ДСТУ 8299:2015 Інформація та документація. Знак охорони авторського права. Правила подання у виданнях

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформація та документація
ЗНАК ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
ПРАВИЛА ПОДАННЯ У ВИДАННЯХ

ДСТУ 8299:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»

РОЗРОБНИКИ: Н. Петрова (науковий керівник), Г. Плиса, Т. Жигун

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Склад і структура знака охорони авторського права

6 Правила подання знака охорони авторського права у виданнях

7 Об’єкти авторського права

7.1 Знак охорони авторського права на основний текст видання (публікації)

7.2 Знак охорони авторського права на супровідні статті та ілюстрації

7.3 Знак охорони авторського права на похідні та складені видання

7.4 Знак охорони авторського права у повторних виданнях (перевиданнях)

8 Розміщення знака охорони авторського права у виданнях

ВСТУП

Цей стандарт розроблено на основі положень Закону України «Про авторське право і суміжні права» та Цивільного кодексу України. У Законі України «Про авторське право і суміжні права» зреалізовано принципи Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт від 24.07.1971), Всесвітньої конвенції про авторське право та Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, до яких приєдналася Україна.

Правова охорона авторського права поширюється на твори у сфері науки, літератури та мистецтва. Про наявність особистих немайнових і майнових прав автора (інших осіб, які мають авторське право) на твір сповіщає знак охорони авторського права — «©».

Стандарт установлює положення щодо складу, структури знака охорони авторського права та правил подання й розміщення його в різновидах видань: друкованих, електронних; книжкових, журнальних, аркушевих текстових (зокрема, газетних), образотворчих, нотних та картографічних.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ЗНАК ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
ПРАВИЛА ПОДАННЯ У ВИДАННЯХ

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗНАК ОХРАНЫ АВТОРСКОГО ПРАВА
ПРАВИЛА ПРИВЕДЕНИЯ В ИЗДАНИЯХ

INFORMATION AND DOCUMENTATION
COPYRIGHT NOTICE
RULES OF PRESENTATION IN EDITIONS

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює положення щодо складу, структури, правил подання й розміщення у виданнях знака охорони авторського права.

Стандарт призначено видавцям друкованих та електронних видань, редакціям друкованих та електронних засобів масової інформації незалежно від їхнього відомчого підпорядкування, організаційно-правової форми господарювання й форм власності, іншим суб’єктам видавничої та суміжних сфер.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі правові та нормативні документи:

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792—XII

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV

ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4861:2007 Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості

ДСТУ 7152:2010 Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках

ДСТУ 7157:2010 Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online