ДСТУ 7823:2015 Ферми тваринницькі. Вимоги до параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФЕРМИ ТВАРИННИЦЬКІ
Вимоги до параметрів мікроклімату
тваринницьких приміщень

ДСТУ 7823:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЗРОБНИКИ: М. Захаренко, д-р біол. наук (науковий керівник), В. Новак, канд. техн. наук, В. Поляковський, канд. вет. наук, Л. Шевченко, канд. вет. наук, О, Яремчук, канд. с.-г. наук, В. Коваленко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні вимоги до вибору умов і показників мікроклімату тваринницьких приміщень

6 Нормативні значення параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень

7 Контролювання показників мікроклімату

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФЕРМИ ТВАРИННИЦЬКІ
Вимоги до параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень

ФЕРМЫ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ
Требования к параметрам микроклимата животноводческих помещений

ANIMAL FERMS
Regurements to the parameters of mikroklimate of stock building

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до параметрів мікроклімату в одноповерхових тваринницьких приміщеннях скотарських, свинарських, птахівницьких підприємств та регламентує нормативні показники необхідні для забезпечення процесів виробництва.

1.2 Цей стандарт застосовний для проектування нових, реконструкції старих та технічного переоснащення і експлуатації існуючих тваринницьких підприємств, а також для фахівців державного нагляду з питань ветеринарно-санітарних, санітарно-гігієнічних вимог і охорони праці.

1.3 Стандарт не поширюється на мікроклімат обслуговувальних приміщень для тваринництва (підсобних, складських, допоміжних).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2224-93 Газовизначники хімічні. Терміни та визначення

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірюваної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 4533:2006 Птахівництво. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4693:2006 Мікроклімат тваринницьких приміщень. Терміни та визначення понять

ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения (ДСВ. Методики виконання вимірювань. Основні положення)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения (Статистичні методи керування якістю продукції. Терміни та визначення)

ДБН В.2.2-1-95 Здания и сооружения. Здания и сооружения животноводства (Будинки і споруди. Будинки і споруди для тваринництва), затвердженні наказом Держкомміськбудівництва України від 27.01.1995 р. № 17

ДСН 3.3.6.042—99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затвердженні постановою МОЗ України від 01.12.1999 р. № 42

СНиП ІІ-3-79 Строительная теплотехника (Будівельна теплотехніка), затверджені постановою Державного комітету СРСР зі справ будівництва від 14.03.1979 р. № 28

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будинки), затверджені постановою Державного будівничого комітету СРСР від 30.12.1987 р. № 313.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online