ДСТУ EN 12044:2018 Машини для виготовлення взуття, виробів зі шкіри та шкірозамінника. Відрізні та пробивні машини. Вимоги щодо безпеки (EN 12044:2005 + А1:2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 12044:2018
(EN 12044:2005 + А1:2009, IDT)

Машини для виготовлення взуття, виробів
зі шкіри та шкірозамінника
ВІДРІЗНІ ТА ПРОБИВНІ МАШИНИ
Вимоги щодо безпеки

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Легка промисловість» (ТК 125), підкомітет «Одяг», ТДВ «Український науково-дослідний інститут швейної промисловості» (ТДВ «УкрНДІшвейпром»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 22 серпня 2018 р. № 295 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12044:2005 + А1:2009 Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines - Cutting and punching machines - Safety requirements (Машини для виготовлення взуття, виробів зі шкіри та шкірозамінника. Відрізні та пробивні машини. Вимоги щодо безпеки) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 12044:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих загроз

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Основне

5.2 Загальні вимоги для всіх відрізних і пробивних машин

5.3 Вимоги до спеціальних машин

6 Верифікація вимог та/або заходів щодо безпеки

7 Інформація для користувача

7.1 Загальне

7.2 Сигнальні та попереджувальні пристрої

7.3 Настанова з використання. Інструкція

7.4 Інформація стосовно зниження рівня аеродинамічного шуму та вібрації

7.5 Марковання

Додаток А (обов’язковий) Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами

Додаток В (обов’язковий) Пристрої керування з автоматичним поверненням у вихідне положення

Додаток С (обов’язковий) Механічні вимикачі з однопозиційним датчиком

Додаток D (обов’язковий) Ретельно випробувані компоненти та принципи

Додаток Е (обов’язковий) Перевірка одноручного керування до максимального робочого ходу 8 мм

Додаток F (обов’язковий) Порядок визначення рівня шуму

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 12044:2005 + А1:2009 та основними вимогами Директиви ЄС 98/37/ЕС

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між EN 12044:2005 + А1:2009 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12044:2018 (EN 12044:2005 + А1:2009, IDT) «Машини для виготовлення взуття, виробів зі шкіри та шкірозамінника. Відрізні та пробивні машини. Вимоги щодо безпеки», прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN 12044:2005 + А1:2009 (версія еп) «Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines - Cutting and punching machines - Safety requirements» зі зміною EN 12044; A1:2009 (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 125 «Легка промисловість».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 12044:2014 «Машини для виробництва взуття, виробів з натуральної та штучної шкіри. Відрізні та пробивні машини. Вимоги щодо безпеки»

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографія» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN 12044:2005 + А1:2009;

- долучено національний довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Текст зміни EN 12044:2005 + А1:2009, долучений до цього стандарту, у тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки.

ДСТУ EN 12044:2018

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЗУТТЯ, ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ ТА ШКІРОЗАМІННИКА
ВІДРІЗНІ ТА ПРОБИВНІ МАШИНИ
Вимоги щодо безпеки

FOOTWEAR, LEATHER AND IMITATION LEATHER GOODS MANUFACTURING MACHINES
CUTTING AND PUNCHING MACHINES
Safety requirements

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт визначає вимоги безпеки для проектування та експлуатування машин, перелічених в 1.2.

Цей стандарт охоплює такі аспекти, як використання за призначенням, передбачуване неправильне використання, збій у роботі системи чи окремого компонента.

1.2 Цей стандарт застосовують до відрізних та пробивних машин, які використовують у виробництві взуття, виробів зі шкіри та шкірозамінника й інших пов’язаних з ними компонентів. Цей стандарт стосується таких відрізних та пробивних машин:

- відрізні преси з ручним або автоматичним поворотним плечем;

- ручні та автоматичні відрізні преси з автоматичною рухомою головкою;

- ручні та автоматичні відрізні преси з ударником;

- пробивні та перфораційні преси;

- С-подібні відрізні преси.

1.3 Цей стандарт не застосовується до:

- механічних пресів;

- пресів для роботи з холодними металами;

- машин для скріплення, заклепки, шиття стібками та скобками, загинання та складання;

- гільйотин, механічних ножиць та інших машин подібного типу;

- пресів для взуття та шкіри, описаних в EN 12203.

1.4 Цей стандарт стосується суттєвих загроз, небезпечних ситуацій та подій, що трапляються з машинами для виготовлення виробів зі шкіри та шкірозамінника, визначених в 1.2, коли вони використовуються за призначенням, в умовах, передбачених виробником (див. розділ 4), і призначаються для робіт, виконуваних кваліфікованим персоналом.

1.5 Цей стандарт стосується машин, оснащених пристроями для подавання матеріалу та завантаження.

1.6 Цей стандарт не застосовується до машин, які були виготовлені раніше дати публікації цього стандарту CEN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тількі наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 294:1992 Safety of machinery - Safety distance to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 349 Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 547-1 Safety of machinery - Human body measurements - Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery

EN 547-2 Safety of machinery - Human body measurements - Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings

EN 574:1996 Safety of machinery - Two-hand controls devices - Functional aspects - Principles for design

EN 894-1 Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2 Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 2: Displays

EN 894-3 Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 3: Control actuators

EN 953:1997 Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 981:1996 Safety of machinery - System of auditory and visual danger and information signals

EN 982:1996 Safety of machinery - Safety requirements for fluid power systems and their components - Hydraulics

EN 983:1996 Safety of machinery - Safety requirements for fluid power systems and their components - Pneumatics

EN 999 Safety of machinery - The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body

EN 1005-3 Safety of machinery - Human physical performance 1 Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1088:1995 Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for design and selection

EN 1837 Safety of machinery - Integral lighting of machines

EN ISO 11688-1 Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment - Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design (ISO 13850:2006)

EN 12545:2000 Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines - Noise test code - Common requirements

EN ISO 14122-2 Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

EN 60204-1:2006 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements (IEC 60204-1 :2005, modified)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 60947-4-1 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters (IEC 60947-4-1:2000)

EN 60947-5-1 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electro-mechanical control circuit devices (IEC 60947-5-1:2003)

EN 61496-1:2004 Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1 :2004, modified)

CLC/TS 61496-2:2006 Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Particular requirements for equipment using active optoelectronic protective devices (AOPDs) (IEC 61496-2:2006).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягнення небезпечних зон руками

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла лкздини

EN 547-1 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах

EN 547-2 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначання розмірів отворів для доступу

EN 574:1996 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функційні аспекти та принципи проектування

EN 894-1 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії лкздини з індикаторами та органами керування

EN 894-2 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953:1997 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 981:1996 Безпечність машин. Система звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Гідравліка

EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Пневматика

EN 999 Безпечність машин. Розташування захисних пристроїв з урахуванням швидкості наближення людини

EN 1005-3 Безпечність машин. Фізичні можливості лкздини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з'єднані з огорожами. Принципи проектування і вибирання

EN 1837 Безпечність машин. Вмонтоване освітлення

EN ISO 11688-1 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин та устатковання. Частина 1. Планування

EN ISO 12100-1:2003 Безпека машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN ISO 12100-2:2003 Безпека машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування (ISO 13850:2006).

EN 12545:2000 Машини для виготовлення взуття, товарів зі шкіри та шкірозамінника. Правила шумових випробувань. Загальні вимоги

EN ISO 14122-2 Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 2. Робочі платформи та проходи (ISO 14122-2:2001)

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин.Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005 (перероблений)

EN 60529:1991 Ступені захисту, забезпечувані кожухами (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN 60947-4-1 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-1. Електромеханічні контактори й пускачі електродвигунів (ІЕС 60947-4-1:2000)

EN 60947-5-1 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи (ІЕС 60947-5-1:2003)

EN 61496-1:2004 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до електричного струму. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (ІЕС 61496-1:2004, перероблений)

CLC/TS 61496-2:2006 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до електричного струму. Окремі вимоги до обладнання, що використовує активні оптоелектронні захисні пристрої (AOPDs) (ІЕС 61496-2:2006).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online