ДСТУ EN 13204:2018 Гідравлічні рятувальні інструменти подвійної дії для використання пожежно-рятувальною службою. Вимоги щодо безпеки та експлуатації (EN 13204:2016, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГІДРАВЛІЧНІ РЯТУВАЛЬНІ
ІНСТРУМЕНТИ ПОДВІЙНОЇ ДІЇ
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЮ СЛУЖБОЮ
Вимоги щодо безпеки та експлуатації

ДСТУ EN 13204:2018
(EN 13204:2016, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 грудня 2018 р. № 508 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13204:2016 «Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use — Safety and performance requirements» (Гідравлічні рятувальні інструменти подвійної дії для використання пожежно-рятувальною службою. Вимоги щодо безпеки та експлуатації) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 13204:2017 (EN 13204:2016, IDT)

Зміст

Національний вступ

Передмова до EN 13204:2016

Вступ до EN 13204:2016

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги та перевіряння

4.1 Вимоги щодо безпеки та/або заходи щодо захисту/зниження ризику та перевіряння

5 Інформація щодо експлуатації

5.1 Загальні положення

5.2 Навчання

5.3 Безпечна та ефективна експлуатація

5.4 Складування та чищення

5.5 Перевіряння та випробування

5.6 Охорона довкілля

6. Марковання

6.1 Загальні положення

6.2 Марковання обладнання

6.3 Марковання органа керування

6.4 Марковання шлангових з'єднувачів

6.5 Марковання силових вузлів

6.6 Марковання ручних насосів

6.7 Марковання додаткового приладдя

Додаток А (обов'язковий) Перелік небезпек

Додаток В (обов’язковий) Методика випробування на шум (2 клас точності)

Додаток С (обов’язковий) Технічний паспорт виробу

Додаток D (довідковий) Приклади технічних заходів щодо зниження рівня шуму

Додаток Е (обов’язковий) Загальні вимоги щодо перевіряння

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 13204:2016 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС.37

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13204:2018 (EN 13204:2016, IDT) «Гідравлічні рятувальні інструменти подвійної дії для використання пожежно-рятувальною службою. Вимоги щодо безпеки та експлуатації», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13204:2016 (версія en) «Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use — Safety and performance requirements».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 13204:2017 «Протипожежні та рятувальні гідравлічні інструменти подвійної дії. Вимоги щодо безпеки та робочих характеристик» (EN 13204:2016, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Цей стандарт призначено для реалізації вимог щодо безпеки (основних вимог) Технічного регламенту безпеки машин (Директиви 2006/42/ЕС).

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до EN 13204:2016 у цей «Національний вступ внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— змінено познаки одиниць фізичних величин відповідно до вимог серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— у розділі «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виді лені в тексті рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті). Європейські стандарти EN 764-1:2004, EN 62079, EN ISO 4672:1999, EN ISO 7751, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні.

ПЕРЕДМОВА до EN 13204:2016

Цей стандарт (EN 13204:2016) розробив Технічний комітет CEN/TC 192 «Обладнання для пожеж них підрозділів», секретаріатом якого керує Британський інститут стандартів (BSI).

Цей стандарт замінює EN 13204:2004 + А1:2012.

Цей стандарт було розроблено за дорученням, наданим CEN Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, він підтримує основні вимоги європейської(-их) Директиви(-в).

Зв’язок з європейською(-ими) Директивою(-ами) подано в довідковому додатку ZA, що є невід’ємною частиною цього стандарту.

Суттєві технічні відмінності між цим стандартом та попереднім виданням полягають у такому:

— Внесено суттєві редакційні зміни.

— Розділ 2 «Нормативні посилання оновлено».

— Розділ 4 «Вимоги та перевіряння»:

— раніше був розділ «Небезпеки», про які наразі йдеться в Додатку А, на який подано посилання в 4.1.1;

— безпосередньо після вимог описано методи перевіряння, у той час як раніше їх було викладено окремо в розділі 5 «Вимоги» та розділі 6 «Перевіряння»;

— таблиця 3 Категорія за здатністю до різання: класифікацію розширено до К (була Н), квадратна трубка 35 ˣ 3 (була 35 ˣ 4);

— збільшено розміри стола для різання, щоб мати можливість класифікувати різаки більшого розміру;

— додано інформацію про силовий блок та інтелектуальні системи.

— Розділ 5 «Інформація щодо експлуатації» раніше був розділом 7.

— Розділ 6 «Марковання» раніше був розділом 8.

— У додатку А «Перелік небезпек» оновлено посилання.

— Додаток С «Технічний паспорт виробу» є новим, раніше додаток С називався «Додаткові рекомендації», наразі його вилучено.

— Додано додаток Е «Загальні вимоги щодо перевіряння». Його текст перенесено з 6.1.

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

В оригіналі (EN 13204:2016) замість «Додаток Е» помилково написано «Додаток D».

— Бібліографія містить оновлені видання стандартів.

ВСТУП до EN 13204:2016

EN 13204:2016 є стандартом типу С згідно з EN ISO 12100.

Цей стандарт є актуальним, зокрема, для таких груп зацікавлених сторін, які представляють учасників ринку з огляду на безпеку машин:

— виробники машин (малі, середні та великі підприємства);

— органи охорони здоров’я та праці (органи нагляду, організації, що займаються запобіганням нещасним випадкам, органи ринкового нагляду тощо).

Рівень безпеки машин і механізмів, досягнутий вжиттям вищезгаданими групами зацікавлених сторін засобів, передбачених цим стандартом, може впливати на інших осіб, зокрема:

— користувачів станків/роботодавців (малі, середні та великі підприємства);

— користувачів машин/працівників (наприклад, профспілки, організації для людей з особливими потребами);

— постачальники послуг, наприклад, з технічного обслуговування (малі, середні та великі підприємства);

— споживачів (у разі машин і механізмів, призначених для споживачів).

Вищезазначеним групам зацікавлених сторін було надано можливість брати участь у процесі розроблення цього стандарту.

У «Сфері застосування» цього стандарту вказано ступінь, яким охоплено небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні події.

Якщо вимоги цього стандарту типу С відрізняються від вимог стандарту типу А або В, то вимоги цього стандарту типу С мають перевагу над вимогами інших стандартів щодо машин і механізмів, які було розроблено та побудовано відповідно до вимог цього стандарту типу С.

Під час розроблення цього стандарту виходили з припущення, що:

а) виробник повинен проектувати та/або використовувати компоненти без особливих вимог відповідно до звичайної інженерної практики та нормативних документів щодо розрахунку, зокрема й всіх режимів несправності;

b) користуватися машинами й механізмами та експлуатувати їх будуть тільки кваліфіковані та компетентні особи;

с) навчена та кваліфікована особа зберігає машини й механізми у справному та робочому стані з тим, щоб необхідні характеристики зберігалися, незважаючи на знос;

d) робоче місце належним чином освітлене;

е) між виробником та споживачем ведуться переговори відносно конкретних умов та місць використання машин і механізмів у частині здоров’я та безпеки;

f) виробник повинен врахувати та мінімізувати вплив на довкілля на всіх стадіях життєвого циклу виробу.

Інструменти, що живляться від акумуляторної батареї, та інші допоміжні рятувальні інструменти, на які цей стандарт не поширюється, під час його перегляду не розглядали. Водночас, під час наступного перегляду інформацію про такі інструменти буде внесено.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГІДРАВЛІЧНІ РЯТУВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ПОДВІЙНОЇ ДІЇ
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЮ СЛУЖБОЮ
Вимоги щодо безпеки та експлуатації

DOUBLE ACTING HYDRAULIC RESCUE TOOLS
FOR FIRE AND RESCUE SERVICE USE
Safety and performance requirements

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги щодо безпеки та експлуатації для гідравлічних рятувальних інструментів подвійної дії, що виготовлені після дати його опублікування.

Він застосовний до гідравлічних рятувальних інструментів подвійної дії, що призначені для використання пожежно-рятувальною службою, головним чином для розрізання, розсунення та розштовхування частин конструкцій дорожніх транспортних засобів, суден, поїздів, повітряних суден та будівельних конструкцій, що постраждали внаслідок аварій. Вони складаються з окремого силового вузла, робочого(-их) органа(-ів), необхідних з’єднувачів та спеціально передбаченого додаткового приладдя, визначення щодо яких подано в розділі 3.

Цей стандарт стосується всіх суттєвих небезпек, небезпечних ситуацій та подій, що пов’язані з машинами й механізмами, використовуваними, як це передбачено, а також за умов неправильного використання, які виробник може спрогнозувати прийнятним чином.

Цей стандарт не встановлює додаткових вимог щодо:

а) експлуатації у важких умовах (зокрема, екстремальні умови довкілля, наприклад, температура поза межами діапазону від - 20 °С до 55 °С, корозійне середовище, середовище з тропічними умовами, середовища, що містять забруднювачі, сильні магнітні поля, вибухонебезпечні газові середовища);

b) ризику, що виникає безпосередньо від будь-яких засобів для переміщення або транспортування гідравлічного рятувального інструменту подвійної дії під час його експлуатування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документі містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 50565-2:2014 Electric cables — Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V (U0/U) — Part 2: Specific guidance related to EN 50525 cable types

EN 659 Protective gloves for firefighters

EN 837-1 Pressure gauges — Part 1: Bourdon tube pressure gauges — Dimensions, metrology, requirements and testing

EN 853 Rubber hoses and hose assemblies — Wire braid reinforced hydraulic type — Specification

EN 854 Rubber hoses and hose assemblies —Textile reinforced hydraulic type — Specification

EN 856 Rubber hoses and hose assemblies — Rubber-covered spiral wire reinforced hydraulic type — Specification

EN 857 Rubber hoses and hose assemblies — Wire braid reinforced compact type for hydraulic applications — Specification

EN 10025-1:2004 Hot rolled products of structural steels — Part 1: General technical delivery conditions

EN 10025-2:2004 Hot rolled products of structural steels — Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels

EN 10210-2 Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels — Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties

EN 60204-1 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529)

EN ISO 3949 Plastics hoses and hose assemblies — Textile-reinforced types for hydraulic applications — Specification (ISO 3949)

EN ISO 4413 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413)

EN ISO 12100 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100)

EN ISO 1402 Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Hydrostatic testing (ISO 1402)

EN ISO 10619-1 Rubber and plastics hoses and tubing — Measurement of flexibility and stiffness — Part 1: Bending tests at ambient temperature (ISO 10619-1)

EN ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:2010)

EN ISO 4871 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871)

EN ISO 7751:1997 Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Ratios of proof and burst pressure to maximum working pressure — Amendment 1 — Replacement of «design working pressure» by «maximum working pressure» throughout text (ISO 7751:1991)

EN ISO 11201 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections (ISO 11201)

EN ISO 11688-1 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1)

EN ISO 13732-1 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces

EN ISO 14120 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards (ISO 14120)

ISO/TR 14121-2 Safety of machinery — Risk assessment — Part 2: Practical guidance and examples of methods.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 50565-2 Електричні кабелі. Настанова щодо використання для кабелів з номінальною напру гою, що не перевищує 450/750 В (U0/U). Частина 2. Спеціальні настанови, що стосуються типів кабелів згідно з EN 50525 (EN 50565-2:2014, IDT)

EN 659 Захисні рукавички для пожежників

EN 837-1 Манометри. Частина 1. Манометри з трубкою Бурдона. Розміри, метрологічні характеристики, вимоги та випробування

EN 853 Гумові шланги та шлангові з’єднувачі. Гідравлічні шланги, армовані дротовим обплетенням. Технічні вимоги

EN 854 Гумові шланги та шлангові з’єднувачі. Гідравлічні шланги, армовані тканиною. Технічні вимоги

EN 856 Гумові шланги та шлангові з’єднувачі. Гідравлічні шланги, армовані спіральним дротом, покритим гумою. Технічні вимоги

EN 857 Гумові шланги та шлангові з’єднувачі. Компактні шланги, армовані дротовим обплетенням, для використання в гідравлічному обладнанні. Технічні вимоги

EN 10025-1:2004 Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 1. Загальні технічні умови постачання

EN 10025-2:2004 Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих конструкційних сталей

EN 10210-2 Профілі порожнисті гарячого оброблення з нелегованих і дрібнозернистих конструкційних сталей. Частина 2. Відхили, розміри та параметри поперечного перерізу

EN 60204-1 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60529 Ступені захисту, забезпечувані оболонками

EN ISO 3949 Шланги пластмасові та шлангові з’єднувачі. Шланги, армовані тканиною, для використання в гідравлічному обладнанні. Технічні вимоги

EN ISO 4413 Гідроприводи об'ємні. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складників

EN ISO 12100 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання та зниження ризику

EN ISO 1402 Рукави гумові й пластмасові та шлангові з’єднувачі. Гідростатичне випробування

EN ISO 10619-1 Гумові та пластмасові шланги і трубки. Вимірювання гнучкості та жорсткості. Частина 1. Випробування на згин за кімнатної температури

EN ISO 3744:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною

EN ISO 4871 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами та обладнанням

EN ISO 7751:1997 Шланги гумові й пластмасові та шлангові з’єднувачі. Співвідношення між випробувальним тиском і розривним тиском та максимальним робочим тиском. Поправка 1. Заміна «Розрахункового робочого тиску» на «Максимальний робочий тиск» по всьому тексту

EN ISO 11201 Акустика. Шум, утворюваний машинами та обладнанням. Визначення рівнів генерованого звукового тиску на робочому місці та в інших заданих місцях у практично вільному полі над звуковідбивальною площиною без урахування поправок на середовище

EN ISO 11688-1 Акустика. Рекомендована практика проектування малошумних машин та обладнання. Частина 1. Побудова

EN ISO 13732-1 Ергономіка термального середовища. Методи оцінювання реакції людини на контактування з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні

EN ISO 14120:2016 Безпечність машин. Захисні огорожі. Основні вимоги щодо проектування і конструкції стаціонарних і знімних захисних огорож

ISO/TR 14121-2 Безпека машин. Оцінювання ризику. Частина 2. Практичні настанови та приклади методів

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online