт застосовний до вимірювальних перетворювачів, використовуваних для перетворення електричних величин, таких як:

— струм;

— напруга;

— активна потужність;

— реактивна потужність;

— коефіцієнт потужності;

— фазовий кут;

— частота;

— гармоніки чи загальне спотворення гармонік;

— позірна потужність, у вихідний сигнал.

Цей стандарт не застосовний до:

— вимірювальних трансформаторів, які відповідають стандартам серії IEC 60044;

— первинних перетворювачів, використовуваних у промислових процесах, які відповідають стандартам серії IEC 60770;

— пристроїв для вимірювання та моніторингу робочих характеристик (PMD), які відповідають IEC 61557-12.

У межах діапазону вимірювання вихідний сигнал є функцією вимірюваної величини. Може бути потрібно використати допоміжне джерело живлення.

Цей стандарт застосовний:

а) коли номінальна частота входів(-у) перебуває в межах від 0 Гц до 1500 Гц;

b) якщо вимірювальний перетворювач є частиною системи вимірювання неелектричної величини, то цей стандарт може бути застосовано до електричного вимірювального перетворювача, якщо він за інших обставин потрапляє у сферу застосування цього стандарту;

c) до перетворювачів, використовуваних у різних сферах, таких як телеметрія та керування процесом, і в одному з кількох визначених середовищ.

Цей стандарт призначений:

— конкретизувати термінологію та визначення понять, що стосуються перетворювачів, застосовуваних переважно в промисловості;

— уніфікувати методи випробування, застосовувані для оцінювання робочих характеристик перетворювача;

— установити межі точності та значення вихідних сигналів перетворювачів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

IEC 60051-1:1997 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories — Part 1: Defi nitions and general requirements common to all parts

IEC 60068-2-6 Environmental testing — Part 2-6: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)

IEC 60068-2-27 Environmental testing — Part 2-27: Tests — Test Ea and guidance: Shock

IEC 60255-151 Measuring relays and protection equipment — Part 151: Functional requirements for over/under current protection

IEC 61010 (all parts) Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use

IEC 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use — Part 1: General requirements

IEC 61010-2-030 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use — Part 30: Special requirements for testing and measuring circuits

IEC 61326 (all parts) Electrical equipment for measurement, control and laboratory use — EMC requirements

IEC 61326-1 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use — EMC requirements — Part 1: General requirements

IEC 61557-12 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 12: Performance measuring and monitoring devices (PMD)

IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60051-1:1997 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові показувальні та допоміжні частини до них. Частина 1. Визначення та основні вимоги для всіх частин

IEC 60068-2-6 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fc: вібрація (синусоїдна)

IEC 60068-2-27 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-27. Випробування. Випробування Еа та настанови: удар

IEC 60255-151 Вимірювальні реле та захисне обладнання. Частина 151. Функційні вимоги щодо захисту від максимального/мінімального струму

IEC 61010 (усі частини) Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лаборатор- ного електричного устатковання

IEC 61010-1 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги

IEC 61010-2-030 Вимоги щодо безпечності електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-030. Додаткові вимоги до випробовувальних та вимірювальних кіл

IEC 61326 (усі частини) Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги електромагнітної сумісності (ЕМС)

IEC 61326-1 Електричне обладнання для вимірювання, контролювання та лабораторного застосування. Вимоги електромагнітної сумісності (ЕМС). Частина 1. Загальні вимоги

IEC 61557-12 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання чи моніторингу засобів безпеки. Частина 12. Пристрої для вимірювання та моніторингу робочих характеристик (PMD)

IEC 60417 Позначення графічні для апаратури.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online