ДСТУ EN ISO 4064-5:2018 Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 5. Вимоги до встановлення (EN ISO 4064-5:2017, IDT; ISO 4064-5:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІЧИЛЬНИКИ ХОЛОДНОЇ ПИТНОЇ
ВОДИ ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ
Частина 5. Вимоги до встановлення

ДСТУ EN ISO 4064-5:2018
(EN ISO 4064-5:2017, IDT;
ISO 4064-5:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 16 липня 2018 р. № 208

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 12 грудня 2018 р. № 482 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 4064-5:2017 Water meters for cold potable water and hot water — Part 5: Installation requirements (Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 5. Вимоги до встановлення)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 4064-5:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN ISO 4064-5:2017

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Критерії вибору лічильників води

4.1 Загальні положення

4.2 Інформація, що надається виробником

4.3 Лічильники, що працюють паралельно або в групі

5 З’єднувальні прилади

5.1 Загальні вимоги

5.2. Перед лічильником

5.3 Після лічильника

6 Установлення

6.1. Загальні вимоги

6.2 Вимоги до встановлення

6.3 Якість води (зважені частки)

6.4 Електромагнітні лічильники

6.5 Лічильники, що працюють паралельно або в групі

6.6 Безпека роботи

7 Гідравлічні збурення

7.1 Загальні положення

7.2 Методи усунення збурень

8 Уведення в експлуатування нових або відремонтованих лічильників води

8.1 Загальні положення

8.2. Лічильники, що працюють паралельно або в групі

8.3 Захист лічильника

8.4 Безпека персоналу та користувачів

8.5 Комфортна робота персоналу — доступ до лічильника води та фітингів

Бібліографія

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між цим стандартом та суттєвими вимогами, Директиви 2014/32/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 4064-5:2018 (EN ISO 4064-5:2017, IDT; ISO 4064-5:2014, IDT) «Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 5. Вимоги до встановлення», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 4064-5:2014 (версія en) «Water meters for cold potable water and hot water — Part 5: Installation requirements».

Відповідальне за цей стандарт в Україні — Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)), яке виконує функції HOC.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 4064-5:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «це видання», «ця частина стандарту ISO 4064», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі «Нормативні посилання», наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено вступ до додатка ZA як такий, що не стосується технічного змісту цього стандарту;

— таблиці та примітки оформлено згідно з ДСТУ 1.5:2015;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до EN ISO 4064-5:2017

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) є всесвітньою федерацією національних органів стандартизації (органів-членів ISO). Робота з підготовки міжнародних стандартів зазвичай здійснюється через технічні комітети ISO. Кожний член Організації, зацікавлений у предметі, для якого був створений технічний комітет, має право бути представлений у цьому технічному комітеті. Міжнародні урядові та неурядові організації, які взаємодіють з ISO, також беруть участь у роботах. ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) з усіх питань електротехнічної стандартизації.

Процедури, що використовуються під час розроблення цього документа, і призначені для його подальшого технічного обслуговування, описані в Директивах ISO/ІЕС, частина 1. Зокрема треба відзначити різні критерії схвалення, необхідні для різних типів документів ISO. Цей документ складено відповідно до редакційних правил директив ISO/ІЕС, частина 2, www.iso.org/directives

Деякі елементи цього документа можуть бути предметом патентних прав. ISO не несе відповідальності за виявлення будь-яких або всіх патентних прав. Детальні відомості про будь-які патентні права, виявлені під час розробки документа, знаходяться у вступі та/або в переліку отриманих патентних декларацій ISO, www.iso.org/patents

Будь-яке торгове найменування, яке використано в цьому документі, є інформацією, наданою для зручності користувачів та не є підтвердженням.

Комітет, відповідальний за цей документ, — ISO/ТС 30, Вимірювання витрати рідини в закритих трубопроводах, Підкомітет SC 7, Методи обсягу, охоплюючи лічильники води. Він замінює ISO 4064-2:2005, який було технічно переглянуто.

ISO 4064 складається з таких частин, об’єднаних загальною назвою Лічильники холодної питної води та гарячої води:

Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги.

Частина 2. Методи випробувань.

Частина 3. Формат звіту про випробування.

Частина 4. Неметрологічні вимоги, не встановлені в ISO 4064-1.

Частина 5. Вимоги до встановлення.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІЧИЛЬНИКИ ХОЛОДНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ
Частина 5. Вимоги до встановлення

WATER METERS FOR COLD POTABLE WATERAND HOT WATER
Part 5. Installation requirements

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на лічильники води, що використовують для вимірювання об’єму холодної питної води та гарячої води, що протікає в закритому трубопроводі. Ці лічильники води містять пристрої, які показують загальний об’єм.

Цей стандарт визначає критерії для вибору лічильників води, комбінованих та концентричних лічильників води, відповідних фітингів, установлення, спеціальних вимог до лічильників та введення в експлуатування нових чи відремонтованих лічильників для забезпечення точного постійного вимірювання та надійного відображення показів лічильника.

На додаток до лічильників води, що базуються на механічних принципах, цей стандарт поширюється на лічильники води, що базуються на електричних або електронних принципах, а також механічних принципах з використанням електронних пристроїв, зазвичай застосовуваних для вимірювання об’єму холодної питної води та гарячої води. Цей стандарт також застосовують до електронних допоміжних пристроїв. Зазвичай допоміжні пристрої необов'язкові. Однак національні чи міжнародні нормативні документи можуть визначати деякі допоміжні пристрої як обов’язкові під час використання лічильників води.

Рекомендації цього стандарту застосовують до лічильників води, незалежно від технології, що визначається як інтегровані вимірювальні прилади, що постійно визначають об’єм води, що через них протікає.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи повністю або частково нормативно посилаються на цей документ і є незамінними для його застосування. Для датованих посилань застосовують лише цитоване видання. Для недатованих посилань застосовують останнє видання зазначеного документа (разом із будь-якими змінами).

ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013 Water meters for cold potable water and hot water — Part 1: Metrological and technical requirements

ISO 6817 Measurement of conductive liquid flow in closed conduits — Method using electromagnetic flowmeters.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013 Лічильники холодної питної та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги

ISO 6817 Витрати електропровідної рідини в закритих трубопроводах. Метод вимірювання із застосуванням електромагнітних витратомірів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online