ДСТУ OIML R 49-1:2014 Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги (OIML R 49-1, edition, 2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІЧИЛЬНИКИ холодної питної води
ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ
Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги

ДСТУ OIML R 49-1:2014
(OIML R 49-1, edition, 2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 14 грудня 2020 р. № 444 з 2021-08-01

3 Національний стандарт відповідає OIML R 49-1:2013 Water meters for cold potable water and hot water — Part 1: Metrological and technical requirements (Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до OIML R 49-1:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

3.1 Лічильник води та його складники

3.2 Метрологічні характеристики

3.3 Робочі умови

3.4 Умови випробування

3.5 Електронне та електричне обладнання

3.6 Використання певних термінів у межах Європейського економічного простору

4 Метрологічні вимоги

4.1 Значення Q1, Q2, Q3 та Q4

4.2 Клас точності та максимально допустима похибка

4.3 Вимоги до лічильників та допоміжних пристроїв

5 Лічильники води, оснащені електронними пристроями

5.1 Загальні вимоги

5.2 Джерело живлення

6 Технічні вимоги

6.1 Матеріали та конструкція лічильників води

6.2 Регулювання та корекція

6.3 Умови встановлення

6.4 Нормовані робочі умови

6.5 Втрати тиску

6.6 Маркування та написи

6.7 Показувальний пристрій

6.8 Захисні пристрої

7 Метрологічний контроль

7.1 Референтні умови

7.2 Оцінювання та затвердження типу

7.3 Первинна повірка

Додаток А (обов’язковий) Випробування на роботоздатність лічильників води з електронними пристроями

Додаток В (обов’язковий) Контролювальні пристрої

Додаток С (інформаційний) Допустимі похибки в експлуатації та періодична повірка

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ OIML R 49-1:2014 (OIML R 49-1:2013, IDT) «Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги», прийнятий методом перекладу, — Ідентичний щодо OIML R 49-1:2013 (версія en) «Water meters for cold potable water and hot water — Part 1: Metrological and technical requirements».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 63 «Метрологія та вимірювання».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина» та «ця рекомендація» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— таблиці та примітки оформлено згідно з ДСТУ 1.5:2015.

У цьому стандарті є посилання на OIML R 49-2:2013 та OIML R 49-3:2013, прийняті в Україні як національні стандарти:

ДСТУ OIML R 49-2:2014 Лічильники води для холодної питної води та гарячої води. Частина 2. Методи випробувань (OIML R 49-2:2013, IDT) та

ДСТУ OIML R 49-3:2014 Лічильники води для холодної питної води та гарячої води. Частина 3. Формат протоколу випробувань (OIML R 49-3:2013, IDT).

ПЕРЕДМОВА до OIML R 49-1:2013

Міжнародна організація законодавчої метрології (OIML) — всесвітня міжурядова організація, основною метою якої є гармонізація правил та вимог метрологічного контролю, що їх застосовують національні метрологічні служби або відповідні організації держав-членів. Основними категоріями публікацій OIML є:

— Міжнародні рекомендації (OIML R), які є типовими правилами, що встановлюють вимоги до метрологічних характеристик певних засобів вимірювальної техніки та визначають методи й обладнання для перевірки їх відповідності. Держави-члени OIML повинні максимально забезпечувати впровадження цих рекомендацій;

— Міжнародні документи (OIML D), які за своєю суттю мають інформативний характер і призначені для гармонізації та вдосконалення роботи в галузі законодавчої метрології;

— Міжнародні настанови (OIML G), які також мають інформативний характер і призначені для надання настановних вказівок щодо застосування певних вимог у галузі законодавчої метрології;

— Міжнародні основні публікації (OIML В), які визначають правила роботи різних структур і систем OIML.

Проекти міжнародних рекомендацій, документів та настанов OIML розробляють Робочі групи у відповідних технічних комітетах або підкомітетах, у складі яких є представники держав-членів OIML. У розробленнях також беруть участь як консультанти деякі міжнародні та регіональні організації. Між OIML та деякими організаціями, такими як ISO та ІЕС, укладено угоди про співробітництво з метою уникнення суперечливих вимог. Отже, виробники та користувачі засобів вимірювальної техніки, випробувальні лабораторії тощо можуть однаково застосовувати як публікації OIML, так і публікації інших організацій.

Міжнародні рекомендації, документи, настанови та основні публікації видають англійською мовою (Е) і перекладені французькою мовою (F) та підлягають періодичному перегляду.

Окрім того, OIML публікує або бере участь у виданні Словників (OIML V) і періодично залучає експертів із галузі законодавчої метрології для написання Експертних звітів (OIML Е). Експертні звіти мають інформативний та рекомендаційний характер і виражають лише точку зору автора, який не пов’язаний із технічним комітетом або підкомітетом, а також із OIML. Отже, вони не обов’язково відображають позиції OIML.

Цей стандарт — назва OIML R 49-1, видання 2013 (Е) — розробив Технічний підкомітет OIML ТС 8/SC 5 Лічильники води, ISO/ТС 30/SC 7 Об’ємні методи, охоплюючи лічильники води, CEN/TC 92 Лічильники води. За змістом він такий самий, як й ISO 4064-2:2014 Лічильники холодної питної води та гарячої води. Його схвалено для остаточного опублікування на 48-му засіданні Міжнародного комітету законодавчої метрології у жовтні 2013 року в м. Хошимін, В’єтнам, і представлено Міжнародній конференції законодавчої метрології у 2016 році для офіційного затвердження.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІЧИЛЬНИКИ ХОЛОДНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ
Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги

WATER METERS FOR COLD POTABLE WATER AND HOT WATER
Part 1. Metrological and technical requirements

Чинний від 2021-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метрологічні та технічні вимоги до лічильників холодної питної води і гарячої води, що протікає через повністю заповнений, замкнений трубопровід. Ці лічильники води оснащено пристроями, які показують загальний об’єм.

Крім лічильників води, що ґрунтуються на механічних принципах, цей стандарт також поширюється на електричні та електронні лічильники води, а також на механічні лічильники води, що містять електронні пристрої, які використовують для вимірювання об’єму холодної питної води та гарячої води.

Положення цього стандарту також застосовують до електронних допоміжних пристроїв. Зазвичай застосування допоміжних пристроїв необов’язкове. Однак національні чи міжнародні правила можуть визначати деякі допоміжні пристрої як обов’язкові під час використання лічильників води.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні нормативні документи, на які є посилання в цьому стандарті, обов’язкові для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведене видання документа. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

OIML R 49-2:2013 Water meters for cold potable water and hot water — Part 2: Test methods

OIML R 49-3:2013 Water meters for cold potable water and hot water — Part 3: Test report format.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

OIML R 49-2:2013 Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Методи випробування

OIML R 49-3:2013 Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 3. Формат протоколу випробувань.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online