ДСТУ ISO 12213-3:2009 Природний газ. Обчислення фактора стисливості. Частина 3. Обчислення на основі фізичних властивостей (ISO 12213-3:2006, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Обчислення фактора стисливості

ДСТУ ISO 12213-3:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет України «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» (ТК 122), ДП «Укрметртестстандарт»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Рожнов, канд. хім. наук (науковий керівник); І. Шереметьев

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. № 485 з 2011-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 12213-3:2006 Natural gas — Calculation of compression factor — Part 3: Calculation using physical properties (Природний газ. Обчислення фактора стисливості. Частина 3. Обчислення на основі фізичних властивостей)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Метод обчислювання

4.1 Загальні положення

4.2 Рівняння SGERG-88

4.3 Вхідні змінні

4.4 Діапазони застосування

4.5 Невизначеність

5 Комп’ютерна програма

Додаток А Познаки та одиниці

Додаток В Опис методу SGERG-88

Додаток С Приклади обчислювань

Додаток D Коефіцієнти перетворення

Додаток Е Специфікація для споживчого природного горючого газу

Додаток F Результати застосування у ширших діапазонах

Додаток G Підпрограма SGERG.FOR на Фортрані

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 12213-3:2006 Natural gas — Calculation of compression factor — Part 3: Calculation using physical properties (Природний газ. Обчислення фактора стисливості. Частина 3. Обчислення на основі фізичних властивостей).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вираз «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення» щодо перекладу назв документів;

— з «Передмови» до ISO 12213-3 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до міжнародного стандарту;

— замінено познаки одиниць фізичних величин.

Стандарти серії ISO 12213 опубліковано окремими частинами, об’єднаними під загальною назвою «Природний газ. Обчислення фактора стисливості», за такою структурою:

Частина 1. Настанови.

Частина 2. Обчислення на основі молярного складу.

Частина 3. Обчислення на основі фізичних властивостей.

Додатки Е, F та G цього стандарту є довідковими.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в ISO 12213-3, наведено в додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Обчислення фактора стисливості
Частина 3. Обчислення на основі фізичних властивостей

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Расчет фактора сжимаемости
Часть 3. Расчет на основании физических свойств

NATURAL GAS
Calculation of compression factor
Part 3. Calculation using physical properties

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У ISO 12213 наведено методи для обчислювання факторів стисливості природних газів, а також природних газів, що містять синтетичні домішки та подібні газові суміші за умов, у яких вони перебувають тільки у газоподібному стані.

У цій частині стандарту 12213 наведено метод обчислювання факторів стисливості, коли відомо вищу теплоту згоряння, відносну густину та вміст діоксиду вуглецю, разом із відповідними значеннями тиску та температури. Якщо присутній також водень, що типово для газів із синтетичними домішками, його вміст також має бути відомим.

Примітка. Взагалі, фактор стисливості можна обчислити, якщо відомо будь-які три параметри — вища теплота згоряння, відносна густина, вміст діоксиду вуглецю (найчастіше) та вміст азоту, але набір, що охоплює вміст азоту, не рекомендовано.

Метод можна застосовувати до споживчих природних горючих газів у діапазонах тиску р та температури Т, за яких зазвичай газ передають та розподіляють, із невизначеністю приблизно ±0,1 %. Його можна застосовувати з більшою невизначеністю в значно ширших діапазонах складу, тиску та температури (див. додаток F).

Детальніше сферу застосування методу наведено в ISO 12213-1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи є обов’язкові для застосування із цим стандартом. Для датованих посилань застосовують лише зазначені видання. Для недатованих посилань треба застосовувати останні видання (разом з усіма змінами).

ISO 6976 Natural gas — Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition

ISO 12213-1 Natural gas — Calculation of compression factor — Part 1: Introduction and guidelines

ISO 80000-4 Quantities and units — Part 4: Mechanics

ISO 80000-5 Quantities and units — Part 5: Thermodynamics.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6976 Природний газ. Обчислювання теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу

ISO 12213-1 Природний газ. Обчислювання фактора стисливості. Частина 1. Настанови

ISO 80000-4 Величини та одиниці вимірювання. Частина 4. Механіка

ISO 80000-5 Величини та одиниці вимірювання. Частина 5. Термодинаміка.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online