Посібник до ДСТУ 8748:2017 Настанова щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний
інститут імені М.П.Шульгіна»
(ДП «ДерждорНДІ»)

ПОСІБНИК
 до ДСТУ 8748:2017 «Настанова щодо проведення динамічних випробувань
автодорожніх мостів»

Київ 2018

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ДИНАМІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ, ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

1.1 Загальний огляд

1.1.1 Види динамічних випробувань

1.1.2 Підготовка до проведення випробувань

1.1.2.1 Вивчення технічної документації

1.1.2.2 Обстеження споруди

1.1.2.3 Розрахунки

1.1.2.4 Вибір системи вимірювання

1.1.2.5 Програма випробувань

1.1.3 Навантаження для динамічних випробувань

1.1.3.1 Навантаження, які мають змінну амплітуду

1.1.3.2 Навантаження, яке змінює своє положення на конструкції

1.1.4 Реєстрація динамічних реакцій конструкцій

1.1.4.1 Перевірка лінійності системи

1.1.4.2 Частотна залежність системи вимірювання

1.1.4.3 Частота дискретизації

1.1.4.4 Графічне представлення

1.1.4.5 Системи збору даних

1.1.5 Основи аналізу динамічних сигналів

1.1.5.1 Визначення числових параметрів сигналу

1.1.5.2 Гармонічний аналіз

1.1.5.3 Кореляційний аналіз

1.1.6 Вібраційна діагностика

1.2 Динамічні характеристики

1.2.1 Комплексна передаточна функція

1.2.2 Модальні характеристики

1.2.3 Власні частоти

1.2.4 Власні форми коливань

1.2.5 Дисипативні характеристики

1.2.5.1 В’язке тертя

1.2.5.2 Сухе тертя

1.2.5.3 Системи з багатьма ступенями свободи, натурні конструкції

2 МОДАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

2.1 Вільні коливання

2.1.1 Віброграми вільних коливань

 2.1.1.1 Загальні вимоги та вказівки

2.1.1.1.1 Вимоги до віброграм

2.1.1.1.2 Частота дискретизації

2.1.1.1.3 Довжина віброграми

2.1.1.2 Зведення до «нуля» та врахування фонового шуму

2.1.2 Визначення власних частот та декрементів коливань

2.1.2.1 Визначення власних частот

2.1.2.2 Визначення логарифмічних декрементів

2.1.3 Визначення ординат власних форм коливань

2.1.4 Програма «СпектрУМ»

2.2 Власні форми коливань прогонових будов мостів

2.2.1 Балкові прогонові будови

2.2.2 Прогонові будови з фермами

2.2.3 Підготовка до натурних робіт

2.2.4 Приклади натурних випробувань

2.2.4.1 Автодорожній міст, сталезалізобетонна прогонова будова

2.2.4.2 Автодорожній шляхопровід, залізобетонна прогонова будова

3 ВИПРОБУВАННЯ РУХОМИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

3.1 Визначення жорсткості та маси прогонової будови

3.1.1 Навантаження

3.1.2 Реєстраційне обладнання

3.1.3 Аналітичне опрацювання віброграм

3.2 Визначення ліній впливу

3.3 Функція динамічного коефіцієнту

 3.4 Приклади натурних випробувань

3.4.1 Визначення модальних параметрів прогонових будов

3.4.2 Випробування рухомим навантаженням

3.4.2.1 Визначення фактичної жорсткості балки

3.4.2.2 Визначення маси прогонової будови

3.4.2.3 Визначення розподілу зусиль між балками

3.4.2.4 Визначення функції динамічного коефіцієнту

 Додаток А (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Метою діагностики технічного стану транспортних споруд є забезпечення їх надійної і безаварійної експлуатації.

Суттєву роль при плануванні черговості проведення ремонтних робіт мостів відіграє діагностика їх технічного стану та його моніторинг протягом певного часу. Динамічні випробування мостів є одним з головних методів діагностики їх технічного стану. У 2017 році на завдання Укравтодору було розроблено ДСТУ 8748:2017 «Настанова щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів» (далі ДСТУ), введення в дію якого заплановано з 01.01.2019 р. (Наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») № 501 від 29.12.2017 р.).

Для широкого та повного використання закладених в ДСТУ принципових положень та вимог щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів виконавці цих робіт повинні бути детально знайомі з багатьма методиками їх проведення. Пошук роз’яснень щодо конкретної методики в широкому загалі технічної літератури є тривалим в часі, а для певних новітніх методик такі дані у вільному доступі взагалі відсутні. Саме тому посібник до ДСТУ, в якому подані детальні роз’яснення, дозволить спеціалістам скоротити час на підготовку робіт та підвищити якість виконання динамічних випробувань автодорожніх мостів.

1 ДИНАМІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ, ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

1.1 Загальний огляд

1.1.1 Види динамічних випробувань

У ДСТУ динамічні випробування мостів розділяються лише на два види: модальний контроль та випробування рухомим навантаженням. Модальний контроль базується на реєстрації та аналізі вільних коливань конструкції, а випробування рухомим навантаженням – на реєстрації та аналізі вимушених коливань конструкцій при проходженні по мосту рухомого навантаження. Цей поділ застосовано для певного спрощення, оскільки класифікація динамічних випробувань ( а відповідно і їх видів) може бути дуже широкою. 

За визначенням стандарту ДСТУ 2226 [1]: “Випробування – це експериментальне визначення кількісних і (або) якісних характеристик властивостей об'єкта випробувань за результатом впливу на нього під час моделювання чи функціювання”. За визначенням: “Експеримент – це система операцій, дій та (чи) спостережень, направлених на отримання інформації про об’єкт при дослідних випробуваннях.” Розрізняють активний експеримент, коли чинники дії на об’єкт задаються експериментатором, та пасивний експеримент, коли чинники дії на об’єкт не задаються, а лише реєструються. Оскільки випробування за визначенням пов’язане з експериментом, то відповідно розрізняють активні та пасивні випробування.

Випробування класифікують за багатьма ознаками. Так, у ДСТУ 3021 [3] охарактеризовано 62 види випробувань. Найпоширеніші з них розрізняють: 

а) за методами, умовами і місцем проведення. Поділяються на дві підгрупи: фізичні випробування, до яких відносяться: натурні, стендові, лабораторні, полігонні тощо, та випробування з використанням моделей, які проводять методами фізичного, математичного моделювання й статистичних випробувань;

б) за призначенням: дослідні, контрольні, сертифікаційні, кваліфікаційні, періодичні тощо;

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online