ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

ЗАТВЕРДЖЕНО І НАДАНО ЧИННОСТІ 
наказом Держспоживстандарту України
від 26 серпня 2008 р. N 301 


НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

Український класифікатор нормативних документів
ДК 004:2008

(Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 лютого 2018 року N 249 передбачено Зміну N 1 до національного класифікатора ДК 004:2008)


Чинний від 01.04.2009 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Український класифікатор нормативних документів ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD) (УКНД) розроблено через потребу привести у відповідність ДК 004-2003 з шостим виданням Міжнародного класифікатора стандартів (ICS).

У назвах класифікаційних угруповань і назвах посилок УКНД використано ініціальні скорочення англійською мовою, які наведено нижче. Код класифікаційного угруповання, у якому використано ініціальне скорочення, подано в дужках після назви українською мовою.

Познаки та скорочення

Скорочення назв англійською мовою 

Назви 

CAD 

Computer-Aided Design
Автоматизоване проектування (35.240.10) 

CD 

Compact Disks
Компактні диски (33.160.30; 35.220.30) 

DECT 

Digital Enhanced Cordless Telecommunications
Цифровий покращений безпроводовий зв'язок (33.070.30) 

EDI 

Electronic Data Interchange
Електронний обмін даними (01.140.30) 

EDIFACT 

Electronic Data Interchange in the management, trade and on the transport
Електронний обмін даними в торгівлі й на транспорті (35.240.60) 

EMC 

Electromagnetic Compatibility
Електромагнітна сумісність (33.100) 

EMS 

Environmental Management Systems
Системи екологічного керування/управління (01.040.13; 13.020.10) 

ETHERNET 

Ethernet
Мережа пересилання даних (33.040.40) 

ERMES 

European Radio Message System
Європейська система пересилання повідомлень на радіочастотах (33.070.20) 

GPS 

Global Positioning System
Глобальна система місцевизначення (33.070.40) 

GPS 

Geometrical Product Specifications
Геометричні характеристики виробів (17.040) 

GSM 

Global System for Mobile Communication
Глобальна система мобільного зв'язку (33.070.50) 

ISDN 

Integrated Services Digital Network
Цифрова мережа з комплексними послугами (33.080) 

IT 

Information Technology
Інформаційні технології (35.020) 

LAN 

Local Area Networks
Локальні обчислювальні мережі (35.110) 

MAN 

Metropolitan Area Networks
Міські обчислювальні мережі (35.110) 

MO 

Magneto-optical devices
Магнітооптичні пристрої (35.220.30) 

ODA 

Office Document Architecture
Архітектура службових документів (35.240.20) 

OSI 

Open Systems Interconnection
Взаємозв'язок відкритих систем (35.100) 

PC 

Personal Computers
Персональні комп'ютери (35.160) 

PISN 

Private Integrated Services Network
Мережа приватних комплексних послуг (33.040.35) 

PSPDN 

Packet Switched Public Data Network
Мережа пересилання даних загального користування з комутацією пакетів (33.040.40) 

PSTN 

Public Switched Telephone Network
Комутаційна телефонна мережа загального користування (33.040.35) 

PTN 

Private Telecommunication Network

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online