ДСТУ ГОСТ 8816:2009 Брусся дерев’яні для стрілкових переводів залізниць широкої колії. Технічні умови (ГОСТ 8816-2003, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БРУССЯ ДЕРЕВ’ЯНІ ДЛЯ СТРІЛКОВИХ ПЕРЕВОДІВ
ЗАЛІЗНИЦЬ ШИРОКОЇ КОЛІЇ

Технічні умови
(ГОСТ 8816-2003, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 8816:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ваніфатова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 19 жовтня 2009 р. № 384 з 2010-04-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 8816-2003 Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи. Технические условия (Брусся дерев’яні для стрілкових переводів залізниць широкої колії. Технічні умови)

Ступінь відповідності ГОСТ 8816-2003 — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8816-70)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 8816-2003 Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи. Технические условия (Брусся дерев’яні для стрілкових переводів залізниць широкої колії. Технічні умови).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (п. З «Предисловия»);

— на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 5 «Предисловия»), вилучено інформацію щодо тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарту Російської Федерації;

— на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

— на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки»; ГОСТ 427-75 прийнято як національний стандарт ДСТУ ГОСТ 427:2009, ГОСТ 7502-98 прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ 4177-2003; в Україні не чинний ГОСТ 6782.1-75, а чинний національний стандарт ДСТУ 4920:2008, не чинний ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81), а чинний національний стандарт ДСТУ 4922:2008;

— вилучено інформацію стосовно коду УДК, ОКП, групи згідно з МКС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації та долучено інформацію щодо коду УКНД.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ 8816-2003

БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ
 ПЕРЕВОДОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

Технические условия

Соответствует официальному тексту

Москва
ИПК Издательство стандартов
2004

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 78 «Лесоматериалы круглые», Государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (ГУП ВНИИЖТ) МПС России и Открытым акционерным обществом «Иркутский научно-исследовательский институт лесной промышленности» (ОАО «ИркутскНИИЛП»)

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 24 от 5 декабря 2003 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004- 97

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика AZ Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики
Республика Армения AM Министерство экономики Республики Армения
Республика Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика KG Кыргызстандарт
Республика Молдова MD Министерство экономики и торговли
Российская Федерация RU Ростехрегулирование
Республика Таджикистан TJ Такджикстандарт
Туркменистан TM Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан UZ Агенство «Узстандарт»
Украина UA Госпотребстандарт Украины

4 ВЗАМЕН ГОСТ 8816 - 70

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Основные виды, типы и размеры

5 Технические требования

6 Требования безопасности

7 Правила приемки

8 Методы контроля

9 Транспортирование и хранение

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ
Технические условия

Wooden cants for switch assemblies of wide gauge railways. Specifications

Дата введения в Украине 2010-04-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на деревянные брусья для стрелочных переводов железных дорог колеи 1520 мм, используемые при строительстве, эксплуатации и ремонте железных дорог, и устанавливает требования к размерам и качеству брусьев.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009—76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.034—84 Система стандартов безопасности труда. Работы по защите древесины. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.042—88 Система стандартов безопасности труда. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011—89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2140—81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения

ГОСТ 6782.1—75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки

ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8026—92 Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 16369—96 (ИСО 4472—83) Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры

ГОСТ 16588—91 (ИСО 4470—81) Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности

ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 20022.0—93 Защита древесины. Параметры защищенности

ГОСТ 20022.5—93 Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми защитными средствами

ГОСТ 20022.14—84 Защита древесины. Методы определения предпропиточной влажности

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online