ДСТУ ЕN 40-4:2019 Опори освітлення. Частина 4. Вимоги до опор освітлення з армованого та попередньо напруженого бетону (ЕN 40-4:2005, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОПОРИ ОСВІТЛЕННЯ
Частина 4. Вимоги до опор освітлення
з армованого та попередньо
напруженого бетону

ДСТУ EN 40-4:2019
(EN 40-4:2005, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301), Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «КРОК»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 11 липня 2019 р. № 202 з 2020-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 40-4:2005 Lighting columns — Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns (Опори освітлення. Частина 4. Вимоги до опор освітлення з армованого та попередньо напруженого бетону) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix, 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Матеріали

5 Геометричні характеристики

6 Проектування та перевірення конструкції на відповідність

7 Конструкція та її властивості

8 Захист від механічного впливу

9 Отвори та кабельні канали

10 Маркування та етикетування

11 Технічна документація

12 Контроль відповідності

13 Параметри випробування

14 Експлуатаційні характеристики в разі наїзду транспортного засобу. Пасивна безпека

Додаток А (обов’язковий) Захисний шар бетону

Додаток В (обов’язковий) План контролю

Додаток С (обов’язковий) Початкове випробування типу

Додаток Y (довідковий) Вибір методу маркування знаком СЕ

Додаток ZA (довідковий) Розділи цього стандарту, що стосуються основних вимог чи інших положень Директиви ради ЄС щодо будівельних виробів

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 40-4:2019 (EN 40-4:2005, IDT) «Опори освітлення. Частина 4. Вимоги до опор освітлення з армованого та попередньо напруженого бетону», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 40-4:2005 (версія en) Lighting columns — Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 301 «Металобудівництво».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 40-4:2005 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— рисунки наведено одразу після тексту, де вперше виконано посилання на них, або на черговій сторінці;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОПОРИ ОСВІТЛЕННЯ
Частина 4. Вимоги до опор освітлення
з армованого та попередньо напруженого бетону

LIGHTING COLUMNS
Part 4. Requirements for reinforced
and prestressed concrete lighting columns

Чинний від 2020-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до армованих і попередньо напружених бетонних опор освітлення. Стандарт застосовують до прямостоякових опор освітлення заввишки до 20 м, прямостоякових опор освітлення з вінцевими світильниками та для опор з кронштейнами для бічних світильників заввишки до 18 м.

Цей стандарт установлює:

а) експлуатаційні характеристики з урахуванням основної вимоги до опору горизонтальним (вітровим) навантаженням, виміряних згідно з EN 40-3,

b) експлуатаційні характеристики в разі наїзду транспортного засобу (пасивна безпека) для виконання основної вимоги до робочих характеристик № 4 «Безпека у використанні», що визначають відповідними методами випробувань, які є в цьому стандарті чи інших європейських стандартах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватися останнім виданням наведених нормативних документів (разом зі змінами).

EN 40-1:1991 Lighting columns — Part 1: Definitions and terms

EN 40-2:2004 Lighting columns — Part 2: General requirements and dimensions

EN 40-3-1 Lighting columns — Part 3-1: Design and verification — Specification for characteristic loads

EN 40-3-2 Lighting columns — Part 3-2: Design and verification — Verification by testing

EN 40-3-3 Lighting columns — Part 3-3: Design and verification — Verification by calculation

EN 1992-1 -1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1: General rules and rules for buildings

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

EN 12390-5 Testing hardened concrete — Part 5: Flexural strength of test specimens

EN 12767 Passive safety of support structures for road equipment — Requirements and test methods

EN 13369:2004 Common rules for precast concrete products

EN 62262 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 40-1:1991 Опори освітлення. Частина 1. Терміни та визначення понять

ЕN 40-2:2004 Опори освітлення. Частина 2. Загальні вимоги та розміри

ЕN 40-3-1 Опори освітлення. Частина 3-1. Проектування та перевірення на відповідність. Технічні вимоги для характеристичних навантажень

ЕN 40-3-2 Опори освітлення. Частина 3-2. Проектування та перевірення на відповідність. Перевіряння відповідності випробуванням

ЕN 40-3-3 Опори освітлення. Частина 3-3 Проектування та перевірення на відповідність. Перевіряння відповідності розрахунком

ЕN 1992-1-1:2004 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила та правила для споруд

ЕN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю

ЕN 12390-5 Випробування затверділого бетону. Частина 5. Міцність на згин випробувальних зразків

ЕN 12767 Пасивна безпека несівних конструкцій для облаштування автомобільних доріг. Вимоги та методи випробувань

ЕN 13369:2004 Загальні правила щодо збірних залізобетонних виробів

ЕN 62262 Електрообладнання. Ступені захисту, забезпечуваного оболонками від зовнішнього механічного удару (код ІК)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online