ДСТУ EN 1492-4:2018 Стропи текстильні. Безпека. Частина 4. Підіймальні стропи для загального обслуговування, вироблені з натуральних і хімічних волокнистих канатів (EN 1492-4:2004 + A1:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Стропи текстильні
БЕЗПЕКА
Частина 4. Підіймальні стропи
для загального обслуговування, вироблені
з натуральних і хімічних волокнистих канатів

ДСТУ EN 1492-4:2018
(EN 1492-4:2004 + А1:2008, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Легка промисловість» (ТК 125), підкомітет «Одяг», ТДВ «Український науково-дослідний інститут швейної промисловості» (ТДВ «УкрНДІшвейпром»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 липня 2018 р. № 226 зі змінами, внесеними наказом ДП «УкрНДНЦ» від 12 березня 2020 р. № 65 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1492-4:2004 + А1:2008 (Е) Textile slings — Safety — Part 4: Lifting slings for general service made from natural and man-made fibre ropes (Стропи текстильні. Безпека. Частина 4. Підіймальні стропи для загального обслуговування, вироблені з натуральних і хімічних волокнистих канатів) і внесений з дозволу з CEN, Avenue Магnіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1492-4:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1492-4:2004 + А1:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Небезпеки

5 Вимоги щодо безпеки

6 Верифікація

7 Марковання

8 Сертифікат виробника

9 Керівництво з використання

Додаток А (обов’язковий) Інформація щодо використання і обслуговування, яку повинен надати виробник

Додаток В (довідковий) Гранична робоча навантага для стропів різних типів використання

Додаток С (довідковий) Пропонований вміст інформації, що має бути надана виробником до волокнистих канатних стропів

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1492-4:2004 + А1:2008 та основними вимогами Директиви ЄС 98/37/ЕС

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1492-4:2004 + А1:2008 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1492-4:2018 (EN 1492-4:2004 + А1:2008, IDT) «Стропи текстильні. Безпека. Частина 4. Підіймальні стропи для загального обслуговування, вироблені з натуральних і хімічних волокнистих канатів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1492-4:2004 (версія en) «Textile slings — Safety — Part 4: Lifting slings for general service made from natural and man-made fibre ropes» зі зміною А1:2008.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 125 «Легка промисловість».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1492-4:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України. До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— зі «Вступу» до EN 1492-4:2004 + А1:2008 (Е) у цей стандарт внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN 1492-4:2004 + А1:2008 (Е);

— розроблено національний довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до EN 1492-4:2004 + А1:2008

Цей стандарт підготовлено як гармонізований стандарт, що пропонує єдині засоби забезпечення відповідності важливих вимог безпеки Директиви щодо машинобудування і пов’язаних з нею правил Європейської асоціації вільної торгівлі.

Цей стандарт є стандартом типу С, як зазначено в EN ISO 12100-2. До сфери застосування цього стандарту включено вантажопідіймальні пристрої та небезпеки, що пов’язані з їх використанням.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРОПИ ТЕКСТИЛЬНІ
БЕЗПЕКА
Частина 4. Підіймальні стропи для загального обслуговування,
вироблені з натуральних і хімічних волокнистих канатів

TEXTILE SLINGS
SAFETY
Part 4. Lifting slings for general service made from natural and man-made fibre ropes

Чинний від 2019-10—01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги безпеки, що включають методи оцінювання і випробовування одно-, дво-, три-, чотиривиткових та нескінченних (кільцевих) стропів з фітингами чи без них, виготовлених з натуральних волокон сизалю, коноплі та Маніли, три- і чотиристренгових канатів звитої структури та канатів із хімічних волокон восьмистренгової плетеної структури, які мають референційний номер у діапазоні від 16 до 48 включно.

Волокнисті канатні стропи, передбачені цією частиною EN 1492, застосовують для підіймальних операцій загального призначення, тобто для підіймання предметів, матеріалів або товарів, що не вимагає жодних відхилень від вимог, чинників безпеки чи встановлених меж граничної робочої навантаги. До підіймальних операцій, на які не поширюється цей стандарт, належить підіймання людей, потенційно небезпечних речовин, таких як литий метал і кислоти, скляні листи, матеріали, що роз щеплюються, атомні реактори і ті, для яких застосовуються особливі умови.

Волокнисті канатні стропи, які відповідають цьому стандарту, використовують та зберігають у таких температурних діапазонах:

а) поліестер і поліамід — від 40° до 100°;

b) Маніла, сизаль, коноплі та поліпропілен — від 40° до 80°.

Цей стандарт не застосовується до зібраних волокнистих канатних стропів, розрахованих методом триангуляції.

Цей стандарт містить технічні вимоги для мінімізації небезпек, перелічених у розділі 4, які можуть виникнути під час використання волокнистих канатних стропів, коли вони застосовуються з дотриманням інструкції та технічних умов, наданих виробником чи авторизованим представником.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 696 Fibre ropes for general service — Polyamide EN 697 Fibre ropes for general service — Polyester

EN 698 Fibre ropes for general service — Manila and sisal

EN 699 Fibre ropes for general service — Polypropylene EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles of risk assessment

EN 1261 Fibre ropes for general service — Hemp

EN 1677-1 Components for slings — Safety — Part 1: Forged steel components, Grade 8

EN 1677-2 Components for slings — Safety — Part 2: Forged steel lifting hooks with latch, Grade 8

EN 1677-3 Components for slings — Safety — Part 3: Forged steel self-locking hooks, Grade 8

EN 1677-4 Components for slings — Safety — Part 4: Links, Grade 8

EN 1677-5 Components for slings — Safety — Part 5: Forged steel lifting hooks with latch, Grade 4

EN 1677-6 Components for slings — Safety — Part 6: Links, Grade 4

EN 13411-1 Terminations for steel wire ropes — Safety — Part 1: Thimbles for steel wire rope slings

EN ISO 1968:2004 Fibre ropes and cordage — Terms and definitions (ISO 1968:2004)

EN ISO 7500-1:1999 Metallic materials — Verification of static uniaxial testing machines — Part 1: Tension/compression testing machines (ISO 7500-1:1999)

EN ISO 12100-2 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 696 Волокнисті канати для загального обслуговування. Поліамід

EN 697 Волокнисті канати для загального обслуговування. Поліестер

EN 698 Волокнисті канати для загального обслуговування. Маніла і сизаль

EN 699 Волокнисті канати для загального обслуговування. Поліпропілен

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN 1261 Волокнисті канати для загального обслуговування. Коноплі

EN 1677-1 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Елементи ковані сталеві. Клас 8

EN 1677-2 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Гаки вантажопідіймальні ковані сталеві із запобіжним замком. Клас 8

EN 1677-3 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Гаки сталеві ковані самозамикальні. Клас 8

EN 1677-4 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпеки. Безпека. Частина 4. Ланки. Клас 8

EN 1677-5 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Гаки вантажопідіймальні сталеві ковані з запобіжним замком. Клас 4

EN 1677-6 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Ланки. Клас 4

EN 13411-1 Закріплення кінців стальних канатів. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Коуші для стальних канатних стропів

EN ISO 1968:2004 Волокнисті канати і троси. Терміни та визначення понять (ISO 1968:2004)

EN ISO 7500-1:1999 Матеріали металеві. Перевіряння статичних одноосьових випробувальних машин. Частина 1. Випробувальні машини для випробовування на розтяг та тиск (ISO 7500-1:1999)

EN ISO 12100-2 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online