Лист від 16.02.2000 № 12-12/7-1 Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1210

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
             ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т

 N 12-12/7-1 від 16.02.2000
   м.Київ

            

   Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України
            від 03.08.98 N 1210

   У відповідності  з  Положенням  про  Державний  комітет
будівництва,  архітектури  та  житлової  політики  України,
затвердженим Указом Президента України від 09.12.97 N 1342/97 та
постановою  Кабінету Міністрів України  від 03.08.98 N 1210
 >> ) "Про Порядок здійснення контролю за визначенням
вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням
коштів державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки
Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств,
установ та організацій", Держбуд України  здійснює  перевірки
правильності визначення лімітів, необхідних для  фінансування
робіт, що виконуються за  рахунок резервного фонду Кабінету
Міністрів України, а  також перевірки  вартості  будівництва
об'єктів, які споруджуються із залученням коштів бюджетів всіх
рівнів.
   Так, протягом минулого року Інспекцією  з  контролю  за
визначенням вартості будівництва (Держцінбудінспекція) розглянуто
251 контрольних та наданих в робочому порядку доручень Кабінету
Міністрів України до запитів, в яких заявники просили виділити
кошти з резервного фонду Кабінету Міністрів України для ліквідації
наслідків  надзвичайних  ситуацій  та  здійснення будівництва
першочергових об'єктів. Зведені дані наведені в таблиці, що
додається.
   На 89 доручень підготовлені експертні висновки на суму 428,51
млн.грн. проти 485,58 млн.грн., передбачених у наданих на розгляд
матеріалах. Загальна сума перевищення складає 57,07 млн.грн. або
11,75%, а проектно-кошторисна документація на суму 308,38 млн.грн.
була повернута на доопрацювання.
   Не дивлячись  на  багаторазове  подання, необгрунтованими
виявились 157 запитів на суму 572,12 млн.грн., в яких повністю або
частково  були відсутні розрахунки вартості та обгрунтовуючі
матеріали до них. В зв'язку з цим направлялись відповідні запити
міністерствам,  іншим  центральним  органам виконавчої влади,
обласним та міським державним адміністраціям з вимогами про
надання необхідних матеріалів, але лише частину з них отримано в
повному обсязі, а решта звернень залишились без відповіді, що
свідчить про необгрунтованість у цих випадках прохань заявників
щодо виділення коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів
України.
   Одночасно перевірялась вартість виконаних підрядних робіт на
окремих об'єктах, будівництво на яких здійснювалось за рахунок
державних капітальних вкладень. За минулий рік по таких будовах на
виявлені завищення вартості будівництва в сумі 1266,15 тис.грн.
складені акти та вимоги, які направлені організаціям-замовникам та
підрядникам  для  коригування  вартості  виконаних  робіт та
статистичної звітності, притягнення до відповідальності посадових
осіб,  винних  в  порушенні чинного порядку ціноутворення в
будівництві, а також прийняття вичерпних  заходів  з  метою
недопущення виявлених помилок та порушень в подальшій роботі.
   Крім того, Держбудом України  за  спільним  графіком  з
Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  з
залученням фахівців підвідомчих організацій проводилась перевірка
правильності визначення вартості будівництва на 24  об'єктах
Чорнобильської будівельної програми в Вінницькій, Житомирській,
Київській, Рівненській, Сумській та Черкаській  областях.  В
результаті перевірки виявлено завищення вартості виконаних робіт
на суму 1547,5 тис.грн. За висновками  таких  перевірок  в
установленому  порядку складені акти, які передані підрядним
організаціям, замовникам та в МНС України для прийняття вичерпних
заходів.
   Держбудом здійснюється  постійна  методологічна  допомога
учасникам будівництва з питань формування вартісних показників на
всіх стадіях інвестування. В 1999 році до Комітету з цих питань
надійшло 1567 звернень. На кожне з них направлені конкретні
роз'яснення або висновки.
   З метою спрощення механізму ціноутворення у будівництві та
встановлення  прозорості  окремих  вартісних  показників,  що
забезпечує удосконалення як взаєморозрахунків, так і контролю за
визначенням  вартості  будівництва,  завершується  розробка
нормативних  та  методологічних документів щодо запровадження
однорівневої системи ціноутворення та її впровадження протягом
2000 року.
   Виходячи з викладеного, Держбуд України вважав би за доцільне
зобов'язати:
   - Уряд Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та
Севастопольську міські державні адміністрації подавати звернення
до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів з його
резервного  фонду  тільки  за умови наявності обгрунтовуючих
документів, передбачених "Регламентом проходження в структурних
підрозділах  Держбуду  України  матеріалів,  що обгрунтовують
необхідність виконання робіт, які планується здійснювати  за
рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України", який був
направлений зацікавленим організаціям листом від 09.07.98 N 7/319
;
   - міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
місцеві органи виконавчої влади (замовники), будівельні корпорації
при  проведенні робіт за рахунок централізованих капітальних
вкладень суворо дотримуватися вимог державних будівельних правил
та  "Порядку визначення вартості будівництва, ремонту житла,
об'єктів соціальної сфери комунального призначення та благоустрою,
а також реставрації пам'яток архітектури і містобудування" (ДБН
IV-16-98, частина II),  а  винних  у порушенні
нормативних документів притягати до відповідальності.

 Голова Комітету                    В.М.Гусаков
                        Додаток
                 до листа Держбуду України
                 від 16 лютого 2000 р. N 12-12/7-1
               Довідка
   щодо розгляду в 1999 році доручень Кабінету Міністрів
     України про виділення коштів із резервного фонду
      Кабінету Міністрів України на будівництво та
        ліквідацію наслідків стихійних лих
                        станом на 31.12.99
N п/п Регіон Подано запитів Підтверджено документацією
Кількість контрольних доручень Вартість, тис. грн. Кількість висновків Надано до перевірки, тис. грн. Вартість після перевірки, тис. грн. Різниця, тис. грн.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Автономна Республіка Крим 19 60884,500 6 11888,900 11520,810 368,090
2 Вінницька обл. 5 5038,600 1 838,600 482,700 355,900
3 Волинська обл. 5 22645,000 2 1857,000 1189,500 667,500
4 Дніпропетровська обл. 11 33251,160 3 5518,510 2318,530 3799,980
5 Донецька обл. 18 354135,814 6 308121,824 4098,697 304023,127
6 Житомирська обл. 9 7295,000 2 3350,000 2745,500 604,500
7 Запорізька обл. 8 36286,000 2 2600,000 2200,000 400,000
8 Закарпатська обл. 11 41270,400 2 915,410 854,020 61,390
9 Івано-Франківська обл. 9 10918,810 3 2318,810 2108,580 210,230
10 Київська обл. 2 1300,000 0 0,000 0,000 0,000
11 Кіровоградська обл. 8 19608,701 5 13108,701 12058,710 1049,991
12 Львівська обл. 28 38572,031 10 26992,031 21184,893 5807,138
13 Луганська обл. 8 20869,000 4 15736,530 14818,920 917,610
14 Миколаївська обл. 2 1700,000 0 0,000 0,000 0,000
15 Одеська обл. 13 154634,630 4 13434,630 10429,370 3005,260
16 Полтавська обл. 7 5623,000 1 1053,000 948,530 104,470
17 Рівненська обл. 6 4720,600 2 2604,200 2006,690 597,510
18 Сумська обл. 3 11261,410 0 0,000 0,000 0,000
19 Тернопільська обл. 5 20851,500 1 5277,600 2500,000 2777,600
20 Харківська обл. 5 84672,315 2 32672,315 18365,470 14306,845
21 Херсонська обл. 12 23787,050 5 11387,050 7477,480 3909,570
22 Хмельницька обл. 9 10455,990 5 7855,990 6323,520 1532,470
23 Черкаська обл. 8 27014,260 4 26749,260 17712,550 9036,710
24 Чернігівська обл. 4 7521,500 1 4089,000 3558,390 530,610
25 Чернівецька обл. 4 6882,900 3 2394,620 2193,520 201,100
26 м. Київ 26 301042,905 12 246387,839 239411,319 6976,520
27 м. Севастополь 5 27726,950 2 20695,550 20173,050 522,500
28 Інші 1 26110,000 1 26110,000 21832,000 4278,000
  Разом 251 1366080,03 89 793957,37   -365444,62
Зроблено висновків     89 485578,93 428512,75 -57066,18
% завищення до висновків           11,75
Повернуто на доопрацювання     5 308378,44    
Відмовлено за відсутністю обгрунтувань     157 572122,66    

 Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики
 України.  "Ціноутворення у будівництві" - Збірник офіційних
 документів та роз'яснень, N 3, березень 2000 р., К.: "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online