СОУ ДКА 0003:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО КОСМІЧНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ

Система стандартизації Державного космічного агентства України

ПРАВИЛА ПОБУДОВИ, ВИКЛАДАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ
ТА ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

СОУ ДКА 0003:2003

Відповідає офіційному тексту

ДКА України 2003

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Центр стандартизації ракетнокосмічної техніки» (ЦС РКТ)

РОЗРОБНИКИ: В. Курбатов (науковий керівник); Ю. Стрижак; С. Пащенко; Л. Юркевич

ВНЕСЕНО Управлінням космічних комплексів Національного космічного агентства України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Національного космічного агентства України від 11 грудня 2003 р. № 272

3 У цьому стандарті реалізовано норми Законів України «Про космічну діяльність», «Про стандартизацію», «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ЗАРЕЄСТРОВАНО Державним підприємством «Український науководослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» 02.02.2004 р., реєстраційний номер 804/200695

6 ПЕРЕВИДАННЯ за Зміною 0003-2:2012 зі Зміною 0003-1:2004 (наказ ЦС РКТ від 06.12.2004 № 15) наказ ДКА України від 19.10.2012 № 392

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та скорочення

4 Побудова, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних  документів

4.1 Побудова, викладання та вимоги до змісту нормативних документів

4.2 Вимоги до оформлення нормативних документів

Додаток А Форми титульних аркушів, перших та останньої сторінок проектів нормативних документів Державного космічного агентства України

Додаток Б Форми титульних аркушів та перших сторінок нормативних документів Державного космічного агентства України, підготовлених до тиражування

Додаток В Форми титульного аркуша та першої сторінки окремого додатка до нормативного документа Державного космічного агентства України

Додаток Г Форма аркуша ухвалення проекту нормативного документа Державного космічного агентства України

Додаток Д Форма аркуша реєстрування змін

ВСТУП

Метою розроблення комплексу нормативних документів системи стандартизації Державного космічного агентства України є встановлення правил виконання робіт із стандартизації у сфері космічної діяльності в Україні.

Основні завдання:

– реалізація вимог Законів України «Про космічну діяльність», «Про стандартизацію» і «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»;

– розроблення і впровадження організаційних основ створення єдиної системи нормативних документів галузі, визначених «Основними напрямками стандартизації космічної діяльності (Концепцією)»;

– урахування вимог міжнародно визнаних директив і кодексів щодо розроблення, затвердження й застосування стандартів, у тому числі міжнародних та європейських.

До комплексу нормативних документів системи стандартизації Державного космічного агентства України належать документи:

− СОУ ДКА 0001:2003 Система стандартизації Державного космічного агентства України. Основні положення;

− СОУ ДКА 0002:2003 Система стандартизації Державного космічного агентства України. Правила розроблення нормативних документів;

− СОУ ДКА 0003:2003 Система стандартизації Державного космічного агентства України. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів;

− СОУ-Н ДКА 0004:2005 Система стандартизації Державного космічного агентства України. Правила ведення реєстру нормативних документів;

− СОУ ДКА 0005:2005 Система стандартизації Державного космічного агентства України. Правила внесення змін до нормативних документів;

− Правила перевіряння нормативних документів*;

− Правила забезпечення нормативними документами*.

Під час розроблення стандарту використано «Директиви ISO/IEC. Частина 1. Процедури технічної роботи, 2004».

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО КОСМІЧНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ

Система стандартизації Державного космічного агентства України
ПРАВИЛА ПОБУДОВИ, ВИКЛАДАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Система стандартизации Государственного космического агентства Украины
ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Чинний від 2003-12-15

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює правила побудови, викладання, оформлення і вимоги до змісту нормативних документів Державного космічного агентства (ДКА) України та доповнює окремі вимоги ДСТУ 1.5.

Положення цього стандарту застосовують під час проведення науково- технічної роботи щодо розроблення нормативних документів ДКА України згідно з СОУ ДКА 0002 усі суб’єкти, які здійснюють космічну діяльність в Україні.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

СОУ ДКА 0002:2003 Система стандартизації Державного космічного агентства України. Правила розроблення нормативних документів

ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online