Кодекс 2:2021 Газорозподільчі системи. Рекомендації щодо проектування, будівництва, контролювання за будівництвом, уведення та виведення з експлуатації газорозподільчих систем

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

КОДЕКС УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ

КОДЕКС 2:2021

ГАЗОРОЗПОДІЛЬЧІ СИСТЕМИ
Рекомендації щодо проектування, будівництва,
контролювання за будівництвом, уведення
та виведення з експлуатації
газорозподільчих систем

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Інженерні мережі та споруди» (ТК 306), ТОВ «УкрНДІінжпроект-ЄН»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 листопада 2021 р. № 445 з 2022–09–01

3 Цей кодекс розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні вимоги до мереж газорозподілення, сервісних мереж та мереж газоспоживання

6 Зовнішні газопроводи

6.1 Підземні газопроводи

6.2 Надземні і наземні газопроводи

6.3 Перетинання газопроводами залізничних і трамвайних колій, автомобільних доріг

6.4 Перетинання газопроводами водяних перешкод та ярів

6.5 Додаткові вимоги до газопроводів у особливих умовах

7 Пункти редукування та обліку газу

7.1 Загальні вимоги

7.2 Системи редукування тиску газу

7.3 Системи захисту від підвищеного тиску

7.4 Устатковання

8 Матеріали та технічні вироби

8.1 Загальні вимоги

8.2 Сталеві труби, класифіковані за якісними показниками відповідно до стандартів ДСТУ EN

8.3 Сталеві труби, що за класифікацією якісних показників відрізняються від стандартів ДСТУ EN

8.4 З’єднувальні деталі сталевих труб

8.5 Вимоги до труб з міді та з’єднувальних деталей

8.6 Вимоги до поліетиленових труб та з’єднувальних деталей

8.7 Запірна арматура

8.8 Автоматизовані системи контролювання та керування технологічними процесами

9 Будівництво

9.1 Загальні положення

9.2 Земляні роботи

9.3 Збирання та зварювання газопроводів зі сталевих труб

9.4 Збирання та зварювання газопроводів із поліетиленових труб

9.5 З’єднання труб з міді

9.6 Споруди на газопроводах

9.7 Захисні покриви

9.8 Електрохімічний захист

9.9 Оновлення

10 Контроль за будівництвом та прийняття виконаних робіт

10.1 Загальні положення

10.2 Зовнішній огляд та вимірювання

10.3 Контролювання методом механічного випробовування

10.4 Контролювання фізичними методами

10.5 Випробовування газопроводів

11 Введення в експлуатацію, експлуатація та виведення з експлуатації

11.1 Загальні вимоги

11.2 Введення в експлуатацію

11.3 Експлуатація

11.4 Виведення з експлуатації

Додаток А (обов’язковий) Мінімальні відстані від підземних (наземних з обвалуванням) газопроводів до будівель та споруд

Додаток Б (обов’язковий) Мінімальні відстані від надземних газопроводів до будівель, споруд та інженерних мереж

Додаток В (довідковий) Розміщення ШРП з КБРТ з вхідним тиском до 0,3 МПа включно

Додаток Г (довідковий) Розрахунок товщини стінок сталевих трубопроводів, класифікованих за якісними показниками відповідно до стандартів ДСТУ EN

Додаток Д (довідковий) Рекомендовані марки сталі та типи сталевих труб, що за класифікацією якісних показників відрізняються від стандартів ДСТУ EN

Додаток Е (обов’язковий) Приклад будівельно-технічного паспорта зовнішнього газопроводу: підземного, надземного, наземного

Додаток Ж (обов’язковий) Приклад будівельно-технічного паспорта внутрішньобудинкового (внутрішньоцехового) газового устатковання

Додаток И (обов’язковий) Приклад будівельно-технічного паспорта ПРГ

Додаток К (обов’язковий) Приклад протоколу перевіряння параметрів контактного зварювання (паяння) сталевих газопроводів

Додаток Л (обов’язковий) Приклад акта приймання електрозахисної установки в експлуатацію

Додаток М (довідковий) Перелік основних показників газорозподільчої системи (п.6 Акта готовності об’єкта до експлуатації)

Додаток Н (обов’язковий) Приклад акта приймання газоустатковання для проведення пусконалагоджувальних робіт

Додаток П (обов’язковий) Приклад протоколу механічних випробовувань зварних з’єднань сталевого/поліетиленового газопроводу та терморезисторного з’єднання

Додаток Р (обов’язковий) Приклад протоколу перевіряння зварних стиків сталевого газопроводу радіографічним методом

Додаток С (обов’язковий) Приклад протоколу перевіряння зварних стиків сталевого газопроводу ультразвуковим методом

Додаток Т (обов’язковий) Приклад акта приймання в експлуатацію закінченої будівництвом газової мережі

Додаток У (обов’язковий) Приклад акта розмежування експлуатаційної відповідальності газової мережі

Додаток Ф (обов’язковий) Перелік документів, які додають до акта приймання в експлуатацію

Додаток Х (довідковий) Бібліографія

КОДЕКС УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ

ГАЗОРОЗПОДІЛЬЧІ СИСТЕМИ
Рекомендації щодо проектування, будівництва,
контролювання за будівництвом, уведення та виведення
з експлуатації газорозподільчих систем

GAS DISTRIBUTION SYSTEMS
Recommendations for design, construction, construction control, commisionong
and decommissioning of gas distribution systems

Чинний від 2022–09–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей кодекс встановлює норми і правила проектування, будівництва, капітального ремонту та технічного переоснащення газорозподільчих систем, призначених для забезпечення споживачів природним газом тиском до 1,2 МПа включно.

1.2 Цей кодекс не розповсюджується на технологічні газопроводи, призначені для транспортування природного газу в межах підприємств з подальшим його використанням як технологічної сировини.

1.3 Рекомендації цього кодексу призначені для організацій і установ, юридичних та фізичних осіб, що займаються будівництвом газорозподільчих систем незалежно від форм власності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому кодексі подано посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380–2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки (ГОСТ 380–2005, IDT)

ДСТУ 4817:2007 Діоксид вуглецю газоподібний і скраплений. Технічні умови

ДСТУ 7806:2015 Прокат із легованої конструкційної сталі. Технічні умови

ДСТУ 7809:2015 Прокат сортовий, калібрований зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови

ДСТУ 8541:2015 Прокат сталевий підвищеної міцності. Технічні умови

ДСТУ 8936:2019 Труби сталеві водогазопровідні. Технічні умови

ДСТУ 8943:2019 Труби сталеві електрозварні. Технічні умови

ДСТУ-Н Б А.3.1-18:2013 Настанова щодо зварювання конструкцій газопроводів зі сталевих труб

ДСТУ Б А.3.2-7:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки

ДСТУ Б А.3.2-13:2011 Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги (ГОСТ 12.1.013–78, MOD)

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ та спорудження фундаментів

ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ-Н Б В.2.5-42:2010 Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем газопостачання з використанням мідних безшовних круглих труб

ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування

ДСТУ Б В.2.7-73–98 Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-177:2009 Перехідники «поліетилен-сталь» для газопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-179:2009 Деталі з’єднувальні для газопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови (EN 1555-3:2002, MOD)

ДСТУ EN 331:2005 Крани запірні та пробкові з конічним дном, керовані вручну, для газових пристроїв в будівлях (EN 331:1998, IDT)

ДСТУ EN 334:2015 (EN 334:2005 + A1:2009, IDT) Регулятори тиску газу для вхідного тиску до 100 бар

ДСТУ EN 751-3:2014 Матеріали ущільнювальні для металевих нарізних з’єднань, що контактують із газами 1-го, 2-го і 3-го сімейств та гарячою водою. Вимоги та методи випробування. Частина 3. Стрічки з неспеченого політетрафтороетилену (EN 751-3:1996, IDT; EN 751-3:1996/АС:1997, IDT)

ДСТУ EN 837:2004 (усі частини) Манометри (EN 837-1:1996, IDT; EN 837-2:1997, IDT; EN 837-3:1996, IDT)

ДСТУ EN 1057:2016 (EN 1057:2006 + A1:2010, IDT) Мідь та мідні сплави. Безшовні круглі мідні труби для води та газу в санітарних та опалювальних системах

ДСТУ EN 1092-1:2018 (EN 1092-1:2018, IDT) Фланці та їхні з’єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, з’єднувальної арматури та допоміжних деталей з позначеним номінальним тиском PN. Частина 1. Сталеві фланці

ДСТУ EN 1349:2015 (EN 1349:2009, IDT) Клапани керування виробничими процесами

ДСТУ EN 1515-4:2015 (EN 1515-4:2009, IDT) Фланці та їхні з’єднання. З’єднання болтові. Частина 4. Вибір болтових з’єднань для обладнання, яке стосується Директиви 97/23/EC щодо обладнання, що працює під тиском

ДСТУ EN 1708-1:2015 (EN 1708-1:2010, IDT) Зварювання. Зварні з’єднання сталевих елементів. Частина 1. Зварні з’єднання конструкційних елементів, що працюють під тиском

ДСТУ EN 1776:2014 Системи газопостачання. Газовимірювальні станції. Функційні вимоги (EN 1776:1998, IDT)

ДСТУ EN 10025-2:2007 Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих конструкційних сталей (EN 10025-2:2004, IDT)

ДСТУ EN 10213:2016 (EN 10213:2007 + A1:2016, IDT) Виливки сталеві для роботи під тиском

ДСТУ ЕN 10216-1:2016 (EN 10216-1:2013, IDТ) Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температури

ДСТУ EN 10217-1:2019 (EN 10217-1:2019, IDT) Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей із властивостями за кімнатної температури

ДСТУ EN 10222-2:2018 (EN 10222-2:2017, IDT) Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 2. Феритні та мартенситні сталі з установленими властивостями для експлуатації за підвищених температур

ДСТУ EN 10253-2:2016 (EN 10253-2:2007, IDT) Фітинги для стикового зварювання. Частина 2. Нелеговані та феритні леговані сталі з вимогами особливого контролювання

ДСТУ EN 10255:2016 (EN 10255:2004 + A1:2007, IDT) Труби з нелегованої сталі, придатні для зварювання та нарізання різьби. Технічні умови постачання

ДСТУ EN 12007-1:2020 (EN 12007-1:2012, IDT) Газова інфраструктура. Трубопроводи для максимального робочого тиску до 16 бар включно. Частина 1. Загальні функційні вимоги

ДСТУ EN 12007-3:2020 (EN 12007-3:2015, IDT) Газова інфраструктура. Трубопроводи для максимального робочого тиску до 16 бар включно. Частина 3. Спеціальні функційні вимоги до сталевих трубопроводів

ДСТУ EN 12007-4:2020 (EN 12007-4:2012, IDT) Газова інфраструктура. Трубопроводи для максимального робочого тиску до 16 бар включно. Частина 4. Спеціальні функційні вимоги до оновлення

ДСТУ EN 12186:2017 (EN 12186:2014, IDT) Газова інфраструктура. Станції регулювання тиску газу для транспортування та розподіляння. Функційні вимоги

ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT) Арматура трубопровідна промислова. Випробування металевих клапанів. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов’язкові вимоги

ДСТУ EN 12266-2:2009 Арматура трубопровідна промислова. Випробування. Частина 2. Методи випробування та критерії приймання. Додаткові вимоги (EN 12266-2:2002, ІDT)

ДСТУ EN 12279:2021 (EN 12279:2000, IDT; A1:2005, IDT) Системи газопостачання. Установки регулювання тиску на трубопроводах-приєднаннях. Функційні вимоги

ДСТУ EN 12327:2017 (EN 12327:2012, IDT) Газова інфраструктура. Випробовування тиском, уведення та виведення з експлуатації. Функційні вимоги

ДСТУ EN 62305:2012 (усі частини) Захист від блискавки (EN 62305-1:2011, IDT; EN 62305-3:2011, IDT; EN 62305-4:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 2560:2014 Матеріали зварювальні. Eлектроди покриті для ручного дугового зварювання нелегованих та дрібнозернистих сталей. Класифікація (EN ISO 2560:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 4136:2014 Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на поперечний розтяг (EN ISO 4136:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 5178:2015 (EN ISO 5178:2011, IDT; ISO 5178:2001, IDT) Випробування руйнівні зварних з’єднань металевих матеріалів. Випробування на повздовжнє розтягування металу зварного шва в з’єднаннях, виконаних зварюванням плавленням

ДСТУ EN ISO 5579:2014 Неруйнівний контроль. Радіографічний контроль металевих матеріалів із застосуванням плівки та рентген- і гамма-випромінювання. Основні правила (EN ISO 5579:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 13920:2015 (EN ISO 13920:1996, IDT; ISO 13920:1996, IDT) Зварювання. Загальні допуски для зварних конструкцій. Розміри лінійні та кутові. Форма та положення

ДСТУ EN 13134:2016 Паяння твердим припоєм. Випробування процесу (EN 13134:2000, IDT)

ДСТУ EN ISO 14171:2015 (EN ISO 14171:2010, IDT; ISO 14171:2010, IDT) Зварювальні матеріали. Дроти електродні суцільні й порошкові та комбінації дріт електродний/флюс для дугового зварювання під флюсом нелегованих та дрібнозернистих сталей. Класифікація

ДСТУ EN ISO 14174:2015 (EN ISO 14174:2012, IDT; ISO 14174:2012, IDT) Зварювальні матеріали. Флюси для дугового зварювання під флюсом. Класифікація

ДСТУ EN ISO 17636:2014 (усі частини) Неруйнівний контроль зварних швів. Радіографічний контроль (EN ISO 17636-1:2013, IDT; EN ISO 17636-2:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 17637:2017 (EN ISO 17637:2016, IDT; ISO 17637:2016, IDT) Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з’єднань, виконаних зварюванням плавленням

ДСТУ ISO 3183:2017 (ISO 3183:2012, IDT) Нафтова та газова промисловість. Труби сталеві для трубопровідних транспортних систем

ДСТУ ISO 5173:2009 Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на згин (ISO 5173:2000, IDT)

ДСТУ ISO 5208:2008 Арматура трубопровідна промислова. Випробування під тиском (ISO 5208:1993, IDT)

ДСТУ ISO 6892-1:2019 (ISO 6892-1:2016, IDT) Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури

ДСТУ ISO 8501:2015 (усі частини) Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні (ISO 8501-1:2007, IDT; ІSO 8501-2:1994, ІDT; ISO 8501-3:2006, IDT; ISO 8501-4:2006, IDT)

ДСТУ ISO 12944:2019 (усі частини) Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами (ISO 12944-1:2017, IDT; ISO 12944-2:2017, IDT; ISO 12944-3:2017, IDT; ISO 12944-4:2017, IDT; ISO 12944-5:2018, IDT; ISO 12944-6:2018, IDT; ISO 12944-7:2017, IDT; ISO 12944-8:2017, IDT; ISO 12944-9:2018, IDT)

ДСТУ ГОСТ 1173:2007 Фольга, стрічки, листи та плити мідні. Технічні умови (ГОСТ 1173–2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 5583:2009 (ИСО 2046-73) Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия (ГОСТ 5583–78 (ИСО 2046–73), IDT)

ДСТУ ГОСТ 12820:2008 Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры (ГОСТ 12820–80, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12821:2008 Фланцы стальные приварные встык на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры (ГОСТ 12821–80, IDT)

ДСТУ ГОСТ 17375–2003 (ИСО 3419–81) Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Відводи крутовигнуті типу 3D (R = 1,5 DN). Конструкція (ГОСТ 17375–2001 (ИСО 3419–81), IDT)

ДСТУ ГОСТ 17376–2003 (ИСО 3419–81) Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Трійники. Конструкція (ГОСТ 17376–2001 (ИСО 3419–81), IDT)

ДСТУ ГОСТ 17378–2003 (ИСО 3419–81) Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Переходи. Конструкція (ГОСТ 17378–2001 (ИСО 3419–81), IDT)

ДСТУ ГОСТ 17379–2003 (ИСО 3419–81) Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Заглушки еліптичні. Конструкція (ГОСТ 17379–2001 (ИСО 3419–81), IDT)

ГОСТ 8696–74 Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения. Технические условия

ГОСТ 8731–74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования

ГОСТ 8732–78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент

ГОСТ 8734–75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент

ГОСТ 8966–75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р 1,6 МПа. Муфты прямые. Основные размеры

ГОСТ 8968–75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р 1,6 МПа. Контргайки. Основные размеры

ГОСТ 8969–75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р 1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры

ГОСТ 13726–97 Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ 20295–85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online