ДСТУ EN 13302:2019 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості бітумного в’яжучого з використанням ротаційного віскозиметра (EN 13302:2018, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Бітум та бітумні в’яжучі
ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ
В’ЯЗКОСТІ БІТУМНОГО В’ЯЖУЧОГО
З ВИКОРИСТАННЯМ РОТАЦІЙНОГО
ВІСКОЗИМЕТРА

ДСТУ EN 13302:2019
(EN 13302:2018, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 Розроблено: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 26 лютого 2019 р. № 35 з 2020–01–01

3 Національний стандарт відповідає EN 13302:2018 Bitumen and bituminous binders — Determination of dynamic viscosity of bituminous binder using a rotating spindle apparatus (бітум та бітумні в’яжучі — Визначення динамічної в’язкості бітумного в’яжучого з використанням ротаційного віскозиметра) і внесений з дозволу CEN. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Аппаратура

6 Відбирання проб і готування зразків

7 Проведення випробування

7.1 Загальні положення

7.2 Бітумні в’яжучі (немодифіковані та модифіковані)

7.3 Бітумні емульсії

7.4 Бітумні в’яжучі, розріджені летким розчинником або нелетким розріджувачем

8 Оформлення результатів

9 Точність

9.1 Збіжність

9.2 Відтворюваність

10 Протокол випробувань

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13302:2019 (EN 13302:2018, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості бітумного в’яжучого з використанням ротаційного віскозиметра», прийнятий методом перевидання (перекладу), — ідентичний щодо EN 13302:2018 (версія en) «Bitumen and bituminous binders — Determination of dynamic viscosity of bituminous binder using a rotating spindle apparatus».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 13302:2018, як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять», першу сторінку та у «бібліографії» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В’ЯЖУЧІ
ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ В’ЯЗКОСТІ
БІТУМНОГО В’ЯЖУЧОГО З ВИКОРИСТАННЯМ
РОТАЦІЙНОГО ВІСКОЗИМЕТРА

BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS
DETERMINATION OF DYNAMIC
VISCOSITY OF BITUMINOUS BINDER
USING A ROTATING SPINDLE APPARATUS

Чинний від 2020–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання динамічної в’язкості ротаційним приладом з ротаційним шпинделем (коаксіальний віскозиметр) таких бітумних в’яжучих: модифікованих, немодифікованих, розріджених летким розчинником або нелетким розріджувачем і бітумних емульсій.

У цьому стандарті вказано стандартні температури випробування, за необхідності динамічна в’язкість може бути визначена за інших температур. Аналогічно, вимірювання визначають за стандартних швидкостей зсуву, але, за необхідності, можна застосовувати різні швидкості зсуву.

Засторога! Під час проведення випробування за цим стандартом можливе використовування небезпечних речовин, операцій та устатковання. Цей стандарт не передбачає розгляду всіх небезпечних ситуацій, пов’язаних з його застосуванням. Відповідальність за встановлення заходів щодо забезпечення техніки безпеки та охорони здоров’я, а також визначання обмежень щодо застосування цього стандарту несе його користувач.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Подані нижче нормативні документи, цілком або частково, необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки вказані видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом із змінами):

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous binders

EN 12594 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test samples.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 58 бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих

EN 12594 бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online