ДСТУ 8395:2015 Кріплення шахтні механізовані. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРІПЛЕННЯ ШАХТНІ
МЕХАНІЗОВАНІ
Загальні технічні умови

ДСТУ 8395:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Вироби вугільного машинобудування» (ТК 134); Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш»; Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості «УкрНДІпроект»; Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості «МакНДІ»; Науково-технічне управління Державного департаменту вугільної промисловості Міністерства палива та енергетики України

РОЗРОБНИКИ: Ф. Аккерман, канд. техн. наук; П. Большаков; І. Вассерман, канд. техн. наук; О. Гайсинович; В. Еренбург, канд. техн. наук; Л. Іноземцева; П. Пронін (науковий керівник); І. Чеверда

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 серпня 2015 р. № 101 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28597-90, СТ СЭВ 3431-81)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Загальні вимоги

4.2 Конструктивні вимоги

4.3 Характеристики

4.4 Вимоги щодо надійності

4.5 Вимоги до стійкості щодо зовнішніх впливів

4.6 Комплектність

4.7 Маркування

4.8 Пакування

5 Вимоги щодо безпеки

6 Правила приймання

7 Методи контролювання

8 Транспортування та зберігання

9 Правила експлуатування

10 Гарантії виробника

Додаток А Застосовність контрольованих показників кріплень у документах і за видами випробувань

Додаток Б Визначення питомого опору на кінці передньої консолі перекриття, Pyn

Додаток В Визначення опору секції, Рс

Додаток Г Випробування забійного щита

Додаток Д Випробування секцій на стійкість і направленість пересування

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРІПЛЕННЯ ШАХТНІ МЕХАНІЗОВАНІ
Загальні технічні умови

КРЕПИ ШАХТНЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ
Общие технические условия

MINE POWERED SUPPORT
General Specifications

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на шахтні механізовані гідравлічні кріплення підтримувальні, підтримувально-огороджувальні та огороджувально-підтримувальні, агрегатовані (далі — кріплення), призначені для механізації процесів підтримування бічних порід і керування покрівлею, захисту робочого простору лави від проникнення породи покрівлі, пересування й утримування скребкового конвеєра і самопересування в складі очисних комплексів з очисними комбайнами або струговими установками під час відпрацьовування в один шар пологих і похилих вугільних пластів з кутами нахилу пласта у разі посування вибою за простяганням до 30°, за падінням та підняттям — до 10° потужністю від 0,8 м до 6,0 м: від 0,8 м до 3,5 м — за падінням або підняттям пласта, понад 3,5 м до 6,0 м — тільки за падінням пласта, у шахтах, небезпечних за газом чи пилом, за температури повітря від 277 К (4 °С) до 308 К (35 °С) та відносної вологості його (98 ± 2) % за температури 308 К (35 °С).

Стандарт не поширюється на комплектні кріплення та кріплення очисних агрегатів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 7232:2011 Таблички марковальні. Технічні умови

ДСТУ 7249:2011 Дизайн і ергономіка. Важелі керування. Загальні вимоги ергономіки

ДСТУ 7390:2013 Дизайн і ергономіка. Вимикачі й перемикачі поворотні. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427-75, IDT) (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 9569:2009 Папір парафінований. Технічні умови (ГОСТ 9569-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 13837:2009 Динамометры общего назначения. Технические условия (ГОСТ 13837-79, IDT) (Динамометри загальної призначеності. Технічні умови)

ДСТУ EN 1804-1:2009 Машини для підземних гірничих робіт. Вимоги щодо безпеки шахтних механізованих кріплень. Частина 1. Секції (EN 1804-1:2001, IDT)

ДСТУ EN 1804-2:2010 Машини для підземних гірничих робіт. Вимоги щодо безпеки шахтних механізованих кріплень. Частина 2. Гідравлічні стояки та циліндри (EN 1804-2:2001+А1:2010, IDT)

ДСТУ EN 1804-3:2009 Машини для підземних гірничих робіт. Вимоги щодо безпеки шахтних механізованих кріплень. Частина 3. Системи гідравлічного керування (EN 1804-3:2006, IDT)

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (ЄСЗКС. Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Групи, технічні вимоги та познаки)

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Групи умов експлуатації)

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования (ЄСЗКС. Покриви металеві й неметалеві неорганічні. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля (ЄСЗКС. Покриви металеві та неметалеві неорганічні. Методи контролювання)

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору (ЄСЗКС. Покриви металеві та неметалеві неорганічні. Загальні вимоги до вибирання)

ГОСТ 9.306-85 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения (ЄСЗКС. Покриви металеві та неметалеві неорганічні. Познаки)

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Підготування металевих поверхонь перед фарбуванням)

ГОСТ 9.407-84 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Метод оцінювання зовнішнього вигляду)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.040-78 ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения (ССБП. Органи керування виробничим устаткованням. Познаки)

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Випробування та приймання продукції, яку випускають. Основні положення)

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность (Надійність у техніці. Методи контролювання показників надійності та плани контрольних випробувань на надійність)

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия (Виливки сталеві. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия (Прокат сортовий, калібрований, зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия (Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри й тягонапороміри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (Ящики дощані нерозбірні для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества (З’єднання зварні. Методи контролювання якості)

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (Дріт сталевий низьковуглецевий загальної призначеності. Технічні умови)

ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия (Прокат з легованої конструкційної сталі. Технічні умови)

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручне дугове зварювання. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств (Зварні з’єднання. Методи визначення механічних властивостей)

ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Зварювання під флюсом. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи й розміри)

ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20000 кг. Общие технические условия (Ящики деревянные для грузов массой более 200 до 20 000 кг. Общие технические условия)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Пленка полиэтиленовая. Технические условия)

ГОСТ 11533-75 Автоматическая и Полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Автоматическое и полуавтоматическое дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры)

ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры)

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркировка грузов)

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды)

ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая ссора. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры)

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры)

ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров (Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (шпагат. Технические условия)

ГОСТ 19537-83 Смазка пушечная. Технические условия (Смазка пушечное. Технические условия)

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия (Масла индустриальные. Технические условия)

ГОСТ 22352-77 Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантийных сроков в стандартах и технических условиях. Общие положения (Гарантии производителя. Установление и исчисление гарантийных сроков в стандартах и технических условиях. Общие положения)

ГОСТ 22614-77 Система «человек-машина». Выключатели и переключатели клавишные и кнопочные. Общие эргономические требования (Система «человек-машина». Выключатели и переключатели клавишные и кнопочные. Общие эргономические требования)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования)

ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (входной контроль продукции. Основные положения)

ГОСТ 26645-85 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку (Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработки)

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка (Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Весы для статического взвешивания. Общие технические требования).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online