ДСТУ EN 13108-6:2018 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 6. Литий асфальтобетон (EN 13108-6:2016, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
Частина 6. Литий асфальтобетон

ДСТУ EN 13108-6:2018
(EN 13108-6:2016, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 11 червня 2018 р. № 160 з 2019-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13108-6:2016 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 6: Mastic asphalt (Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 6. Литий асфальтобетон) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Вимоги до складників

4.1 Загальні положення

4.2 В’яжуче

4.3 Заповнювачі

4.4 Регенерований асфальтобетон

4.5 Добавки

5 Вимоги до суміші

5.1 Загальні положення

5.2 Зерновий склад, гранулометричний склад, вміст в’яжучого та добавок

5.3 Властивості

5.4 Температура суміші

5.5 Вміст небезпечних речовин

6 Оцінювання та перевірення стабільності експлуатаційних властивостей — AVCP

7 Ідентифікація

Додаток А (обов’язковий) Розрахунок пенетрації або температури розм'якшення в’яжучого в суміші в разі використання регенерованого асфальтобетону

Додаток ZA (довідковий) Відповідність EN 13108-6:2016 Постанові (EU) № 305/2011 (у разі застосування цього стандарту як гармонізованого стандарту згідно з Регламентом (ЄС) № 305/2011 виробники і держави-члени зобов’язані користуватися правилами цієї програми)

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13108-6:2018 (EN 13108-6:2016, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 6. Литий асфальтобетон», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13108-6:2016 (версія en) «Bituminous mixtures — Material specifications — Part 6: Mastic asphalt».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— із «Передмови» до EN 13108-3:2016 узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Вступ» до EN 13108-6:2016 як такий, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

EN 13108 за загальною назвою «Бітумомінеральні суміші. Технічні умови» складається з таких частин:

Частина 1. Асфальтобетон;

Частина 2. Асфальтобетон для надтонких шарів;

Частина 3. М’який асфальтобетон;

Частина 4. Асфальтобетон, укладений у гарячому стані;

Частина 5. Щебенево-мастиковий асфальтобетон;

Частина 7. Пористий асфальтобетон;

Частина 8. Регенерований асфальтобетон;

Частина 9. Асфальтобетон для ультратонких шарів;

Частина 20. Методи випробування;

Частина 21. Виробничий контроль якості.

Європейські стандарти EN 1097-6:2013, EN 12697 (крім частин 14, 18, 22, 24, 27, 33, 34, 35, 39, 46), EN 13108 (крім частин 1, 2, 3, 5, 6, 8, 20, 21), EN 14023, EN ISO 11925-2, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні стандарти.

Європейські стандарти EN 1426:2015, EN 1427:2015 та EN 13924-1:2015, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні прийнято як національні стандарти ДСТУ EN 1426:2018, ДСТУ EN 1427:2018 та ДСТУ EN 13924-1:2018 відповідно.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
Частина 6. Литий асфальтобетон

BITUMINOUS MIXTURES
MATERIAL SPECIFICATIONS
Part 6. Mastic asphalt

Чинний від 2019-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до литого асфальтобетону, використовуваного на дорогах, аеродромах та інших транспортних спорудах. Литий асфальтобетон застосовують для влаштування верхніх і нижніх шарів покриття, захисних шарів і прошарків для мостів, тунелів та лотків.

Литі асфальтобетонні суміші виготовляють на основі гарячого бітуму. Цей стандарт не поширюється на суміші із застосуванням бітумних емульсій і бітумовмісних матеріалів, отриманих методом холодного ресайклінгу.

Цей стандарт охоплює вимоги до вибору складників матеріалів. Його призначено для застосування разом з EN 13108-20 та EN 13108-21.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 1097-6:2013 Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 6: Determination of particle density and water absorption

EN 1426 Bitumen and bituminous binders — Determination of needle penetration

EN 1427 Bitumen and bituminous binders — Determination of the softening point — Ring and Ball method

EN 12591 Bitumen and bituminous binders — Specifications for paving grade bitumens

EN 12697-3 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator

EN 12697-13 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 13: Temperature measurement

EN 12697-20 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 20: Indentation using cube or cylindrical specimens

EN 12697-21 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 21: Indentation using plate specimens

EN 12697-25 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 25: Cyclic compression test

EN 12697-41 Bituminous mixtures— Test methods for hot mix asphalt — Part 41: Resistance to de-icing fluids

EN 12697-43 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 43: Resistance to fuel

EN 12697-46 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 46: Low temperature cracking and properties by uniaxial tension tests

EN 13043 Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas

EN 13108-4:2016 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 4: Hot Rolled asphalt

EN 13108-8 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 8: Reclaimed asphalt

EN 13108-20:2016 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 20: Type Testing

EN 13108-21 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 21: Factory Production Control

EN 13501-1:2007 + A1:2009 Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

EN 13924-1 Bitumen and bituminous binders — Specification framework for special paving grade bitumen — Part 1: Hard paving grade bitumens

EN 14023 Bitumen and bituminous binders — Specification framework for polymer modified bitumens

EN ISO 11925-2 Reaction to fire tests — Ignitability of products subjected to direct impingement of flame — Part 2: Single-flame source test (ISO 11925-2).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1097-6:2013 Методи випробування механічних та фізичних властивостей мінеральних компонентів. Частина 6. Визначення щільності та водонасичення

EN 1426 Бітуми та бітумні в’яжучі. Визначення пенетрації

EN 1427 Бітуми та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшення. Метод кільця та кулі

EN 12591 Бітуми та бітумні в'яжучі. Технічні вимоги до бітумів для дорожнього будівництва

EN 12697-3 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 3. Відновлення бітуму. Роторний випарник

EN 12697-13 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 13. Вимірювання температури

EN 12697-20 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 20. Глибина вдавлювання кубічних або циліндричних зразків

EN 12697-21 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 21. Глибина вдавлювання плоских зразків

EN 12697-25 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 25. Випробування на циклічний стиск

EN 12697-41 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 41. Визначення стійкості до протиожеледних рідин

EN 12697-43 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 43. Опір до дії палива

EN 12697-46 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 46. Випробування на низькотемпературну тріщиностійкість за одновісного розтягу

EN 13043 Крупні заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневого оброблення доріг, аеродромів та інших транспортних споруд

EN 13108-4:2016 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 4. Асфальтобетон, укладений у гарячому стані

EN 13108-8 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 8. Регенерований асфальтобетон

EN 13108-20:2016 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 20. Методи випробування

EN 13108-21 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 21. Виробничий контроль якості

EN 13501-1:2007 + А1:2009 Пожежна класифікація будівельних виробів та елементів. Частина 1. Класифікація з використанням даних щодо випробування на вогнестійкість

EN 13924-1 Бітум та бітумні в’яжучі. Специфікація дорожніх бітумів. Частина 1. Тверді дорожні бітуми

EN 14023 Бітум та бітумні в’яжучі. Технічна класифікація полімер-модифікованих бітумів

EN ISO 11925-2 Випробування на вогнетривкість. Займистість продуктів, підданих прямому впливу вогню. Частина 2. Тестування джерела вогню (ISO 11925-2).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online