ДСТУ EN ISO 15112:2020 Газ природний. Визначання енергії (EN ISO 15112:2018, IDT; ISO 15112:2018, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЗ ПРИРОДНИЙ
Визначання енергії

ДСТУ EN ISO 15112:2020
(EN ISO 15112:2018, IDT;
ISO 15112:2018, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Аналіз газів, рідких та твердих речовин» (ТК 122)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2020 р. № 479 з 2021-09-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 15112:2018 Natural gas — Energy determination (Газ природний. Визначання енергії) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, rue la Science 23, В-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 15112:2018

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та одиниці

5 Загальні положення

6 Вимірювання кількості та характеристик газу

6.1 Загальні відомості

6.2 Вимірювання об’єму

6.3 Вимірювання теплоти згорянн

6.4 Перетворювання об’єму

6.5 Калібрування

6.6 Зберігання та передавання даних

7 Визначання енергії

7.1 Місця передавання

7.2 Методи визначання енергії

8 Методологія та процедури

8.1 Загальні положення

8.2 Методологія визначання енергії

8.3 Перевіряння правдоподібності

9 Методи приписування

9.1 Приписування фіксованого значення

9.2 Приписування змінного значення

9.3 Визначання представницької теплоти згоряння

10 Обчислювання кількості енергії

10.1 Загальні рівняння для енергії

10.2 Обчислювання усереднених значень. Обчислювання за середніми значеннями теплоти згоряння та сумарними об’ємами

10.3 Перетворювання об’єму та перетворювання «об’єм—маса»

10.4 Визначання енергії на основі заявленої теплоти згоряння

11 Точність обчисленої енергії

11.1 Точність

11.2 Обчислювання непевності

11.3 Зсув

12 Контролювання та забезпечування якості

12.1 Загальні положення

12.2 Контролювання динаміки виміряних даних

12.3 Простежність

12.4 Значення-замінники

Додаток А (довідковий) Основні засоби та методики визначання енергії

Додаток В (довідковий) Різні можливі моделі зміни теплоти згоряння

Додаток С (обов’язковий) Перетворювання об’єму та перетворювання «об’єм—маса»

Додаток D (довідковий) Приростове визначання енергії

Додаток Е (довідковий) Практичні приклади перетворювання об’єму та обчислювання кількості енергії

Додаток F (довідковий) Практичні приклади усереднювання теплоти згоряння за різних ситуацій постачання

Додаток G (довідковий) Способи визначання значень-замінників

Додаток Н (довідковий) Графічний приклад перевіряння правдоподібності

Додаток І (довідковий) Графічний приклад нескорегованих даних, корегування зсуву та остаточного результату

Додаток J (довідковий) Визначання теплоти згоряння для одного пласта

Додаток К (довідковий)

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 15112:2020 (EN ISO 15112:2018, IDT; ISO 15112:2018, IDT) «Газ природний. Визначання енергії», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN IS015112:2018 (версія en) «Natural gas — Energy determination (ISO 15112:2018)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 15112:2019 (ISO 15112:2018, IDT) «Природний газ. Визначення енергії», прийнятого методом підтвердження, та ДСТУ ISO 15112:2009 «Природний газ. Визначення енергії» (ISO 15112:2007, IDT).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Європейської передмови» до EN ISO 15112:2018 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до ISO 15112:2018 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Текст ISO 15112:2018 схвалено CEN як EN ISO 15112:2018 без будь-яких змін.

У цьому стандарті вжито терміна «непевність» як відповідник терміна «uncertainty». Цей термін застандартовано в національних стандартах ДСТУ ISO 7504 «Аналіз газів. Словник термінів» та ДСТУ ISO 14532 «Газ природний. Словник термінів». Технічний комітет стандартизації ТК 19 «Науково-технічна термінологія» також надає перевагу цьому термінові. У цьому стандарті вжито терміна «коефіцієнт реального газу» як український відповідник термінів-синонімів «compressibility factor» і «compression factor» (а також Z-factor і real-gas factor). У національних нормативних документах, науковій та технічній літературі вживали різні терміни: коефіцієнт стисливості, коефіцієнт стиснення, коефіцієнт надстисливості, фактор стисливості, чинник стисливості, відносна стисливість. У національних стандартах ДСТУ ISO 7504 «Аналіз газів. Словник термінів» та ДСТУ ISO 14532 «Газ природний. Словник термінів» застандартовано термін «коефіцієнт реального газу», який найкраще відображає сутність поняття та дає змогу уникнути плутанини з іншою фізичною величиною — стисливістю (об’ємною стисливістю).

В ISO 15112 виправлено такі технічні помилки:

— у примітці 1 до 3.19 замінено «термоелектричного» на «термометричного»;

— в останньому абзаці 8.2.1.2 розділу 8 та примітці додатка С посилання на 6.4.4 замінено на 6.4.3;

— у передостанньому абзаці 11.3.1 розділу 11 посилання на 9.2.2 замінено на 12.2;

— на рисунку 13 у розділі 9 змінено схематичний напрямок потоку газу в мережу від крана 1 та крана 2;

— посилання j) та к) переліку примітки до підрозділу 11.2 замінено на а) та b), відповідно;

— у підрозділі Е.1.2 розділу Е.1 додатка Е в реченні: «На вимірювальній станції було виміряно ...Рamb = 99,6 кПа (0,996 6 бар).» замінено на «На вимірювальній станції було виміряно ...Рamb = 99,66 кПа (0,996 6 бар).»;

— в абзаці другому після таблиці F.3 додатка F у реченні: «Застосовну теплоту згоряння, HS1,n, (див. таблицю F.6)... .» замінено на «Застосовну теплоту згоряння, HS1+S2,n, (див. таблицю F.6)... .»;

— у додатку D у посиланні d) текст «... показано у 8.2. b» замінено на «... показано у рядку d).»;

— у додатку D у посиланні f) текст «8.2.1.5.1 b) та 8.2.1.5.2 а) ...» замінено на «рядки f) та g)...»;

— у додатку Н на рисунку Н.1 взаємно змінено пояснення позицій 1 та 2;

— у додатку К номер таблиці в підрозділі К.3 змінено з К.3 на К.4.

EN 1776:1998, на який є посилання в цьому стандарті, в Україні прийнято як ДСТУ EN 1776:2014. Наразі чинний EN 1776:2015, який не прийнято в Україні як національний.

Частину ISO 6974, а саме ISO 6974-1:2000, на який є посилання в цьому стандарті, в Україні прийнято як ДСТУ ISO 6974-1:2007. Наразі чинний ISO 6974-1:2012/Соr 1:2012, який не прийнято в Україні як національний.

Частину ISO 6974, а саме ISO 6974-2:2001, на який є посилання в цьому стандарті, в Україні прийнято як ДСТУ ISO 6974-2:2007. Наразі чинний ISO 6974-2:2012, який не прийнято в Україні як національний.

Частину ISO 6974, а саме ISO 6974-3:2000, на який є посилання в цьому стандарті, в Україні прийнято як ДСТУ ISO 6974-3:2007. Наразі чинний ISO 6974-3:2018, який не прийнято в Україні як національний.

Частину ISO 6974, а саме ISO 6974-5:2008, на який є посилання в цьому стандарті, в Україні прийнято як ДСТУ ISO 6974-5:2008. Наразі чинний ISO 6974-5:2014, який не прийнято в Україні як національний.

ISO/IEC Guide 99:2007, ISO 9951 та ISO 10715, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні.

 ВСТУП до ISO 15112:2018

Від початку XIX століття було прийнято купувати та продавати світильний газ, а згодом і природний газ, за об’ємом. Через це багато часу та зусиль було приділено розробленню засобів вимірювання витрати.

У зв’язку зі збільшенням вартості енергії та змінністю якості газу суттєвого значення набули розрахунки між сторонами угоди на основі теплової енергії, а потреба визначати теплоту згоряння вимірюванням чи обчислюванням сприяла розробленню різних методів. Водночас спосіб, яким теплоту згоряння поєднують з даними про витрату, щоб отримати вміст енергії в певному об’ємі природного газу, зовсім не було застандартовано.

Визначати енергію часто буває потрібно — в будь-який час та в будь-якому місці, де обліковують природний газ, від видобування та підготовляння до споживання кінцевим користувачем. Цей стандарт охоплює всі аспекти, пов’язані з видобуванням, транспортуванням, розподілянням та кінцевим споживанням. Цей стандарт надає користувачам указівки щодо того, як отримувати розрахунки в одиницях енергії — на основі вимірювання або обчислювання чи того й іншого, і це сприятиме підвищенню рівня довіри між сторонами угоди стосовно до отриманих результатів.

Із цим стандартом можуть бути пов’язані інші стандарти щодо природного газу, вимірювання витрати й теплоти згоряння, процедур обчислювання та обробляння даних стосовно до етапів видобування, транспортування та розподіляння газу, під час яких закуповують, продають чи передають природний газ як товарну продукцію.

Цей стандарт містить одинадцять довідкових додатків.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЗ ПРИРОДНИЙ
Визначання енергії

NATURAL GAS
Energy determination

Чинний від 2021-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює способи визначання енергії природного газу вимірюванням або обчислюванням, а також описує відповідні методики та заходи, яких потрібно вживати. Обчислювання теплової енергії ґрунтується на окремому вимірюванні кількості газу за масою чи об’ємом та на виміряному або обчисленому значенні його теплоти згоряння. Також описано загальні способи обчислення непевностей виміряних чи обчислених значень.

Подано опис лише тих систем, що їх застосовують тепер.

Цей стандарт поширюється на всі газовимірювальні станції — від ліній постачання газу для побутових потреб до газопроводів для транспортування дуже великих обсягів газу під високим тиском.

Можна застосовувати нові методи, якщо їхні підтверджені характеристики такі самі або кращі за характеристики методів, про які йдеться в цьому стандарті.

Газовимірювальні системи не є предметом цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ потрібний для застосовування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 6976 Natural gas — Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6976 Газ природний. Обчислювання теплоти згоряння, густини, відносної густини та числа Воббе на основі компонентного складу.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online