ДСТУ Б EN 13043:2013 Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту (EN 13043:2002, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ БІТУМОМІНЕРАЛЬНИХ СУМІШЕЙ І ПОВЕРХНЕВИХ ОБРОБОК ДОРІГ,
АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ ТА СТОЯНОК ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

 (EN 13043:2002, IDT)

ДСТУ Б EN 13043:2013

 

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ "Науково-технічний комітет "Будстандарт"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бобунов, О. Бобунова, Г. Желудков (науковий керівник), Г. Целиковський

2 НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 14.01.2014 р. №7, чинний з 2014-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13043:2002/АС:2004 - "Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas" (Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг,аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту).

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни і визначення

4 Вимоги до крупних і дрібних заповнювачів

5 Вимоги до наповнювачів

6 Оцінка відповідності

7 Позначення

8 Маркування і супровідна документація

Додаток А Метод визначення морозостійкості заповнювачів

Додаток В Заводський виробничий контроль

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 13043:2002/АС:2004 " Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas" (Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту).

EN 13043:2002/АС:2004 підготовлено технічним комітетом CEN|TK 154, "Agreggates" (Заповнювачі), секретаріатом якого керує BSI (Британський інститут стандартизації).

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 13043:2013 (EN 13043:2002/АС:2004, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

-структурні елементи стандарту: "Обкладинку", "Передмову", "Національний вступ", "Терміни та визначення" оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 13043:2002/АС:2004" у цей національний вступ взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Цей стандарт діє паралельно з чинними національними стандартами України на заповнювачі для бетонів і будівельних розчинів до їх скасування у встановленому порядку.

Міжнародний нормативний документ ISO 565:1990 "Test sieves - metal wire cloth, restorated metal plate and electroformed sheet - Nominal sizes of openings", на який є посилання у EN 13043:2002/АС:2004, прийнятий в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 565:2007 "Реше­та та сита контрольні. Тканини металеві дротяні, перфоровані металеві пластини та листи, вироблені методом гальванопластики. Номінальні розміри отворів" (ISO 565:1990, IDT)


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ БІТУМОМІНЕРАЛЬНИХ СУМІШЕЙ І ПОВЕРХНЕВИХ ОБРОБОК ДОРІГ,
 АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ ТА СТОЯНОК ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ БИТУМОМИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ОБРАБОТОК ДОРОГ,
 АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ И СТОЯНОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

AGGREGATES FOR BITUMINOUS MIXTURES AND SURFACE TREATMENTS
 FOR ROADS, AIRFIELDS AND OTHER TRAFFICKED AREAS

Чинний від 2014-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до заповнювачів та наповнювачів, отриманих шляхом переробки природних матеріалів або матеріалів промислового виробництва, або матеріалів, що використовують повторно які застосовуються у бітумомінеральних сумішах та для поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту. Цей стандарт не регламентує правила використання вищезазначених бітумних сумішей.

Цей стандарт містить положення з оцінювання відповідності заповнювачів.

Примітка 1. Заповнювачі, що використовуються в будівництві, повинні відповідати всім вимогам цього стандарту. Так само, як відомі традиційні природні і штучні заповнювачі, Мандат M/125 "Заповнювачі" включає і заповнювачі, що використовують повторно матеріали з нових або невідомих джерел. Заповнювачі, що використовують повторно, включені в стандарти, і нові методи їх випробувань знаходяться на заключній стадії підготовки. Для незнайомих матеріалів вторинних джерел, тим не менше, робота по стандартизації тільки почалася нещодавно і потрібно більше часу, щоб чітко визначити походження і характеристики цих матеріалів. У той же час такий незнайомий матеріал при розміщенні на ринку заповнювачів повинен повністю відповідати цьому стандарту і національним правилам для небезпечних речовин у залежності від його призначення. Додаткові характеристики і вимоги можуть бути вказані на індивідуальній основі в залежності від досвіду використання продукту, і визначаються в конкретних договірних документах."

Примітка 2. Показники легких заповнювачів встановлені в EN 13055-1:2002.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані і недатовані посилання на стандарти та положення інших документів. Нормативні посилання, наведені нижче, присутні у відповідних місцях в тексті. Для датованих посилань подальші їх зміни або перегляд використовують у цьому стандарті тільки при внесенні в нього змін або перегляді. Для недатованих посилань використовують їх останні видання (включаючи зміни).

ЕN 196-2:1994 Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічний аналіз цементу

ЕN 196-6 Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу

ЕN 196-21 Методи випробування цементу. Частина 21. Визначення вмісту долі хлориду, двоокису вуглецю і лугу в цементі

ЕN 459-2 Вапно будівельне. Частина 2. Методи випробувань

ЕN 932-3 Методи випробувань за визначенням загальних характеристик заповнювачів. Частина 3. Проведення і термінологія спрощеного петрографічного методу випробування

ЕN 932-5 Методи випробувань за визначенням загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устаткування і калібрування

ЕN 933-1: 1997 Методи випробувань за визначенням геометричних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення гранулометричного складу. Метод просіювання

ЕN 933-3 Методи випробувань за визначенням геометричних характеристик заповнювачів. Частина 3. Визначення форми зерна. Коефіцієнт пластинчастості

ЕN 933-4 Методи випробувань за визначенням геометричних характеристик заповнювачів. Частина 4. Визначення розміру зерна. Показ­ник форми зерна

ЕN 933-5 Методи випробувань за визначенням геометричних характеристик заповнювачів. Частина 5. Визначення долі подрібнених зерен у крупних заповнювачах

ЕN 933-6: 2001 Методи випробувань за визначенням геометричних характеристик заповнювачів. Частина 6. Оцінювання показників поверхні, коефіцієнта шорохуватості

 ЕN 933-9 Методи випробувань за визначенням геометричних характеристик заповнювачів. Частина 9. Оцінювання тонких фракцій. Метод метиленового синього

ЕN 933-10 Методи випробувань за визначенням геометричних характеристик заповнювачів. Частина 10. Оцінювання тонких фракцій. Гранулометричний склад наповнювачів (просіювання повітряним струменем)

ЕN 1097-1 Методи випробувань за визначенням механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення стійкості до стираності (мікро-Деваль)

ЕN 1097-2:1998 Методи випробувань за визначенням механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 2. Метод визначення стійкості до подрібнення

ЕN 1097-3: 1998 Методи випробувань за визначенням механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 3. Визначення насипної щільності і пустотності

ЕN 1097-4 Методи випробувань за визначенням механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 4. Визначення пустотності сухого ущільненного наповнювача

ЕN 1097-5 Методи випробувань за визначенням механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 5. Визначення вологості висушуванням у вентильованій печі

ЕN 1097-6 Методи випробувань за визначенням механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 6. Визначення середньої щільності і водопоглинання

 ЕN 1097-7 Методи випробувань за визначенням механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 7. Визначення середньої щільності наповнювача. Метод пікнометра

ЕN 1097-8 Методи випробувань за визначенням механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 8. Визначення стійкості до полірування

ЕN 1097-9 Методи випробувань за визначенням механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 9. Визначення стійкості до стираності шипованими шинами. Північне випробування

ЕN 1367-1:1999 Методи випробувань за визначенням термічних характеристик і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 1. Визначення стійкості до поперемінного заморожування і відтавання

ЕN 1367-2 Методи випробувань за визначенням термічних характеристик і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 2. Метод випробування сульфатом магнію

ЕN 1367-3 Методи випробувань за визначенням термічних характеристик і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 3. Метод кип'я­тіння для випробування базальту "сонячним опіком"

ЕN 1367-5 Методи випробувань за визначенням термічних характеристик і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 5. Визначення термостійкості

ЕN 1744-1:1998 Методи випробувань за визначенням хімічних характеристик заповнювачів. Частина 1. Хімічний аналіз

ЕN 1744-4:2001 Методи випробувань за визначенням хімічних характеристик заповнювачів. Частина 4. Визначення набрякання у воді наповнювачів для бітумомінеральних сумішей

ЕN 12697-11:2000 Асфальтобетон. Метод випробування асфальтобетону з гарячих сумішей. Частина 11. Визначення зчеплення бітуму із заповнювачами

ЕN 13179-1 Методи випробування мінеральних наповнювачів для бітумомінеральних сумішей. Частина 1. Метод дельта-кільця і кулі

ЕN 13179-2 Методи випробування мінеральних наповнювачів для бітумомінеральних сумішах. Частина 2. Бітумоємність

ISO 565: 1990 Решета та сита контрольні. Тканини металеві дротяні, перфоровані металеві пластини та листи, вироблені методом гальванопластики. Номінальні розміри отворів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online