ДСТУ EN 12595:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення кінематичної в’язкості (EN 12595:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Бітум та бітумні в’яжучі
ВИЗНАЧЕННЯ
КІНЕМАТИЧНОЇ В’ЯЗКОСТІ

ДСТУ EN 12595:2018
(EN 12595:2014, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 21 серпня 2018 р. № 290 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12595:2014 Bitumen and bituminous binders — Determination of kinematic viscosity (Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення кінематичної в’язкості) і внесений з дозволу CEN, rue de Strassart 36, В-1050 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Апаратура

5.1 Віскозиметр

5.2 Вимірювач температури

5.3 Баня

5.4 Таймер

5.5 Електричні пристрої відліку часу

5.6 Автоматичне чи напівавтоматичне обладнання

6 Відбирання проб та підготування зразків

7 Випробування

7.1 Умови випробування

7.2 Визначення та вимірювання

8 Обчислення

9 Оформлення результатів

10 Точність методу

10.1 Збіжність

10.2 Відтворюваність

11 Протокол випробування

Додаток А (обов’язковий) Технічні характеристики віскозиметрів

Додаток В (довідковий) Калібрування віскозиметрів

Додаток С (довідковий) Характеристики термометрів

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародному та європейському стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12595:2018 (EN 12595:2014, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення кінематичної в’язкості», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12595:2014 (версія en) «Bitumen and bituminous binders — Determination of kinematic viscosity».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у розділі 5 «Апаратура» та розділі 7 «Проведення випробування» «CANNON-FENSKE» замінено на «Cannon-Fenske»;

— вилучено «Передмову» до EN 12595:2014 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у 7.1 познаки частин віскозиметра Cannon-Fenske та BS/IP/RF надано відповідно до додатка А;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародному та європейському стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць фізичних величин наведено відповідно до комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В’ЯЖУЧІ
ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕМАТИЧНОЇ В’ЯЗКОСТІ

BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS
DETERMINATION OF KINEMATIC VISCOSITY

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення кінематичної в’язкості бітумних в’яжучих за температури від 60 °С до 135 °С у діапазоні від 6 мм2/с до 300 000 мм2/с. Випробування за інших температур можна виконувати, якщо відомі постійні калібрування. Бітумні емульсії в рамках цього методу не розглядають.

Результати цього методу можна використовувати для розрахунку динамічної в’язкості, якщо відома густина досліджуваного матеріалу або її можна визначити.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous binders

EN 12594 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test samples

EN 12607-2 Bitumen and bituminous binders — Determination of the resistance to hardening under the influence of heat and air — Part 2: TFOT Method

EN ISO 2592 Determination of flash and fire points — Cleveland open cup method (ISO 2592)

EN ISO 3696:1995 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (ISO 3696:1987).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 58 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих

EN 12594 Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування

EN 12607-2 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом тепла та повітря. Частина 2. Метод TFOT

EN ISO 2592 Визначення температур спалаху і займання. Метод із застосуванням приладу Клівленда з відкритим тиглем (ISO 2592)

EN ISO 3696:1995 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевірення (ISO 3696:1987).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online