ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значення точності на практиці (ГОСТ ИСО 5725-6-2003, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТОЧНІСТЬ (ПРАВИЛЬНІСТЬ
І ПРЕЦИЗІЙНІСТЬ) МЕТОДІВ
ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ
Частина 6. Використання значень точності
на практиці
(ГОСТ ИСО 5725-6-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Р. Климик

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2005 р. № 387 з 2006-07-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике (Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Части на 6. Використання значення точності на практиці)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний відповідає ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике (Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значення точності на практиці)

Замість ГОСТ ИСО 5725-1-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005

Замість ГОСТ ИСО 5725-2-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005

Замість ГОСТ ИСО 5725-3-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005

Замість ГОСТ ИСО 5725-4-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005

Замість ИСО 8258-1991 чинний ДСТУ ИСО 8258:2001

ИСО\МЭК Guide 25:1990 замінено на ISO/IEC 17025:1999

ИСО Guide 33:2000 не чинний

ИСО Guide 35:1989 замінено на ИСО Guide 35:2004

Замість ИСО 3534-3-1985 чинний ДСТУ ИСО 3534-3:2005

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- на другій сторінці обкладинки в таблиці прийняття стандарту змінено назву національних органів стандартизації (п.2 «Предисловия»);

- на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворювання, тиражування та розповсюджування цього стандарту як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

- вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду МКС групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

У разі застосування стандарту рекомендовано замість терміну «повторяемость» використовувати термін «сходимость». згідно з РМГ 29-99 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения».

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY
AND CERTIFICATION (EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ
И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 6
Использование значений точности на практике

(ISO 5725-6:1994, IDT)

Соответствует официальному тексту

Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологи и сертификации

Предисловие

Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным Государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИстандарт) Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 23 от 22 мая 2003 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004-97
Код страны
по МК (ИСО 3166) 004-97
Сокращенное наименование национального
органа по стандартизации
Азербайджан AZ Азстандарт
Армения AM Армстандарт
Грузия GE Грузстандарт
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Российская Федерация RU Госстандарт России
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт
Украина UA Госпотребстандарт Украины

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 5725-6:1994/Cor.1:2001 "Accuracy (trueness and precision) of measurement methods. Part 6. Use in practice of accuracy values" (ИСО 5725-6:1994/Попр. 1:2001 ("Точность (правильность и прецизионность) результатов и методов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике")

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ИСО/ТК 69, Применяемые статистические методы, подкомитетом ПК 6, Методы и результаты измерений

Перевод с английского (еn)

Сведения о соответствии международных стандартов, на которые даны ссылки, государственным стандартам, принятым в качестве идентичных государственных стандартов, приведены в дополнительном приложении В

Степень соответствия - идентичная (IDT)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Определение пределов

4.1 Пределы повторяемости и воспроизводимости

4.2 Сравнения, основанные на более чем двух значениях

5 Методы проверки приемлемости результатов испытаний и определение конечного заявляемого результата

5.1 Общие положения

5.2 Методы проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости

5.3 Методы проверки приемлемости результатов испытаний, полученных в условиях повторяемости и воспроизводимости

6 Метод проверки стабильности получения результатов испытаний в лаборатории

6.1 Основные положения

6.2 Методы проверки стабильности

7 Использование стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости для оценки работы лабораторий

7.1 Метод оценки

7.2 Оценка применения метода измерений лабораторией, предварительно не прошедшей процедуру оценки

7.3 Последующая оценка признанных лабораторий

8 Сравнение альтернативных методов измерений

8.1 Происхождение альтернативных методов измерений

8.2 Цель сравнения методов измерений

8.3 Метод В является претендентом на статус альтернативного стандартного метода ("эксперимент по стандартизации" не рассматривается)

8.4 Эксперимент по оценке точности

8.5 Метод В является претендентом на статус метода, используемого в повседневной практике

Приложение А Условные обозначения и сокращения, используемые во всех частях ИСО 5725

Приложение В Сведения о соответствии международных стандартов, на которые даны ссылки, межгосударственным стандартам, принятым
в качестве идентичных межгосударственных стандартов

Введение

0.1 Во всех частях ИСО 5725 для описания точности метода измерений используются два термина: "правильность" и "прецизионность". "Правильность" касается близости между средним арифметическим значением большого числа результатов испытаний и истинным или принятым эталонным значением. "Прецизионность" касается близости между результатами испытаний.

0.2 Необходимость принятия во внимание "прецизионности" возникает из-за того, что испытания, выполняемые на предположительно идентичных материалах при предположительно идентичных обстоятельствах, обычно не дают идентичных результатов. Это объясняется неизбежными случайными ошибками, присущими каждой методике измерений; факторы, влияющие на исход измерений, не могут целиком и полностью контролироваться. При практическом истолковании данных измерений эта изменчивость должна приниматься в расчет. Например, разность между результатом испытаний и некоторой заданной величиной может располагаться в пределах области неизбежных случайных
ошибок, в таком случае действительное отклонение от этой заданной величины не может быть установлено. Аналогичным образом сопоставление результатов испытаний двух партий материала не покажет существенного отличия в качестве, если различие между ними может быть отнесено к изменчивости, свойственной определенной методике измерений.

0.3 В ИСО 5725-1 - ИСО 5725-5 рассматриваются основные положения и приводятся методы оценки "прецизионности" (с помощью стандартного отклонения повторяемости и стандартного отклонения воспроизводимости), а также "правильности" (с помощью различных составляющих смещения) измерений, выполняемых с помощью стандартного метода измерений. Подобная оценка тем не менее не будет иметь смысла в случае отсутствия практического применения.

0.4 Принимая во внимание тот факт, что точность метода измерений уже была установлена, настоящий стандарт демонстрирует как применять эти знания в практических ситуациях, например, таких как содействие торговым сделкам, а также контроль и улучшение деятельности лабораторий.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 6
Использование значений точности на практике

ACCURACY (TRUENESS AND PRECISION) OF MEASUREMENT METHODS AND RESULTS
Part 6
Use in practice of accuracy values

Дата введения в Украине 2006-07-01

1 Область применения

1.1 Цель настоящего стандарта - дать некоторые указания относительно того, как данные о точности могут использоваться при решении различных практических задач. Эта цель достигается через:

a) представление стандартного метода расчета пределов повторяемости, воспроизводимости и других пределов, которые затем можно использовать при проверке результатов измерений, полученных с использованием стандартного метода измерений;

b) представление способа проверки приемлемости результатов испытаний, полученных в условиях повторяемости и воспроизводимости;

c) описание того, как можно провести оценку стабильности результатов, получаемых лабораторией за установленный промежуток времени, и обеспечение таким образом методики "контроля качества" работ внутри лаборатории;

d) описание того, как оценить возможности данной лаборатории по правильному использованию данного стандартного метода измерений;

e) описание того, как сравнить альтернативные методы измерений.

1.2 Настоящий стандарт распространяется на методы измерений непрерывных величин, дающим в качестве результата испытаний единичное значение, несмотря на то, что данное единичное значение может быть результатом расчета, основанного на серии наблюдений.

1.3 Предполагается, что оценки прецизионности и правильности метода измерений были получены в соответствии с ИСО 5725-1 - ИСО 5725-5.

1.4 Дополнительная информация, касающаяся использования значений точности дается в начале каждого раздела, описывающего конкретные практические задачи.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ИСО 3534-1:1993 Статистика. Словарь и символы. Часть 1. Вероятность и общие статистические термины

ИСО 5725-1:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Общие принципы и определения

ИСО 5725-2:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

ИСО 5725-3:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

ИСО 5725-4:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

ИСО 8258:1991 Контрольные карты Шухарта

ИСО/МЭК Руководство 25:1990 Общие требования к технической компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ИСО Руководство 33:2000 Использование сертифицированных эталонных материалов

ИСО Руководство 35:1989 Сертификация эталонных материалов. Общие и статистические принципы

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online