ДСТУ 4953:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Метод визначання вмісту крохмалю

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФРУКТИ, ОВОЧІ ТА ПРОДУКТИ ЇХ ПЕРЕРОБЛЕННЯ
Метод визначання вмісту крохмалю

ДСТУ 4953:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

РОЗРОБНИКИ: Л. Зубарева; Т. Лавренко (науковий керівник); І. Мазуренко, канд. техн, наук; Л. Філіпова; Л. Хрущ

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 березня 2008 р. № 101

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

З Терміни та визначення понять

4 Поляриметричний метод

4.1 Суть методу

4.2 Засоби та допоміжні пристрої

5 Правила готування до випробовування

5.1 Відбирання та готування проб

5.2 Готування до випробовування

6 Правила проведення випробовування

7 Правила опрацьовування результатів

8 Контролювання результатів

9 Правила оформлювання результатів

10 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Форма журналу результатів визначення вмісту крохмалю за поляриметричним методом

Додаток Б Форма протоколу випробування

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФРУКТИ, ОВОЧІ ТА ПРОДУКТИ ЇХ ПЕРЕРОБЛЕННЯ
Метод визначання вмісту крохмалю

ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
Метод определения содержания крахмала

FRUITS, VEGETABLES AND DERIVED PRODUCTS
Method for determination of starch

Чинний від 2009-01-01

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання вмісту крохмалю в їстівній частині фруктів та овочів, а також у продуктах їх перероблення. Діапазон вимірювання масової частки крохмалю становить від 35 мг/кг до 140 мг/кг.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Правила приймання, методи відбирання проб

ДСТУ Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб до лабораторного аналізування

ДСТУ ISO 874-2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбирання проб

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібрацій на безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Общие технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3765-78 Аммоний молибденовокислый. Технические условия (Амоній молібденовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4174-77 Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия (Цинк сірчанокислий 7-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4207-75 Калий железистосинеродистый 3-водный. Технические условия (Калій залізистосинєродистий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 10931-74. Натрий молибденовокислый 2-водный. Технические условия (Натрій молібденовокислий 2-водний. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтру вальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб (Продукти перероблення плодів та овочів. Правила приймання, методи відбирання проб)

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов (Продукти перероблення плодів і овочів, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб до лабораторного аналізування)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные, стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні, скляні. Загальні технічні умови. Методи випробовування)

ГОСТ 28561-90 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сухих веществ или влаги (Продукти перероблення плодів та овочів. Методи визначання сухих речовин або вологи).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online