ДСТУ EN 751-3:2014 Матеріали ущільнювальні для металевих нарізних з`єднань, що контактують із газами 1-го, 2-го і 3-го сімейств та гарячою водою. Вимоги та методи випробування. Частина 3. Стрічки з неспеченог...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ НАРІЗНИХ З’ЄДНАНЬ,
 ЩО КОНТАКТУЮТЬ ІЗ ГАЗАМИ 1-го, 2-го І 3-го СІМЕЙСТВ ТА ГАРЯЧОЮ ВОДОЮ

Вимоги та методи випробування
Частина 3. Стрічки з неспеченого політетрафтороетилену
(EN 751-3:1996, IDT + EN 751-3:1996/АС:1997, IDT)

ДСТУ EN 751-3:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО. Державне госпрозрахункове підприємство — СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Є. Легкун, канд. техн. наук (науковий керівник), А. Олефіренко; В. Падалко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 20 травня 2014 року № 573 з 2014-10-01

3 Національний стандарт ідентичний EN 751-3:1996 Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water — Part 3: Unsintered PTFE tapes (Матеріали ущільнювальні для металевих нарізних з’єднань, що контактують із газами 1-го, 2-го і 3-го сімейств та гарячою водою. Частина 3. Стрічки з неспеченого ПТФЕ) зі зміною EN 751-3:1996/АС:1997 і внесений із дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 751-3:1996

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація ПТФЕ-стрічок

5 Вимоги

5.1 Вимоги до ПТФЕ-стрічок перед застосуванням

5.2 Вимоги до ПТФЕ-стрічок після застосування

5.3 Повторне випробування

6 Випробний матеріал і супровідна документація

6.1 Випробний матеріал

6.2 Супровідна документація

7 Методи випробовування

7.1 Випробування ПТФЕ-стрічок перед застосуванням

7.2 Випробування ПТФЕ-стрічок після застосування

8 Маркування та інструкції

8.1 Маркування паковання

8.2 Інструкції

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 751-3:1996 Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water— Part 3: Unsintered PTFE tapes (Матеріали ущільнювальні для металевих нарізних з’єднань, що контактують із газами 1-го, 2-го і 3-го сімейств та гарячою водою. Частина 3. Стрічки з неспеченого ПТФЕ) зі зміною EN 751-3:1996/АС:1997, виділеною в тексті стандарту подвійною рискою на лівому березі.

Організація, відповідальна за цей стандарт, — Державне госпрозрахункове підприємство «Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України, та вимоги Директиви ЄС 90/396 EEC, 89/106 EEC.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту змінено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до EN 751-3:1996;

— структурні елементи: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «Європейський стандарт» замінено на «Цей стандарт»;

— змінено познаки одиниць фізичних величин згідно із серією стандартів ДСТУ 3651-97;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», а у розділі 8 «Національну примітку», виділені в тексті рамкою.

ВСТУП до EN 751-3:1996

Цей стандарт установлює вимоги та методи випробовування стрічок із чистого неспеченого полі- тетрафтороетилену (далі — ПТФЕ-стрічок) для металевих нарізних з’єднань. ПТФЕ-стрічки поділяють на два класи — здебільшого за товщиною та масою на одиницю площі — для нарізі з малим кроком (F) та для нарізі з великим кроком (G).

Універсальну ПТФЕ-стрічку можна використовувати для всіх газових установок й установок питної та гарячої води.

Що стосується потенційно негативних впливів ущільнювальних матеріалів, на які поширюється цей стандарт, на якість води, призначеної для споживання людьми, у цьому стандарті не надано жодної інформації щодо можливості використовувати ущільнювальні матеріали без обмежень у будь-яких країнах-членах ЄС або ЄАВТ. Застосування й характеристики герметиків мають відповідати чинному законодавству, за наявності, за умови прийняття європейських критеріїв, які піддають перевірянню.

Оскільки технології нанесення через різні граничні тиски й вимоги безпеки відрізняються у різних країнах, дуже важко згармонізувати наявні національні стандарти й вимоги до ПТФЕ-стрічок. Один особливий момент стосується регулювання деталей устатковання, яке іноді потребує відкручування з’єднань із конічною / циліндричною наріззю назад на кут до 45°. Щоб гарантувати, що ПТФЕ-стрічки виконують цю вимогу, у країнах, де використовують таку технологію, вміщено додаткову вимогу щодо випробування на обертання назад. Такі ПТФЕ-стрічки додатково позначають літерами «Rp».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ НАРІЗНИХ З’ЄДНАНЬ,
ЩО КОНТАКТУЮТЬ ІЗ ГАЗАМИ 1-го, 2-го І 3-го СІМЕЙСТВ ТА ГАРЯЧОЮ ВОДОЮ
Вимоги та методи випробування
Частина 3. Стрічки з неспеченого політетрафтороетилену

МАТЕРИАЛЫ УПЛОТНЯЮЩИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ,
КОТОРЫЕ КОНТАКТИРУЮТ С ГАЗАМИ 1-го, 2-го И 3-го СЕМЕЙСТВ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ
Требования и методы испытаний
 Часть 3. Ленты из неспеченого политетрафторэтилена

SEALING MATERIALS FOR METALLIC THREADED JOINTS
IN CONTACT WITH 1st, 2nd AND 3rd FAMILY GASES AND HOT WATER
Requirements and test methods
 Part 3. Unsintered polytetrafluoropethylene tapes

Чинний від 2014-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги та методи випробовування ПТФЕ-стрічок, призначених для ущільнювання нарізних металевих з’єднань, визначених в ISO 7-1.

Цей стандарт охоплює два класи ПТФЕ-стрічок — для нарізі з малим кроком (F) та для нарізі з великим кроком (G).

ПТФЕ-стрічки, зазвичай, призначено для використання в установках для газів 1-го сімейства (комунальний газ), 2-го сімейства (природний газ) і 3-го сімейства (зріджені нафтові гази (ЗНГ) із тиском до 5 бар, для гарячої води опалювальних систем із тиском до 7 бар, а також у газових приладах та їхньому допоміжному устаткованні з тиском до 0,2 бар. Максимальний робочий тиск для застосовань, описаних у цьому стандарті, становить 20 бар, що відповідає системам для зберігання ЗНГ. Граничні температури встановлено в діапазоні від мінус 20 °С до 125 °С.

Примітка. У разі застосовань, не описаних у цьому стандарті (наприклад, для стиснених газів), покупцю треба проконсультуватися з виробником.

На анаеробні герметики поширюється EN 751-1; на герметики, що не тверднуть, наприклад ущільнювальні пасти, поширюється EN 751-2.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їх перегляд стосуються

цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

ISO 7-1 Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1 : Dimensions, tolerances and designation

ISO 228-1 Pipe threands where pressure-tight joints are not made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances and designation

EN 437 Test gases — Test pressures —Appliance categories

EN 10242 Threaded pipe fittings in malleable cast iron

prEN 10255 Carbon steel tubes suitable for welding or threading

prEN 12154 Copper and copper alloys — Rod for free machining purposes.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 7-1 Нарізі трубні, що забезпечують герметичність з’єднання. Частина 1. Розміри, допуски й познаки

ISO 228-1 Нарізі трубні, що не забезпечують герметичність з’єднання. Частина 1. Розміри, допуски й познаки

EN 437 Гази випробувальні. Випробувальні тиски. Категорії приладів

EN 10242 Фітинги з ковкого чавуну для нарізних з’єднань

prEN 10255 Труби з вуглецевої сталі для зварювання та нарізання нарізі

prEN 12154 Мідь і мідні сплави. Стрижні для оброблення різанням.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online