ДСТУ 8811.1:2018 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Метод визначення загального заліза

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8811.1:2018

РУДИ ЗАЛІЗНІ, КОНЦЕНТРАТИ, АГЛОМЕРАТИ,
ОКАТКИ ТА БРИКЕТИ
Метод визначення загального заліза

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Руди залізні та марганцеві» (ТК 9)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 06 листопада 2018 р. № 399 3 2019-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 На заміну ДСТУ ГОСТ 23581.18:2008

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні вимоги

3.1 Вимоги щодо безпеки

3.2 Вимоги щодо кваліфікації виконавців

4 Суть методу

5 Вимоги до засобів контролювання, випробувального та допоміжного устатковання, матеріалів, реактивів та розчинів

6 Підготування до аналізування

7 Аналізування

8 Оброблення результатів

9 Перевірення прийнятності результатів аналізування

10 Контролювання точності результатів вимірювання

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РУДИ ЗАЛІЗНІ, КОНЦЕНТРАТИ, АГЛОМЕРАТИ,
ОКАТКИ ТА БРИКЕТИ
Метод визначення загального заліза

IRON ORES, CONCENTRATES, AGGLOMERATES,
PELLETS AND BRIQUETTES
Method for the determination of total iron

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на залізні руди, залізорудні концентрати й агломерати, окиснені залізорудні окатки та брикети й установлює титрометричний метод визначення загального заліза за масовою часткою від 10 % до 72,5 %.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3195:2015 Руди залізні та марганцеві. Методи відбирання проб

ДСТУ 3196:2015 Руди залізні та марганцеві. Методи готування проб

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ ІSО 648:2015 Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою (ІSО 648:2008, IDT)

ДСТУ ІSО 2596:2009 Руди залізні. Визначення гігроскопічної вологи у пробах для аналізу. Гравіметричний метод, метод Карла Фішера та метод втрати маси (ІSО 2596:2006, IDT)

ДСТУ ІSО 3082:2012 Руди залізні. Методи відбирання та готування проб (ІSО 3082:2009, IDT)

ДСТУ ГОСТ 23581.0:2008 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Загальні вимоги до методів хімічного аналізування

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значень точності на практиці

ДСТУ-Н РМГ 61:2006 Метрологія. Показники точності, правильності, прецизійності методик кількісного хімічного аналізу. Методи оцінення (РМГ 61-2003, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 76:2008 Метрологія. Внутрішній контроль якості результатів кількісного хімічного аналізу (РМГ 76-2004, IDT)

ГОСТ 83-79 Реактивьі. Нагтрий углекисльїй. Технические усповия (Реактиви. Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия (Олово. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндрьі, мензурки, колбьі, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальньї технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивьі. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3760-79 Реактивьі. Аммиак водньїй. Технические усповия (Реактиви. Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивьі. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4217-77 Реактивьі. Калий азотнокисльїй. Технические условия (Реактиви. Калій азотнокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4220-75 Реактивьі. Калий двухромовокисльїй. Технические условия (Реактиви. Калій двохромовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4463-76 Реаюивьі. Натрий фтористьій. Технические усповия (Реактиви. Натрій фтористий. Технічні умови)

ГОСТ 4518-75 Реактивьі. Аммоний фтористьій. Технические условия (Реактиви. Амоній фтористий. Технічні умови)

ГОСТ 4526-75 Реактивьі. Магний оксид. Технические условия (Реактиви. Магній оксид. Технічні умови)

ГОСТ 6552-80 Реактивьі. Кислота ортофосфорная. Технические условия (Реактиви. Кислота ортофорсфорна. Технічні умови)

ГОСТ 6563-75 Изделия технические из благородньїх металлов и сплавов. Технические условия (Вироби технічні з благородних металів і сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9656-75 Реактивьі. Кислота борная. Технические условия (Реактиви. Кислота борна. Технічні умови)

ГОСТ 10484-78 Реактивьі. Кислота фтористоводородная. Технические условия (Реактиви. Кислота фтористоводнева. Технічні умови)

ГОСТ 10929-76 Реактивьі. Водорода пероксид. Технические условия (Реактиви. Водню пероксид. Технічні умови)

ГОСТ 20490-75 Реакгивьі. Калий марганцовокисльїй. Технические усповия (Реактиви. Калій марганцевокислий. Технічні умови)

ГОСТ 22180-76 Реактивьі. Кислота щавелевая. Технические условия (Реактиви. Кислота щавлева. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторньїе стеклянньїе. Типьі, основньїе параметрьі и размерьі (Посуд й устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online