ДСТУ EN 10217-5:2017 Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 5. Труби зварені дуговим зварюванням під флюсом з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРУБИ СТАЛЕВІ ЗВАРНІ
ДЛЯ РОБОТИ ПІД ТИСКОМ
Технічні умови постачання
Частина 5. Труби зварені дуговим
зварюванням під флюсом з нелегованих
і легованих сталей з нормованими властивостями
за підвищених температур

ДСТУ ЕN 10217-5:2017
(ЕN 10217-5:2002; А1:2005, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Труби сталеві та балони» (ТК 8)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 19 грудня 2017 р. № 428 з 2019-01-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 10217-5:2017 ідентичний EN 10217-5:2002 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Submerged arc welded non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties (Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 5. Труби зварені дуговим зварюванням під флюсом з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур) разом зі зміною EN 10217-5:2002/А1:2005 і внесений з дозволу СЕN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за СЕN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 10217-5:2015 (EN 10217-5:2002, IDT) та ДСТУ EN 10217-5:2015/Зміна №1:2015 (EN 10217-5:2002/ А1:2005, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

5 Класифікація та позначення

5.1 Класифікація

5.2 Позначення

6 Інформація, яку надає покупець

6.1 Обов’язкові вимоги

6.2 Додаткові вимоги

6.3 Приклад замовлення

7 Процеси виготовлення

7.1 Процес виплавлення сталі

7.2 Процес розкислення сталі

7.3 Виготовлення та стан постачання труб

8 Технічні вимоги

8.1 Загальні положення

8.2 Хімічний склад

8.3 Механічні властивості

8.4 Якість поверхні та внутрішні дефекти

8.5 Прямолінійність

8.6 Оброблення кінців

8.7 Розміри, маса та граничні відхили

10 9 Контролювання

9.1 Види контролювання

9.2 Документи контролю

9.3 Програма контролювання та випробування

10 Відбирання проб

10.1 Періодичність випробування

10.2 Готування проб і випробних зразків

11 Методи випробування

11.1 Хімічне аналізування

11.2 Випробування основного металу на розтяг

11.3 Випробування зварного шва на розтяг

11.4 Випробування зварного шва на загин

11.5 Випробування на ударний вигин

11.6 Гідростатичні випробування на герметичність

11.7 Контролювання розмірів

11.8 Візуальне контролювання

11.9 Неруйнівне контролювання

11.10 Ідентифікація матеріалу

11.11 Повторні випробування, сортування та повторне оброблення

12 Маркування

12.1 Обов’язкове марковання

12.2 Додаткове марковання

13 Захисний покрив поверхні труб

Додаток А (довідковий) Кваліфікація процесу зварювання

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між європейським стандартом і основними вимогами положень Директиви 97/23/EС

Бібліографія

Додаток НA (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 10217-5:2017 (EN 10217-5:2002/А1:2005, IDT) «Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 5. Труби зварені дуговим зварюванням під флюсом з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур», прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN 10217-5:2002/А1:2005 (версія en) «Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Submerged arc welded non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties» разом зі зміною EN 10217-5:2002/ А1:2005 (версія en).

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 10217-5:2015 (EN 10217-5:2002, IDT) та ДСТУ EN 10217-5:2015/Зміна №1:2015 (EN 10217-5:2002/ А1:2005, IDT).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 8 «Труби сталеві та балони».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей документ» і «ця частина EN 10217» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- вилучено «Передмову» до EN 10217-5:2002 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

- замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків;

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Текст зміни EN 10217-5:2002/А1:2005, долучений до цього стандарту, в тексті позначено рискою на лівому березі сторінки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРУБИ СТАЛЕВІ ЗВАРНІ ДЛЯ РОБОТИ ПІД ТИСКОМ
Технічні умови постачання
Частина 5. Труби зварені дуговим зварюванням
під флюсом з нелегованих і легованих сталей
з нормованими властивостями за підвищених температур

WELDED STEEL TUBES FOR PRESSURE PURPOSES
TECHNICAL DELIVERY CONDITIONS
Part 5. Submerged arc welded non-alloy and alloy steel tubes
with specified elevated temperature properties

Чинний від 2019–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює технічні умови постачання двох категорій випробувань зварних труб круглого поперечного перерізу, виготовлених дуговим зварюванням під флюсом з нелегованих якісних та легованих спеціальних сталей, з нормованими властивостями за підвищених температур.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. Для датованих посилань пізніші зміни до будь-яких з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки, коли їх уведено зміною чи переглядом. Для недатованих посилань застосовують останнє видання наведених документів з усіма змінами до нього.

У разі розбіжностей з наведеними нижче стандартами та документами пріоритетними вважають положення цього стандарту.

EN 760 Welding consumables — Fluxes for submerged arc welding - Classification

EN 895 Destructive tests on welds in metallic materials — Transverse tensile test

EN 910 Destructive tests on weld in metallic materials — Bend test

EN 1321 Destructive tests on welds in metallic materials — Macroscopic and microscopic examination of welds

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at ambient temperature

EN 10002-5 Metallic materials — Tensile testing — Part 5: Method of testing at elevated temperature

EN 10020 Definitions and classification of grades of steel

EN 10021 General technical delivery requirements for steel and iron products

EN 10027-1 Designation systems for steels — Part 1: Steel names, principle symbols

EN 10027-2 Designation systems for steels — Part 2: Numerical systems

EN 10045-1 Metallic materials — Charpy impact test — Part 1: Test method

EN 10052 Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products

EN 10204 Metallic products - Types of inspection documents

ENV 10220 Seamless and welded steel tubes - Dimensions and masses per unit length

EN 10246-9 Non-Destructive Testing of steel tubes - Part 9: Automatic ultrasonic testing of the weld seam of submerged arc-welded steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections

EN 10246-10 Non-Destructive Testing of steel tubes - Part 10: Radiographic testing of the weld seam of automatic fusion arc-welded steel tubes for the detection of imperfections

EN 10246-15 Non-Destructive Testing of steel tubes - Part 15: Automatic ultrasonic testing of stip/plate used in the manufacture of welded steel tubes for the detection of laminar imperfections

EN 10246-16 Non-Destructive Testing of steel tubes - Part 16: Automatic ultrasonic testing of the area adjacent to the weld seam of welded steel tubes for the detection of laminar imperfections

EN 10246-17 Non-Destructive Testing of steel tubes - Part 17: Ultrasonic testing of tube ends of seamless and welded steel tubes for the detection of laminar imperfections

EN 10256 Non-Destructive Testing of steel tubes - Qualification and competence of level 1 and level 2 NDT personnel

EN ISO 377 Steel and steel products - Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing (ISO 377:1997)

EN ISO 2566-1 Steel - Conversion of elongation values - Part 1: Carbon and low-alloy steels (ISO 2566-1:1984)

ISO 14284 Steel and iron - Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition

CR 10260 Designation systems for steel - Additional symbols

CR 10261 ECISS Information Circular IC 11 - Iron and steel - Review of available methods of chemical analysis.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 760 Матеріали для зварювання. Флюси для дугового зварювання під флюсом. Класифікація

EN 895 Випробування руйнівні зварних швів металевих матеріалів. Випробування на розтяг у поперечному напрямку

EN 910 Випробування руйнівні зварних швів металевих матеріалів. Випробування на загин

EN 1321 Випробування руйнівні зварних швів металевих матеріалів. Макроскопічне та мікроскопічне контролювання зварних швів

EN 10002-1 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури

EN 10002-5 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 5. Метод випробування за підвищених температур

EN 10020 Визначення та класифікація марок сталі

EN 10021 Загальні технічні вимоги постачання сталевих та чавунних виробів

EN 10027-1 Системи позначання сталей. Частина 1. Назви сталі, основні символи

EN 10027-2 Системи позначання сталей. Частина 2. Система нумерації

EN 10045-1 Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробування

EN 10052 Словник термінів щодо термічного оброблення виробів з чорних металів

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю

EN 10220 Труби сталеві безшовні та зварні. Розміри й маса на одиницю довжини

EN 10246-9 Неруйнівне контролювання сталевих труб. Частина 9. Автоматичне ультразвукове контролювання зварного шва зварених дуговим зварюванням під флюсом сталевих труб для виявлення поздовжніх і/або поперечних дефектів

EN 10246-10 Неруйнівне контролювання сталевих труб. Частина 10. Радіографічне контролювання зварного шва зварених автоматичним дуговим зварюванням сталевих труб для виявлення дефектів

EN 10246-15 Неруйнівне контролювання сталевих труб. Частина 15. Автоматичне ультразвукове контролювання штаби/ листа для виготовлення зварних сталевих труб для виявлення розшарувань

EN 10246-16 Неруйнівне контролювання сталевих труб. Частина 16. Автоматичне ультразвукове контролювання ділянок, прилеглих до зварного шва зварних сталевих труб, для виявлення розшарувань

EN 10246-17 Неруйнівне контролювання сталевих труб. Частина 17. Ультразвукове контролювання кінців безшовних та зварних сталевих труб для виявлення розшарувань 

EN 10256 Неруйнівне контролювання сталевих труб. Кваліфікація персоналу 1-го і 2-го рівнів компетентності, задіяного у проведенні неруйнівного контролювання

EN ISO 377 Сталь і сталеві вироби. Розташування й готування проб і випробних зразків для механічних випробувань (ISO 377:1997)

EN ISO 2566-1 Сталь. Перерахування значень відносного видовження під час розірвання. Частина 1. Нелеговані та низьколеговані сталі (ISO 2566-1:1984)

ISO 14284 Сталь і чавун. Відбирання і підготування зразків для визначення хімічного складу

CR 10260 Система позначень для сталей. Додаткові символи

CR 10261 Інформаційний циркуляр ECISS IC 11. Чавун і сталь. Огляд наявних методів хімічного аналізування

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online