ДСТУ EN 13108-3:2018 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 3. М’який асфальтобетон (EN 13108-3:2016, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
Частина 3. М’який асфальтобетон

ДСТУ EN 13108-3:2018
(EN 13108-3:2016, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 11 червня 2018 р. № 160 з 2019-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13108-3:2016 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 3: Soft Asphalt (Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 3. М’який асфальтобетон) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Avenue Marnix, 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Вимоги до складників

4.1 Загальні положення

4.2 В’яжуче

4.3 Заповнювачі

4.4 Регенерований асфальтобетон

4.5 Добавки

5 Вимоги до суміші

5.1 Загальні положення

5.2 Зерновий склад, гранулометричний склад, вміст в’яжучого

5.3 Властивості

5.4 Температура суміші

5.5 Вміст небезпечних речовин

5.6 Конфліктуючі вимоги

6 Оцінювання та перевірення стабільності експлуатаційних властивостей — AVCP

7 Ідентифікація

Додаток А (обов’язковий) Розрахунки пенетрації, температури розм’якшення або в'язкості в’яжучого в суміші під час використання регенерованого асфальтобетону

Додаток ZA (довідковий) Відповідність EN 13108-3:2016 Постанові (EU) № 305/2011 (У разі застосування цього стандарту як згармонізованого стандарту згідно з Регламентом (ЄС) № 305/2011 виробники та держави-члени зобов’язані користуватися правилами цієї програми)

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародному стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13108-3:2018 (EN 13108-3:2016, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 3. М’який асфальтобетон», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13108-3:2016 (версія en) «Bituminous mixtures — Material specifications — Part 3: Soft Asphalt».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— із «Передмови» до EN 13108-3:2016 взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Вступ» до EN 13108-3:2016 як такий, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародному стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

EN 13108 складається з таких частин за загальною назвою «Бітумомінеральні суміші. Технічні умови»:

Частина 1. Асфальтобетон;

Частина 2. Асфальтобетон для надтонких шарів;

Частина 3. М’який асфальтобетон;

Частина 4. Асфальтобетон, укладений у гарячому стані;

Частина 5. Щебенево-мастиковий асфальтобетон;

Частина 6. Литий асфальтобетон;

Частина 7. Пористий асфальтобетон;

Частина 8. Регенерований асфальтобетон;

Частина 9. Асфальтобетон для ультратонких шарів;

Частина 20. Методи випробування;

Частина 21. Виробничий контроль якості.

Європейські стандарти EN 1097-6, EN 12697 (частини, за винятком 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 39, 41, 46), EN 13108 (частини 4, 7, 9), EN 14023, EN ISO 11925-2, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні.

Європейські стандарти EN 1426, EN 1427, EN 12595 та EN 12596, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні прийнято як національні ДСТУ EN 1426:2018, ДСТУ EN 1427:2018, ДСТУ EN 12595:2018 та ДСТУ EN 12596:2018.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
Частина 3. М’який асфальтобетон

BITUMINOUS MIXTURES
MATERIAL SPECIFICATIONS
Part 3. Soft Asphalt

Чинний від 2019-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до сумішей групи м’яких асфальтобетонів, які використовують на дорогах із низькою інтенсивністю та з полегшеним типом покриття. М’який асфальтобетон призначено для влаштування верхніх та вирівнювальних шарів і шарів основ за більш холодних кліматичних умов.

Цей стандарт застосований до суміші груп м’яких асфальтобетонів, що виготовляються із застосуванням гарячого бітуму. Цей стандарт не поширюється на суміші із застосуванням бітумних емульсій і бітумо-вмісних матеріалів, що отримують на місці їх використання.

Цей стандарт установлює вимоги до вибору складників матеріалів. Цей стандарт застосовний у поєднанні з EN 13108-20 та EN 13108-21.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 1097-6:2013 Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 6: Determination of particle density and water absorption

EN 1426 Bitumen and bituminous binders — Determination of needle penetration

EN 1427 Bitumen and bituminous binders — Determination of the softening point — Ring and Ball method

EN 12591 Bitumen and bituminous binders — Specifications for paving grade bitumens

EN 12595 Bitumen and bituminous binders — Determination of kinematic viscosity

EN 12596 Bitumen and bituminous binders — Determination of dynamic viscosity by vacuum capillary

EN 12697-3 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator

EN 12697-4 Bituminous mixtures — Test methods — Part 4: Bitumen recovery: Fractionating column

EN 12697-8 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens

EN 12697-12 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 12: Determination of the water sensitivity of bituminous specimens

EN 12697-13 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 13: Temperature measurement

EN 13043 Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas

EN 13108-8 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 8: Reclaimed asphalt

EN 13108-20:2016 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 20: Type Testing

EN 13108-21 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 21: Factory Production Control

EN 13501-1:2007 + A1:2009 Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

EN ISO 11925-2 Reaction to fire tests — Ignitability of products subjected to direct impingement of flame — Part 2: Single-flame source test (ISO 11925-2).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1097-6:2013 Методи випробування механічних та фізичних властивостей мінеральних компонентів. Частина 6. Визначення щільності та водонасичення

EN 1426 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення пенетрації

EN 1427 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшення. Метод кільця та кулі

EN 12591 Бітум та бітумні в'яжучі. Технічні вимоги до бітумів для дорожнього будівництва

EN 12595 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення кінематичної в’язкості

EN 12596 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості за допомогою вакуумного капіляра

EN 12697-3 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 3. Видалення бітуму. Роторний випарник

EN 12697-4 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 4. Видалення бітуму. Розгонка на фракції

EN 12697-8 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 8. Визначення пористості асфальтобетонних зразків

EN 12697-12 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 12. Визначення водостійкості

EN 12697-13 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 13. Вимірювання температури

EN 13043 Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей та поверхневого оброблення доріг, аеродромів та інших площ для транспортного руху

EN 13108-8 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 8. Регенерований асфальтобетон

EN 13108-20:2016 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 20. Методи випробування

EN 13108-21 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 21. Виробничий контроль якості

EN 13501-1:2007 + А1:2009 Пожежна класифікація будівельних виробів та елементів. Частина 1. Класифікація з використанням даних щодо випробування на вогнестійкість

EN ISO 11925-2 Випробування на вогнетривкість. Займистість продуктів, підданих прямому впливу вогню. Частина 2. Тестування джерела вогню (ISO 11925-2).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online