ДСТУ EN 12767:2019 Пасивна безпека опорних конструкцій для облаштування автомобільних доріг. Вимоги, класифікація та методи випробування (EN 12767:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАСИВНА БЕЗПЕКА
ОПОРНИХ КОНСТРУКЦІЙ
ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Вимоги, класифікація
та методи випробування

ДСТУ EN 12767:2019
(EN 12767:2007, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «КРОК»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 11 липня 2019 р. № 202 з 2020-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12767:2007 Passive safety of support structures for road equipment — Requirements, classification and test methods (Пасивна безпека опорних конструкцій для облаштування автомобільних доріг. Вимоги, класифікація та методи випробування) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12767:2007

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Параметри випробування

4.1 Загальні параметри

4.2 Типи засипки

4.3 Параметри для конкретних випробувань різних об’єктів на смузі відведення

5 Вимоги

5.1 Загальні положення

5.2 Основні вимоги

5.3 Додаткові вимоги до конструкцій консольних та портальних опор для утримання знаків

5.4 Умовна відповідність

5.5 Відбір об’єктів для випробування та товарних сімейств

5.6 Безпечні конструкції опор

6 Метод випробування на удар

6.1 Випробувальний майданчик

6.2 Випробувальний транспортний засіб

6.3 Об’єкт випробування

6.4 Монтування

6.5 Положення точки удару та кут зіткнення

6.6 Документування даних випробування

6.7 Швидкість випробувального транспортного засобу під час зіткнення та на виході

6.8 Кут наближення випробувального транспортного засобу

6.9 Вимірювальні прилади у випробувальному транспортному засобі

6.10 Зона охоплення під час фотографування

6.11 Протокол випробування

6.12 Десяткове округлення даних випробування

Додаток А (обов’язковий) Типи засипки

Додаток В (обов'язковий) Ущільнення ґрунту засипки

Додаток С (обов’язковий) Оцінювання експлуатаційних характеристик за категоріями енергопоглинання НЕ та LE опор освітлення в межах товарного сімейства

Додаток D (обов’язковий) Протокол випробування

Додаток Е (обов’язковий) Характеристики та розміри транспортного засобу

Додаток F (обов’язковий) Умовна відповідність

Додаток G (довідковий) Ходовий візок транспортного засобу

Додаток Н (довідковий) Деформування даху

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12767:2019 (EN 12767:2007, IDT) «Пасивна безпека опорних конструкцій для облаштування автомобільних доріг. Вимоги, класифікація та методи випробування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12767:2007 (версія en) «Passive safety of support structures for road equipment — Requirements, classification and test methods».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 12767:2007 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— рисунки наведено одразу після тексту, де вперше виконано посилання на них, або на черговій сторінці;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейськими та міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті».

ВСТУП до EN 12767:2007

Ступінь тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод для водіїв/пасажирів транспортних засобів залежить від характеристик конструкцій опор елементів дорожньої інфраструктури, що піддаються динамічним впливам. З міркувань безпеки їх може бути виготовлено так, щоб вони деформува лися або руйнувалися в момент удару автомобіля.

Цей стандарт забезпечує загальну основу для випробування динамічних впливів транспортного засобу на конструкції опор елементів облаштування автомобільних доріг.

Цей стандарт розглядає три категорії пасивної безпеки конструкцій опор:

— високе енергопоглинання (НЕ);

— низьке енергопоглинання (LE);

— нульове енергопоглинання (NE).

Конструкції опор, що поглинають енергію, суттєво уповільнюють транспортний засіб, і отже, можуть зменшувати ризик вторинних зіткнень зі спорудами, деревами, пішоходами та іншими учасниками дорожнього руху.

Конструкції опор, що не поглинають енергію, дають змогу автомобілю продовжувати рухатися після удару зі зменшеною швидкістю.

Конструкції опор, які не поглинають енергію, можуть забезпечу вати менший ризик первинної травми, ніж енергопоглинальні конструкції.

У цьому стандарті наведено кілька рівнів експлуатаційних характеристик конструкцій опор за двома основними критеріями, що стосуються експлуатаційних характеристик у разі зіткнення за кожною з трьох категорій енергопоглинання.

Конструкції опор, до яких не висувають вимоги щодо пасивної безпеки, вважають відповідними класу 0.

Існує чотири рівні безпеки водіїв/пасажирів.

Рівні 1, 2 і 3 передбачають підвищення рівня безпеки в зазначеному порядку, зменшуючи ступінь динамічного впливу. Для цих рівнів необхідно виконувати два випробування:

— випробування за швидкості 35 км/год для забезпечення передбаченої деформації конструкції під час зіткнення з нею за низької швидкості;

— випробування за швидкості 50 км/год, 70 км/год та 100 км/год за умов швидкості зіткнення від повідно до класу, зазначеного в таблиці 1.

Рівень 4 складається з конструкцій опор високого рівня безпеки, класифікованих за допомогою спрощеного випробування за умов швидкості зіткнення відповідного класу.

Під час усіх випробувань використовують легковий автотранспорт для перевіряння того, чи є рівні тяжкості наслідків задовільними та чи відповідають вони вимогам безпеки для водіїв/пасажирів легкового автотранспортного засобу.

Різні рівні безпеки водіїв/пасажирів і категорії енергопоглинання дають змогу державним і місцевим органам впади, що здійснюють управління автомобільними дорогами, визначати рівень експлуатаційних характеристик опорних конструкцій елементів облаштування автомобільних доріг з погляду наслідків впливу на водіїв/пасажирів транспортного засобу, що здійснює зіткнення з конструкцією. Чинники, які необхідно враховувати, охоплюють зокрема:

— передбачуваний ризик нещасного випадку з травмами і можливість економічної вигоди;

— категорію дороги та її геометричну схему;

— швидкісний режим транспортних засобів для конкретної ділянки дороги;

— наявність інших споруд, дерев і пішоходів;

— наявність стримувальних систем пасивної безпеки транспортних засобів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАСИВНА БЕЗПЕКА
ОПОРНИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Вимоги, класифікація та методи випробування

PASSIVE SAFETY OF SUPPORT STRUCTURES
FOR ROAD EQUIPMENT
Requirements, classification and test methods

Чинний від 2020-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає вимоги до експлуатаційних характеристик і рівні за умов пасивної безпеки з метою зниження серйозності травмування водіїв/пасажирів транспортного засобу внаслідок зіткнення з опорами дорожніх споруд та елементами облаштування автомобільних доріг. Стандартом охоплено також інші види транспортного та пішохідного руху. До розгляду прийнято три типи енергопоглинання та методи випробування для вимірювання рівня експлуатаційних характеристик за різних умов зіткнення.

Цим стандартом не охоплено системи пасивної безпеки автомобіля, шумові екрани та стаціонарні тум би зі штучним освітленням. У стандарті також не розглянуто тимчасові пристрої керування дорожнім рухом.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 40-3-2 Lighting columns — Part 3-2: Design and verification — Verification by testing

EN 40-3-3 Lighting columns — Part 3-3: Design and verification — Verification by calculation

EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates — Part 1: Determination of particle size distribution — Sieving method

EN 933-2 Tests for geometrical properties of aggregates — Part 2: Determination of particle size distribution — Test sieves, nominal size of apertures

EN 1317-1 Road restraint systems — Part 1: Terminology and general criteria for test methods

ISO 6487 Road vehicles — Measurement techniques in impact tests — Instrumentation

ISO 10392 Road vehicles with two axles — Determination of centre of gravity.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 40-3-2 Опори освітлення. Частина 3-2. Проектування та перевірення на відповідність. Перевірення випробуванням

EN 40-3-3 Опори освітлення. Частина 3-3. Проектування та перевірення на відповідність. Перевірення розрахунком

EN 933-1 Методи випробування з визначання геометричних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення гранулометричного складу. Метод просіювання

EN 933-2 Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 2. Визначення гранулометричного складу. Випробувальні сита з номінальним розміром вічок

EN 1317-1 Дорожні стримувальні системи. Частина 1. Терміни та загальні принципи випробування

ISO 6487 Колісні транспортні засоби. Методика вимірювання під час випробування на удар. Прилади

ISO 10392 Колісні транспортні засоби. Визначення центра ваги

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online