ДСТУ ISO 1402:2009 Рукави гумові й пластмасові та рукави укомплектовані. Методи гідростатичного випробовування (ISO 1402:1994, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РУКАВИ ГУМОВІ Й ПЛАСТМАСОВІ
ТА РУКАВИ УКОМПЛЕКТОВАНІ

Методи гідростатичного випробовування
(ISO 1402:1994, IDТ)

ДСТУ ISO 1402:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69) спільно з Технічним комітетом стандартизації «Каучуки, гуми та гумові вироби» (ТК 128)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Воронков, канд. техн. наук; В. Гуляєв; О. Дяченко; М. Коцар (науковий керівник); Н. Пасічник; Т. Снігур; А. Харченко; М. Хорольський, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 жовтня 2009 р. № 375 з 2011-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 1402:1994 Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Hydrostatic testing (Рукави гумові й пластмасові та рукави укомплектовані. Методи гідростатичних випробовувань)

Ступень відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальна вимога

4 Прилади

5 Випробні зразки

6 Застосування гідростатичного тиску

7 Випробовування на гідростатичний тиск

8 Протокол випробування

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 1402:1994 Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Hydrostatic testing (Рукави гумові й пластмасові та рукави укомплектовані. Методи гідростатичних випробовувань).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— посилання на ISO 1402 замінено на ДСТУ ISO 1402;

— вилучено попередній довідковий матеріал з міжнародного стандарту «Передмову до ISO 1402:1994»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посипання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— у розділі 4 «Прилади» наведено «Національну примітку», виділену в тексті рамкою.

На цей час чинним є ISO 4671:2007 Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Methods of measurement of the dimensions of hoses and the length of hose assemblies (Рукави гумові й пластмасові та рукави укомплектовані. Методи вимірювання розмірів рукавів та довжини комплектів рукавів).

ISO 471 скасовано та замінено на ISO 23529:2004 Rubber — General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods (Гума. Загальні методи готування та кондиціювання зразків для випробовування фізичних властивостей).

На цей час ISO 471, ISO 4671:1984 та ISO 7751:1991, на які є посилання в цьому стандарті, не прийняті в Україні як національні стандарти.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РУКАВИ ГУМОВІ Й ПЛАСТМАСОВІ ТА РУКАВИ УКОМПЛЕКТОВАНІ
Методи гідростатичного випробовування

РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ И РУКАВА СБОРНЫЕ
Методы гидростатических испытаний

RUBBER AND PLASTICS HOSESAND HOSE ASSEMBLIES
Hydrostatic testing

Чинний від 2011-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи гідростатичних випробовувань гумових і пластмасових рукавів та укомплектованих рукавів, зокрема методи випробовувань рукавів для визначання стабільності їх розмірів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час публікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останні видання стандартів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 471 — Rubber — Temperatures, humidities and times for conditioning and testing

ISO 4671:1984 Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Methods of measurement of dimensions

ISO 7751:1991 Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Ratios of proof and burst pressure to design working pressure.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 471 Гума. Температура, вологість і тривалість під час кондиціювання і випробовування

ISO 4671:1984 Рукави гумові та пластмасові та рукави укомплектовані. Методи вимірювання розмірів рукавів

ISO 7751:1991 Рукави гумові та пластмасові та рукави укомплектовані. Відношення тиску обпресування та розривного тиску до розрахункового робочого тиску.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online