ДСТУ EN 12596:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості з використанням вакуумного капілярного віскозиметра (EN 12596:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Бітум та бітумні в’яжучі
ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ
В’ЯЗКОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ
ВАКУУМНОГО КАПІЛЯРНОГО
ВІСКОЗИМЕТРА

ДСТУ EN 12596:2018
(EN 12596:2014, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 21 серпня 2018 р. № 290 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12596:2014 Bitumen and bituminous binders — Determination of dynamic viscosity by vacuum capillary (Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості з використанням вакуумного капілярного віскозиметра) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Апаратура

5.1 Віскозиметр

5.2 Вимірювач температури

5.3 Баня

6 Відбирання проб та приготування зразків

7 Виконання випробування

8 Обчислення

9 Оформлення результатів

10 Точність

10.1 Збіжність

10.2 Відтворюваність

11 Протокол випробування

Додаток А (обов’язковий) Технічні характеристики віскозиметрів

Додаток В (довідковий) Калібрування віскозиметрів

Додаток С (довідковий) Характеристика термометра

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12596:2018 (EN 12596:2014, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості з використанням вакуумного капілярного віскозиметра», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12596:2014 (версія en) «Bitumen and bituminous binders — Determination of dynamic viscosity by vacuum capillary».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — TK 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять», першу сторінку, «Бібліографію» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 12596:2014 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту.

Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

Міжнародний стандарт ISO 3696:1987, посилання на який є в цьому стандарті, в Україні прийнято як національний стандарт ДСТУ ISO 3696:2003.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В’ЯЖУЧІ
ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ В’ЯЗКОСТІ
З ВИКОРИСТАННЯМ ВАКУУМНОГО
КАПІЛЯРНОГО ВІСКОЗИМЕТРА

BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS
DETERMINATION OF DYNAMIC VISCOSITY
BY VACUUM CAPILLARY

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення динамічної в'язкості бітумних в’яжучих з використанням вакуумного капілярного віскозиметра за температури 60 °С у діапазоні від 0,0036 Па • с до 580 000 Па • с. Випробування за інших температур можна виконувати, якщо відомі постійні калібрування. Бітумні емульсії в рамках цього методу не розглядають.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous binders

EN 12594:2014 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test samples

EN ISO 3696:1995 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (ISO 3696:1987).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 58 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих

EN 12594 Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування

EN ISO 3696:1995 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевірення (ISO 3696:1987).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online